Hello Innovation – en talkshow om innovation

Innovationsklimat i företag och organisationer, låter det lockande för dig? I så fall har du kommit rätt!  Den 26/3 sändes ytterligare ett avsnitt av Hello Innovation, som är ett webbsänt kunskapsforum för dig som är intresserad av innovation.

Studion gästades av:

  • Leif Denti, doktor i innovationspsykologi från Göteborgs universitet
  • Helena Karlsson, innovationsvetare och doktorand i innovationsledning, Munktell Science Park och Mälardalens Högskola
  • Daniel Gustavsson, Manager, Control Design Application Development ABB Facts
  • Martin Sjöberg, innovationsstrateg i näringsliv, akademi och myndigheter

Våra gäster bjöd på konkreta tips på hur man både på individnivå och på teamnivå börjar i det lilla för att stärka innovationsgraden i sin organisation.

De tog upp vikten av interaktion både inom och utanför organisationen och hur man genom att ta till vara på olikheter i organisationen kan hitta värdefulla resurser för innovation. Vidare pratade de om hur man genom att se misslyckanden som ett lärande kan öppna för innovation. Vår akademiske sidekick i programmet, Anders Wikström vill byta namn på ordet misslyckande till ”att missa att lyckas”.

Ledningens långsiktighet i innovationsarbetet och deras vilja och stöd för att bli en innovativ organisation är A och O men för att få till ett innovativt klimat måste man börja i det lilla på gräsrotsnivå.

Se programmet i sin helhet och ta del att våra gästers tips på hur du kan stärka innovationsgraden i din organisation!

/Cecilia Hyrén, redaktör och programledare för Hello Innovation

Ps. Dina reflektioner och erfarenheter som du får när du ser programmet är värdefulla! Dela dem gärna i dina sociala kanaler men glöm då inte att tagga ditt inlägg med #HelloInnovation. Tack :) Ds.

 

 

Lämna en kommentar

Filed under innovation

Nyhetsbrev mars

sv_sigill_webb

 

 

 

 

 

Ett axplock ur vårt senaste nyhetsbrev:
• World Intellectual Property Day den 27 april. Anmäl dig!
• Innovationscheckar till små- och medelstora företag
• Patentstatistik
• Utredningen ”Immaterialrättens roll i innovationssystemet”
• Alumnipub den 23 april
• Vårens kurser

Läs det senaste nyhetsbrevet här. Missa inte viktiga nyheter inom immaterialrätten, spännande kurser och seminarier och mycket annat matnyttigt. Prenumerera!

Anna Fanqvist
Kommunikatör
Patent- och registreringsverket

Lämna en kommentar

Filed under affärsutveckling, immaterialrätt, juridik, patent, piratkopior, SME (små- och medelstora företag), Tiilväxt, Utbildning

Släck för en ljus framtid

Canberra-Australien-tanda-ljus-Earth-Hour-2014-WWF-Australia
En stor ljusinstallation för klimatet under Earth Hour i Canberra.
Foto: WWF Australien.

SLÄCK! Lördag 28 mars 20.30.

Den tydliga uppmaningen möts jag av i en banner när jag går in på Världsnaturfondens webbplats. I kväll, för nionde året i rad, släcker stora delar av världen lyset för att manifestera vikten av att ta klimatförändringarna på allvar. Sverige har deltagit i arrangemanget under åtta år och kännedomen om manifestationen ökar ständigt. I år är det totalt 172 länder som deltar i denna politiska symbolhandling.

Jag kan inte låta bli att ta på mig immaterialrättsglasögonen, att under nio års tid skapa detta enorma engagemang och bygga upp kännetecknet Earth Hour till ett världskänt varumärke är imponerande. Jag resonerar om hur det är möjligt med PRV:s varumärkesjurist Benjamin Winsner. Han menar att det här är ett tydligt kännetecken som förknippas med ett gott uppsåt.

– Idén med Earth Hour är att uppmärksamma jordens klimatförändringar och dessa typer av märken förknippas oftast, om inte alltid, med ett gott uppsåt. I viss mån kan man kanske säga att det är ett världsvarumärke.

WWF har sitt varumärke registrerat i bland annat i EU, Kina, USA och Ryssland. De har flera varumärken under sitt paraply – däribland Earth Hour – med skydd i ett varierat antal klasser, bland annat i klass 36 (som innefattar välgörenhetstjänster) och klass 41 (som innehåller utbildningstjänster).

– Varumärkeslagen ger lika stort skydd för inarbetade varumärken som registrerade varumärken men det är helt klart lättare att hävda en registrerad rättighet i och med att man vet tydligt när rättigheten uppstod. Vad gäller inarbetade varumärken så är det nästan som att likna med bedömningen om välkända varumärken, det vill säga att man måste visa att det uppfattas som ett kännetecken för en själv inom en betydande del av den omsättningskretsen man riktar sig till, förklarar Benjamin Winsner och fortsätter:

- Det kan vara väldigt dyrt, tidskrävande och svårt att visa på när rätten uppkom. Dessutom är det svårt att visa på en inarbetad rättighet så rekommendationen är alltid att registrera sitt varumärke.

Det finns 45 varu- och tjänsteklasser att utgå från när du gör din varumärkesansökan. I princip är ett varumärke endast skyddat i den klass som angetts i ansökan. Det möjliggör att varumärken som är identiska eller snarlika kan samexistera. Snickers är ett utmärkt exempel på samexistens; det varumärket finns registrerat både som chokladbit och som arbetskläder.

Kommer du att släcka lampan i kväll? Jag kommer att delta under manifestationen i Söderhamn där Norrtullskyrkan släcks ner och vi får njuta av livemusik i stearinljusens sken.

/Stina Lilja, Pressansvarig på PRV

Lämna en kommentar

Filed under immaterialrätt, varumärke

Stefan Hultquist: Förstklassig utbildning garant för kvalitet

Kvalitet och förutsägbarhet lovar vi våra kunder i alla ärenden. För att nå dit har vi de bästa granskningsverktygen och de mest heltäckande databaserna. Men framförallt behöver vi ha granskare med rätt utbildning. Och den utbildningen sköter vi helt i egen regi.

Vi är särskilt stolta över vår patentingenjörsutbildning. Det är den absolut viktigaste länken i kedjan från ansökan till beviljat patent.

PRV anställer civilingenjörer eller tekniska doktorer inom samtliga teknikområden. För att få fram de bästa patentingenjörerna är förstås urvalsprocessen viktig. Eftersom PRV är PCT-myndighet behöver våra ingenjörer (vid sidan av engelska) bemästra både tyska och franska.

För att inte inskränka rekryteringsbasen alltför mycket nöjer vi oss med att den som anställs har något patentintensivt språk med sig. Vi ger också språkutbildning i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Utbildningen till patentingenjör börjar redan första dagen och sträcker sig över arton månader. Typiska moment är granskningsteknik, juridik och bedömning samt argumentationsteknik och rapportskrivning. Teori varvas med praktik.

För att säkerställa elevernas progress passerar de ett antal fördjupningsuppgifter och förhör. Patentingenjörsutbildningen avslutas med en skriftlig tentamen.

Den lektionsbundna delen är naturligtvis viktig, men den absolut viktigaste utbildaren är handledaren. Ingenjören jobbar under handledning hela grundutbildningen och valet av handledare blir därmed nyckeln till kvalitativ utbildning. För att få en bra dynamik och många infallsvinklar på jobbet passerar eleven minst tre handledare.

Karriärväg inom myndigheten

Det här är en unik utbildning. Ingen annan aktör på patentområdet satsar lika mycket på sina nyanställda som PRV. Men ingen utbildning är så bra att den inte kan förbättras. Och det är med den inställningen vi törs säga att vi har Sveriges bästa patentingenjörsutbildning.

För att åstadkomma en utbildning i världsklass behöver vi ständigt ha örat mot marken. Vid sidan av interna kursutvärderingar reviderar vi hela tiden utbildningen efter vad som kommer fram i kvalitetsmätningar och genom systematisk insamling av kundsynpunkter.

Utbildarna fungerar som ämneslärare och tas ut genom arbetsprov. Att bli utbildare är också en tydlig karriärväg inom myndigheten.

Varje specialfunktion finns representerad i utbildningsprogrammet, såsom patentexpertrådet, riktlinjegruppen, juristenheten och granskningsexpertrådet. Granskningsexperten är en nyinrättad roll och en nyckelperson för att utveckla verktyg, strategier och utbildning inom granskningsarbetet.

Patentexpertutbildning

Efter avslutad och godkänd grundutbildning har eleven examen som patentingenjör och får självständigt fatta beslut i patentärenden.

En utnämnd patentingenjör är behörig att söka aspirantprogrammet till patentexpert på PRV. Utbildningen till patentexpert är treårig och intag sker inför varje nytt verksamhetsår.

Den som blir antagen till patentexpertprogrammet måste var skicklig, effektiv och pedagogisk och naturligtvis vara särskilt skaffad i att kunna fatta beslut och ta ansvar. En beslutande patentexpert på PRV mäter och följer upp kvalitet och beslutar i ärenden med föredragningsplikt, till exempel avslag och invändningar.

PRV levererar resultat med kvalitet och förutsägbarhet. Ytterst handlar det om att möta omvärldens krav och skapa största möjliga nytta för kunderna.
Det kan våra patentingenjörer.

Stefan Hultquist, enhetschef och utbildare PRV

Om du vill söka till patentingenjörsprogrammet, klicka här!

Texten finns publicerad i Sepaf-PRV nyhetsbrev nummer 1 – 2015

Lämna en kommentar

Filed under immaterialrätt, patent, Utbildning

Snyltar Google Art Project på konstnärers kreativitet?

Det är möjligt att gå på digitala konstrundor där gatukonstverk exponeras på nätet genom Google Art Project.

I Googles konstsamling ryms gatukonst från världens alla hörn, konstnärens medgivande finns dock inte. Det har lett till en konflikt och nu är ärendet upp i högsta domstolen.

– Det här är helt klart ett intressant fall att följa. Det är fritt att avbilda byggnader och statyer som är stadigvarande placerade på allmän plats utomhus, men betyder det även att konsten som målats på dessa byggnader också är stadigvarande, frågar sig PRV:s jurist Martin Berger som har upphovsrätt som sitt specialområde.

I upphovsrättslagen, paragraf 24 kan vi läsa om hur konstverk får avbildas:

1. om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus,
2. om syftet är att annonsera en utställning eller försäljning av konstverken, men endast i den utsträckning som behövs för att främja utställningen eller försäljningen, eller
3. om de ingår i en samling, i kataloger, dock inte i digital form.

Byggnader får fritt avbildas. Lag (2005:359).

Christina Wainikka, som sitter med i PRV:s insynsråd har uttalat sig i Kulturnytt som sänds i Sveriges Radio, P1.

Google anser sig göra gatukonsten en tjänst genom att exponera den. Rätt eller fel? Vi får se vad högsta domstolen beslutar. PRV följer det här fallet så vi kommer att få tillfälle att återkomma till det vid senare tillfällen.

/Stina Lilja, Pressansvarig på PRV

Lämna en kommentar

Filed under immaterialrätt, upphovsrätt

Sekretessavtal för företagshemligheter – en kurs för dig som arbetar med innovation!

Den 12 maj vill vi gärna träffa dig på vår kurs Skydd av know-how: Immaterialrätt, företagshemligheter och sekretessavtal

Hur fungerar lagen om företagshemligheter tillsammans med de immateriella rättigheterna? Magnus Tonell, advokat och delägare på ADN Law berättar:

Vilka vänder sig kursen till?
Detta är en fördjupningskurs som tagits fram med särskild tanke på alla de som arbetar med rådgivning i innovationssystemet. Det kan till exempel vara personer som arbetar med rådgivning på någon av innovationsstödsystemets organisationer eller innovationskontor. Även andra yrkesverksamma som kommer i kontakt med dessa frågor, exempelvis personalchefer, produktionschefer och bolagsjurister som behöver utveckla sina kunskaper inom området kan med fördel gå denna kurs.

Vad lär jag mig?
Tanken är att man ska få djupare kunskap och förståelse om hur företagshemligheter och innovationer bäst kan skyddas inom näringslivet. Ämnen som jag kommer att prata om under dagen är exempelvis det rättsliga skyddet för företagshemligheter – vad kan skyddas och vilka komplement finns?

  • Hur förhåller sig skyddet till offentlighet och sekretess
  • Immaterialrätten – förhållandet till affärsstrategisk information
  • Sekretessavtal – vad ska man tänka på vid upprättandet eller granskning av ett avtal? Praktiska exempel
  • Konkurrensklausuler– vad ska man tänka på vid upprättandet eller granskning av ett avtal? Praktiska exempel
  • Åtgärder vid angrepp – vilka sanktioner finns att tillgå

Vad gör jag med kunskapen när jag kommer hem?
Efter kursen kommer du att ha ökat din kunskap om hur lagen om företagshemligheter förhåller sig till patenträtt, varumärkesrätt, mönsterskyddet och upphovsrätt. Vad bör man göra i praktiken för att förstärka och komplettera det skydd som följer av lag? Vad bör man tänka på och vilka fällor bör man undvika? Vilka frågor bör man ställa i en rådgivarsituation?  Vanliga misstag och fallgropar. Vilka frågor uppstår det ofta tvister kring.

VMagnus Tonell, författareem är du och vilken är din expertis?
Jag är advokat och delägare på advokatfirman ADN Law. Jag har bred erfarenhet av dessa frågor i min advokatverksamhet. Jag föreläser och skriver regelbundet artiklar i ämnet och är författare till boken Sekretessavtal och det rättsliga skyddet för företagshemligheter.

Ja, jag vill ta del av programmet och anmäla mig till kursen

Varmt välkommen!

/ Anna Engquist, ansvarig för nationella utbildningar på PRV

Om Magnus
Magnus TonellFöreläsare är Magnus Tonell, advokat och delägare på ADN Law med immaterialrätt, företagshemligheter och marknadsrätt som huvudsakliga rättsområden. Magnus föreläser regelbundet och har bland annat publicerats i tidskrifterna NIR, Skattenytt, Brandnews och PatentEye. Han är även författare till boken Sekretessavtal och det rättsliga skyddet för företagshemligheter, som också är kursmaterial.

Lämna en kommentar

Filed under immaterialrätt

Hur tar en plastbägare över träningsvärlden?

the_story_mikaelJo, med smart funktion och immaterialrätt. Koppla upp dig i på webbseminarium i morgon och ta del av hur SmartShake tagit den internationella träningsvärlden med storm.

– En morgon för sex år sedan när jag skulle iväg och träna blandade jag proteinpulver och vatten i den största shaker jag kunde hitta och hoppade in i bilen. Efter en kort stund hördes ljudet av ett lock som knäppte till. I backspegeln såg jag hur blandningen hade sprutat över hela baksätet. Där och då föddes tanken på SmartShake, berättar Mikael Bergström, grundare och VD.

Vid en träningsmässa 2009 premiärvisades produkten. Den togs emot så bra att Mikael anade att den kunde slå igenom internationellt.

Mycket riktigt – idag är problemlösningen en global succé med försäljning i ett sextiotal länder och en omsättning på 74 miljoner kronor. Företaget har 16 anställda i Västerås och fem i USA.

Tidig fokus på immaterialrätt

Med internationell fokus började Mikael tidigt tänka på immaterialrätt och har skyddat sin produktportfölj inom patent, design och varumärke.

– Alla skyddsformer har varit naturliga för oss att söka, även om patent kan upplevas dyrt, resonerar Mikael.

Redan under produktutvecklingsfasen fastnade Mikael för namnet SmartShake, men som domännamn var det upptaget av en annan aktör. Efter att ha lyckats köpa loss det är nu SmartShake registrerat både som varumärke och domännamn i de länder där företaget verkar.

Läs mer om domännamn

Internationell varumärkesstrategi

För att bygga upp sitt varumärke internationellt sponsrar SmartShake framstående atleter i respektive land.

– Det är ett bra sätt att nå rätt kundgrupp. När man går in som ny på en marknad är det viktigt att göra en noggrann analys av konkurrenter och prisnivåer. I vissa länder finns till exempel dyra tullar och transportkostnader.

Mikael påminner om att man behöver kolla upp om man har skydd i landet och komplettera dessa om det är möjligt. Först därefter är det dags att lansera produkten och hitta partners.

– Det går inte att säga att det finns en strategi för alla länder, man måste vara flexibel. I Europa kan till exempel Norge och Turkiet upplevas som svårare eftersom det krävs mer pappersarbete jämfört med EU-länder.

Jakten på plagiat och vikten av immateriellt skydd

SmartShake har utarbetat en IP-strategi som de jobbar efter. Bland annat bevakar de aktivt försäljning på olika relevanta webbplatser för att rensa bort kopior, ofta tillverkade i Asien för den europeiska marknaden.

– Det händer att vi får information om kopior av våra distributörer. Därefter kan vi, med våra registrerade skydd, agera, resonerar Mikael.

Mikael betonar vikten av att skaffa sig en IP-portfölj som innovativ företagare.

– Du ska använda den vid marknadsföring, avtal och som skydd. IP-portföljen ger dig säkerhet – det är värt en hel del den dag då man faktiskt behöver använda den i ett skarpt läge.

Patentombud

SmartShake ser det som nödvändigt att använda sig av patentombud. Ett sådant företräder företaget vid patenträttsliga frågor, till exempel vid en patentansökan.

– Ofta kan det vara olika regler för olika länder och att lära sig allt detta själv tar en väldig tid. Vi tar också hjälp av jurister för att forma avtal och sekretessavtal med samarbetspartners, distributörer och kunder, avslutar Mikael.

Läs mer om patentombudVal av patentombud

Anmälningstiden för att vara på plats på Vinnova och lyssna på Mikael har gått ut, men du är varmt välkommen att ta del av seminariet direkt eller i efterhand på webben. Det gör du här:
Här kan du titta på seminariet i efterhand

Fler kurser och seminarier hittar du på www.prv.se/utbildning

Lämna en kommentar

Filed under affärsutveckling, design (mönsterskydd), immaterialrätt, innovation, patent, SME (små- och medelstora företag), varumärke

Glassens dag för EU-medlemmar

Idag är det Europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glass. Detta beslutade EU-parlamentet den 5:e juli 2012. 584 ledamöter röstade för och endast 26 emot. 7 ledamöter missade omröstningen till följd av kö till glasskiosken. Tur att man inte enbart förlorar sig i omröstningar om nödlån och sanktioner, utan ibland faktiskt ägnar sig åt något av godo – glass.

Mitt emot PRV:s lokaler på Valhallavägen finns en inrättning som säljer utomordentligt god glass. Denna levereras av Stockholms Glasshus, ett litet familjeägt företag som levererar just dagens vara – hantverksmässigt tillverkad glass. PRVbloggen har intervjuat Jannice för att få lite tips inför den stundande glassäsongen.

Kan du berätta kort om företaget?Stockholms glasshus
Stockholms Glasshus startade 1986 och är ett familjeägt företag med hantverk och smak i fokus i snart 30 år. Vi håller idag till på Birkagatan 8, där vi producerar glassen från grunden och sen levererar till våra återförsäljare. Här kan man också fika, köpa med sig tårtor, bakelser och mindre förpackningar med sig hem.

Vad är huvudingredienserna i (grädd)glass?
Vår gräddglass görs av riktiga råvaror som smör, mjölk, grädde, äkta vanilj och socker.

Har ni några hantverksmässiga knep att dela med er av?
Att alltid använda så bra råvaror som möjligt – det gör all skillnad! Dessutom är det viktigt att inte snåla på huvudråvaran. Är det jordgubbsglass då ska det också vara rikligt med härliga jordgubbar i. Ha inte för bråttom, låt saker och ting ta sin tid och smaka av hela tiden.

Är era recept hemliga?
Självklart.

Går det trender i glassmaker och i så fall, vad är i ropet inför sommarsäsongen 2015?
Javisst! De klassiska smakerna är alltid populära men glassbranschen hänger tajt ihop med matbranschen, så de smaker som är i ropet där är alltid kul att göra glass på. Nu är det trendigt att använda alger och lavar i matlagning men där har vi inte hängt på ännu. Men kommer det en förfrågan så gillar vi alltid en utmaning! Just nu har vi experimenterat med semmelglass, vi får se vad det blir till sommaren. Jag kan iallafall avslöja att vi håller på att tar fram en italiensk Körsbärs-Stracciatella. Det blir en riktig goding!

Ska glass avnjutas i bägare eller strut?
Helt klart upp till glassätaren! Själv gillar jag att ha choklad- eller kolasås på min glass och då är det alltid lättare att äta i bägare.

Vilken är din personliga favoritsmak?
Jag kan helt omöjligt välja bara en smak. Vår Dark Chocolate är oslagbar – rik chokladsmak, perfekt till en klick grädde. Vi har vår Danish Appelpie med smulpajsbitar i som är supergod till en kula Roman Vanilj (italiensk vanilj) och vår bananglass är så god med lite kolasås till. Det går helt enkelt inte att välja!

Glassbakelse

Tack för intervjun Jannice!

Semmelglass minsann. Konkurrensen hårdnar…

Lär dig mer om företagshemligheter och kompletterande skyddsformer i PRV-skolan online.

/Jonas Holmqvist, patentingenjör på PRV.

1 kommentar

Filed under affärsutveckling, SME (små- och medelstora företag), upphovsrätt

Kopian kan bli en kostsam historia

TUR

Nu är vi på plats i Göteborg på TUR-mässan! Med vi menar jag Myndighetssamverkan mot piratkopiering, TUR-mässan riktar sig till de som är intresserade av att resa och vill bli inspirerade till att besöka nya resmål. Det är en perfekt plats för oss att informera om riskerna som följer med handel av piratkopierade produkter under resan.

Det är många som har besökt vår monter och diskuterat med oss hittills under mässan. I går hade vi över 500 besökare i montern, givetvis hoppas jag på ännu fler besök under dagen – så ta tillfället i akt och diskutera piratkopiering med oss (eller ställ frågor om de farhågor du har innan utlandsresan). Vad är okej och inte? Vem är det som har tillverkat produkten? Innehåller den gifter, håller den samma kvalité som originalprodukten? Är det förbjudet att köpa piratkopior? Kom och prata med oss! Det finns även möjlighet att vinna fina priser om du svarar på vår quiz.

Hittills har vi fått många frågor gällde läkemedel och hur man kan vara garanterad att det är säkert att köpa medicin utomlands om man råkar bli sjuk under sin resa. Tips: Tänk på att ni innan resan dubbelkollar med exempelvis läkemedelsverket var man kan få tag i medicin hos en auktoriserad återförsäljare om ni skulle bli sjuka på resan.

Jag upplever att många blir förvånande över hur många varor som piratkopieras och säljs. Det kan vara frestande att köpa billiga kläder eller andra produkter när man är ute och reser men tänkt då på att de kan…

…vara olagliga att exportera. Ni kan bli stoppade i tullen om ni för in piratkopierade produkter. Det innebär bland annat att varorna beslagtas och förstörs.

…innehålla farliga ämnen. Varorna kontrolleras inte på samma sätt som exempelvis i Sverige vilket kan innebära giftiga ämnen eller rent av att produkten är farliga vid användning. Det betyder att du till exempel kan utveckla allergier av piratkopierad kosmetika eller att elektroniska produkter blir strömförande.

Om du inte har möjlighet att besöka oss på mässan kan du finna mer info i tidigare blogginlägg, det är även en god idé att följa Polisen Immaterialrätt.

Ha en riktigt fin och säker resa!
/Benjamin Winsner, jurist på PRV

Lämna en kommentar

Filed under immaterialrätt, piratkopior

Global Entrepreneurship Week i Milano

GEC

I min tjänst som kommunikatör på PRV arbetar jag uteslutande för att nå ut till små- och medelstora företagare om varför immaterialrätten är viktig för dem. Under den här veckan pågår en kongress i Milano; Global Entrepreneurship Week  (GEC) som jag har förmånen att åka till för att få höra hur andra länder arbetar för att underlätta för företagare och även om vad som krävs för att främja entreprenörskap.

Målet med kongressen är att hjälpa entreprenörer att bygga ett system som integrerar entreprenörskap över hela världen och att hjälpa företagare att samarbeta med varandra över gränserna och att dela erfarenheter. Företagare kommer också till kongressen för att möta näringslivet och få inspiration från människor som redan har lyckats på banan av entreprenörskap.

Dane Strangler från Kauffman Foundation (USA) som är en av huvudsponsorerna till GEC betonade vikten av att göra reglementet i respektive land så enkelt som möjligt för företagare. Innovation är tillsammans med goda förutsättningar det viktigaste för att få ett framgångsrikt företagsklimat.

Luigi Amati från META Group (Italien) framhöll vikten av att I framtiden behöver systemet bygga mera på att affärsänglar och stiftelser gör investeringar i bolag i ställer för som idag då det utgörs av lån.

illy

Illy
Andrea Illy var en av de föreläsare som imponerade mig mest. Han föreläste om hur deras familjeföretag utvecklats under tre generationer och då mest om hur de arbetat med sitt varumärke. Andrea menade att det viktigaste av allt var att fylla varumärket med passion och ledarskap. Illy berättade om hur företaget utvecklats genom åren, om hur de först gjorde, vad de tyckte, ett kaffe som de tyckte ett kaffe skulle smaka. Genom åren har lärt sig mycket om och omkring kaffekulturen. Utifrån det har de utvecklat företaget genom att hitta nya lösningar i tillverkningsprocessen, utvecklat förpackningarna de säljer sitt kaffe i och utvecklat ett koncept kring varumärket. Konceptet består av hur kaffet presenteras och i vilken miljö det serveras i. Hur de arbetat med sociala bitar som rättvisemärkt och miljömärkta kaffebönor. Han gav oss åhörare sin syn på vad han menar är förutsättningarna för ett lyckat företagande: Efterfrågan, tillgodose efterfrågan, ta lärdom, intressen, nätverk,  ekonomi, miljö och samhälle, hållbarhet, framtid, nutid, material och medarbetare.

LazyTown
Alla som har barn vet vem jag menar när jag säger; supehjälten Sportacus i LazyTown. Magnús Scheving (Island) vars affärsidé var att få barn att börja tänka på vad som är hälsosamt och inte, gjorde sig själv till superhjälte och hans barnprogram har sedan dess visats i länder världen över. Magnus berättade för åhörarna på GEC om sina tio absolut bästa tips till de som vill bli en framgångsrik företagare. Han betonade bland annat vikten av att tidigt skydda sina immateriella tillgångar, annars menade han att man kan förlora allt. Mycket bra tips tycker jag!

Nästa år hålls GEC i Colombia och året därpå i Johannesburg.

ESBIRI (Entrepreneurship and Small Business Research Institute)  är svenska värdar för GEC. ESBIRI finansieras med medel från Tillväxtverket och VINNOVA.

/Johanna Svensson, kommunikatör och projektledare på PRV

Lämna en kommentar

Filed under immaterialrätt, SME (små- och medelstora företag)