Valla rätt så går det lätt

Under skid-VM framgår det tydligt att det är viktigt med valla. Tyvärr framgår det också att man behöver ett gäng raketingenjörer, en långtradare fylld med valla och utrustning, rymddräkter för att skydda sig mot ångorna, en meteorolog, en spådam och en armé av teståkare för att få till ett par skidor med ”hyfsad grundstruktur”. Kanske inget för den medelmåttige motionären tycks den norska skidtillverkaren Madshus mena, varför man har introducerat Madshus EmPower – en skida som själv säger till hur den ska vallas.

Systemet bygger på att skidan förses med ett chip som kan läsas av trådlöst med en smarttelefon försedd med Madshus app. Åkaren får sedan vallatips beroende på temperatur, vikt, åkstil, etc. Fiffigt, men smakar det så kostar det. För ett par Madshus RedLine EmPower får man betala runt 7 000 kr. En sökning i Svensk Varumärkesdatabas visar att namnet Madshus EmPower är varumärkesregistrerat, men någon relaterad patentansökan hittar jag inte vid en snabb sökning. Det finns såklart olika strategier vid lansering av en produkt. Om detta kan man lära sig mer om på PRV:s hemsida under fliken PRV-skolan. Den 26:e mars anordnar dessutom PRV ett seminarium om produktutveckling. Läs mer här.

Själv har jag under en längre tid funderat på ett vallakoncept – Parrot Ski Wax System. Den här nya smarta skidan tränger tyvärr in mig i ett hörn. Mitt system bygger på att man tränar papegojor till att upprepa fraserna ”parrot red”, ”parrot blue” eller ”parrot green”. Färgerna röd, blå och grön motsvarar här fästvallakompositioner avsedda för tre vanligt förekommande temperaturintervall relaterade till skidåkning. Här har jag ”lånat” lite från ett konkurrerande system. Beroende på temperatur placeras sedan lämplig papegoja i en uppvärmd bur vid start- och målområdet. Förbipasserande upplyses sedan av gojan vilken vallasort som gäller. Enkelt och genialt. Vallorna säljs sedan i en automat i anslutning till papegojan. För att förbättra glidet erbjuds universaloljan ”parrot glide”.Parrot Ski Wax System

Skidvallor har fått en egen klass i patentdokumentationen, C09G 3/00, som innehåller ungefär 400 dokument. Mycket kvar att uppfinna alltså. Utöver valla använder man sig idag också av olika mönster i skidans beläggning för att förbättra både glid och fäste. T.ex. kan man ”rugga” skidorna för att få fäste i blött före. Strukturer för att förhindra skidan att glida bakåt ligger i en egen klass – A63C7/06. Innehåller även den ca 400 patentskrifter. För ett antal år sedan gick en forskare ut och hävdade att stålsicklade skidor gled bättre än de som preparerats med glidvalla. En stor vallatillverkare hävdade omgående motsatsen och diskussionen dog snabbt ut. En assistent låter meddela att forskaren numera befinner sig i ”vallaboden i Saint-Tropez”. Det hela verkar skumt.

I skid-VM har de svenska vallarna hyllats i omgångar, men igår var det tröga skidor på förstasträckan i damernas stafett. Med parrot glide under laggen hade det blivit guld nummer tre. Jag går nog vidare ändå. Innovationer förtjänar produktifiering.

/Jonas Holmqvist, vallainnovatör och patentingenjör på PRV

1 kommentar

Filed under affärsutveckling, innovation, namnstrategi, patent, Utbildning, varumärke

Sverige, Europas fjärde mest innovativa land

- Ericsson och Scania söker flest patent

Idag ger Europeiska patentverket (EPO) och svenska Patent- och registreringsverket (PRV) ut helt ny statistik som visar att Sverige har en stabil nivå av nya patent och ett aktivt innovationsklimat som håller goda positioner på den Europeiska- och globala marknaden. Sverige är Europas fjärde mest innovativa land, sett till patentansökningar per capita.

Under 2014 låg Scania (357 ansökningar) i den absoluta toppen över antalet nationella patentansökningar till Patent- och registreringsverket (PRV). Efter dem följer Tetra Laval, ABB, Atlas Copco och De Laval Holding. Förflyttar vi oss till statistiken över antalet svenska patentansökningar till den Europeiska patentmyndigheten (EPO) är det Ericsson (1 345 ansökningar) som placerar sig överst på listan. Ericsson var i särklass mest aktiv i fråga om patentansökningar under 2014, andra företag som befann sig i toppskiktet var SKF, Electrolux, Scania, Volvo Cars och Sandvik.

Totalt sett svarade svenska företag för 5 132 meddelade patent till EPO under 2014. En summa som ligger i paritet med föregående års nivåer (5 130, motsvarande en uppgång om 7,5 % jämfört 2012). Motsvarande summor för nationella patentansökningar var 2 424 under 2014 och 2495 under 2013.

Europa fortsätter att stärka sin position för teknologi och innovation. Under fem års tid har efterfrågan för patentskydd i Europa ökat. EPO:s president Benoȋt Battistelli uttrycker att Europa hela tiden stärker sin nyckelposition som global knutpunkt för teknologi och innovation.

Sverige och PRV är en av EPO:s mest aktiva partners i Europa med pågående samarbetsprojekt. Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV poängterar vikten av att ha en nationell och en Europeisk patentmyndighet och att innovation och immaterialrätt går hand i hand.

Ökad svensk konkurrenskraft och tillväxt förutsätter ett gott innovationsklimat. Ett gott innovationsklimat skapar vi genom att ha en stor medvetenhet om immaterialrätt under innovationsprocessen. Då kan vi tillmötesgå och stötta företags strategier inom immaterialrätt på såväl nationell, europeisk som global nivå, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV och fortsätter:

- Tidigare i veckan presenterade Stefan Löfven det nationella innovationsrådet som ska stärka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft. Immaterialrätten är ett viktigt innovations- och affärsverktyg i det sammanhanget.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Lämna en kommentar

Filed under EPO, immaterialrätt, innovation, Tillväxt

Årsredovisning 2014

omslag_liten

Nu är PRV:s årsredovisning klar. Flera viktiga händelser har under året påverkat vår verksamhet både kortsiktigt och långsiktigt. Här följer ett axplock från 2014:

 • Under senare delen av 2013 lade regeringen fram förslaget om svenska nationella patent på engelska. Lagförslaget innebär att PRV ska kunna, om sökande så önskar, handlägga och bevilja patentansökningar på engelska. Den förändrade lagen trädde ikraft den 1 juli 2014. Denna förändring arbetades in i våra IT-system under våren 2014.
 • Under våren beslutade regeringen att en utredning skulle utreda immaterialrättens roll i innovationssystemet. I utredningen ingår också att titta på PRV:s roll och PRV:s finansiering liksom avgiftsstrukturen på patentsidan. Utredning kommer rapportera sina slutsatser den 27 februari 2015.
 • Under hösten driftsattes varumärkesdelen av ärendesystemet eDVArd, med gott resultat.
 • PRV kunde under året fortsatt hålla en balanserad ekonomi. Detta trots minskade ärendevolymer och ett fokus på våra servicemål som innebar ökade kostnader i jämförelse med 2013.
 • Under 2014 har PRV startat upp ett projekt finansierat av Vinnova mot rådgivare och små och medelstora företag (SMF). Arbetet har fungerat mycket bra och sträcker sig tre år framåt och är en direkt fortsättning på PRV:s och Vinnovas gemensamma regeringsuppdrag under 2012 och 2013.
 • PRV har under året deltagit aktivt i arbetet med implementeringen av det enhetliga patentet och EU:s framtagande av ett nytt varumärkesdirektiv och varumärkesförordning.
 • I oktober var PRV värd för ett tvådagars besök av Benoît Battistelli, president för EPO. I samband med besöket genomfördes ett välbesökt och mycket uppskattat seminarium med användare.

Läs gärna årsredovisningen i sin helhet.

Lämna en kommentar

Filed under design (mönsterskydd), immaterialrätt, patent, Tillväxt, varumärke

Nyhetsbrev februari

sv_sigill_webb

 

 

 

 

Ett axplock ur vårt senaste nyhetsbrev:

 • Årsredovisning 2014
 • Ändrade PCT-avgifter från 1 april
 • Kan en ort vara ett varumärke?
 • Att göra affärer utanför Sverige
 • Spännande kurser i vår
 • World Intellectual Property Day 27 april

Läs det senaste nyhetsbrevet här. Prenumerera så får du det direkt till din inkorg och missar inget som sker inom immaterialrätten.

Anna Fanqvist
Kommunikatör
Patent- och registreringsverket

Lämna en kommentar

Filed under affärsutveckling, immaterialrätt, juridik, patent, Utbildning

Det enhetliga patentet i Europa – välkommen till vårt seminarium!

Den 27 mars vill vi gärna träffa dig på vårt förmiddagsseminarium om det enhetliga patentet i Europa – som kan komma att påverka dig och dina patentstrategier. PRV:s jurist Louise Jonshammar berättar om läget och utvecklingen.

Vilka vänder sig seminariet till?
- Den tänkta målgruppen är småföretagare och patentsökande som har viss patentkunskap men inte själva haft möjlighet att följa utvecklingen med det enhetliga patentet: Det enhetliga patentet i Europa

Vad lär man sig på denna förmiddag?

Louise Jonshammar, jurist på PRV

Louise Jonshammar, jurist på PRV

– Grundläggande information i hur det enhetliga patentet och patentdomstolen är strukturerade. Huvudsakligen talar vi om vad det enhetliga patentet är, hur man uppnår enhetlig verkan, vad den enhetliga patentdomstolen ska döma över och hur de klassiska europeiska patenten kommer att fungera.

[Tyngdpunkten är på sammanhanget – hur patentsystemet i Europa kommer att se ut med det enhetliga patentet. Vi talar inte alls om materiella patenterbarhetskriterier men lite om de formella kraven för att få enhetlig verkan.]

Vad gör man med kunskapen när man kommer hem?
- Skapar sina egna patentstrategier, anpassade efter de egna behoven och den egna marknaden! Känner sig tryggare med större kunskap om hur omvärlden ser ut.

Varför behöver man den här kunskapen?
- Om du som företagare rör dig på en marknad där produkterna kan vara patentskyddade – och så är det väl på de flesta marknader – kan detta seminarium vara väl investerad tid för dig även om du inte har några egna patenterade uppfinningar. Både mål om intrång och ogiltighet ska hanteras av den nya enhetliga patentdomstolen och blir du part i en sådan process är det naturligtvis bra att veta hur systemet fungerar, även om du ska anlita ett kunnigt ombud att företräda dig. Och om du har egna patent kan du påverkas av den enhetliga patentdomstolen även om du inte tänker dig att din patentportfölj ska bestå av patent med enhetlig verkan eftersom de klassiska europeiska patenten också kommer att omfattas av domstolens domsrätt.

Vem är du, Louise?
- Jag har jobbat som jurist på patentavdelningen i elva år och är framför allt expert på nationella patent, validering av europeiska patent och frågor som relaterar till tilläggsskydd till patent. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ge PRV:s patentingenjörer stöd i patentansökningshandläggningen och att svara på frågor om patentjuridik från sökande och allmänheten.

ANMÄL DIG HÄR: Det enhetliga patentet i Europa

Välkommen till seminariet!

/ Anna Engquist, ansvarig för nationella utbildningar på PRV

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Ture Sventon går rakt in i hetväggen

Hetvägg, fettisdagsbulle, fastlagsbulle, semmelwrap eller helt enkelt semla. Som vi vet har kärt barn många namn. PRVbloggen går i Ture Sventons fotspår och riktar förstoringsglaset mot den omtyckta semlan och dess immateriella skyddsvärden denna fettisdag. Emelie Embretsen från PRV:s kundsupport ger svar på om – och i så fall vad – som är möjligt att få ensamrätt på i semlans värld.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Lämna en kommentar

Filed under immaterialrätt, patent, varumärke

Television – inte så dum burk 90 år

I år är det 90 år sedan skotten John Logie Baird demonstrerade överföring av en avbildning av ansiktet på en buktalardocka i realtid från ena änden av rummet till den andra. Han kallade maskinen ”Televisor” men valde att i sin sedermera beviljade patentansökan, GB265640A, från samma år att precisera sig till ”Apparatus for transmitting views, scenes or images to a distance”. Den första TV-apparaten var född.

Televisor

TV-kamera 1.0

Bairds ”Televisor” var en mekanisk anordning med roterande linser och speglar framför en ljuskänslig sensor. År 1928 genomfördes världens första regelbundna TV-sändningar med detta system. Mer kompakta apparater blev snart möjliga när katodstråleröret gjorde entré ett par år senare. Baird var inte sen att anamma den nya tekniken och fortsatte att utveckla alltmer avancerade mottagare. År 1938 demonstrerade han sändningar i färg inför publik i London. Vid krigsutbrottet ett år senare släcktes alla TV-sändningar och marknaden dog. Baird fortsatte dock att utveckla sina anordningar. År 1944 presenterade han sin ”Telechrome” vilket kan betraktas som en föregångare till den moderna färg-TV:n. Före sin död 1946 hann han dessutom utveckla en 3D-TV med 1800 linjers upplösning. Bättre än det vi har idag!

Baird fick aldrig det erkännande kan förtjänade. Bl. a. utvecklade han en föregångare till radarn och han lade fram principen för fiber-optik. Först på senare år har man börjat förstå att hans uppfinningar var långt före sin tid.

I Sverige hade vi televisionspremiär år 1948 på Röda Kvarn i Stockholm. TestbildFörsökssändningar startades först år 1954 från en provisorisk sändare på Kungliga Tekniska Högskolan. Sändningar i färg dröjde till år 1966 och år 1969 fick vi möjligheten att välja mellan två kanaler. Ett faktum som hemma brukar besvaras med ”du skojar pappa”. Numera har de flesta en slags TV i fickan och tillgång till ett enormt programutbud så jag vet inte om man kan hävda att det var bättre förr. Via SVT:s Öppet arkiv kan vi återuppleva ”klassiska” underhållningsprogram såsom ”Karusellen” från 1975. En snabbtitt visar en Hyland på dekis som presenterar brokiga inslag i ett makligt tempo. Nåväl, våra gratulationer är du värd. Kära dumburk 90 år.

/Jonas Holmqvist, patentingenjör på PRV

 

Källor: Bairdtelevision.com, Sveriges Television

Kommentering avstängd

Filed under innovation, patent

Ta hand om ditt hjärta

FullSizeRender

Valentindagen, en dag för alla hjärtan. Mjuka som hårda, mänskliga som mekaniska. ”Kärleken måste få vara fri” läste jag någonstans. Det är sant, men hjärtan av flera slag är det fullt möjligt att äga en ensamrätt till; exempelvis genom design- patent och varumärkesskydd. PRVbloggen dök ner i databaserna och fann flera fredade hjärtan.

hjartahalsband
Med hjärtat i halsgropen
Jag börjar med att titta i designdatabasen på olika designregistreringar, där finns det flera halssmycken som lätt kan få amor att skuta iväg ett pilregn. Design, eller mönster som det också kallas, är en registrering för utseendet på en produkt. Det gäller i fem år från dagen då ansökan lämnats in och det är fullt möjligt att förlänga registreringen i upp till 25 år.

hjartesask
Hjärtat i en liten ask
Om ett hjärta ska ges bort bör det göras med stil. Jag tar en titt i Espacenet där patent från hela världen finns samlade, kan det finnas en passande uppfinning för ändamålet? En mycket retorisk fråga, det finns så klart. Patentdokument WO2007127242 (A2) innehåller en innovativ förpackningslösning. I just det här patentet nämns Valentindagen och att omslaget gör innehållet. Något att tänka på. Patent är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem. För att vara ensam om uppfinningen är ett patent avgörande. Det ökar även möjligheterna att finna investerare och affärspartners.

hjartebarn
Hjärtebarn och bröderna Lejonhjärta
Sist men inte minst besöker jag varumärkesdatabasen, utdelningen är stor. Det finns mängder av varumärken med hjärtan, både ätbara (Cheez Heartz) och läsbara (Bröderna Lejonhjärta). Varumärken kan bestå av figurer, ord, siffror eller bokstäver, slogans och ljud. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten eller dess förpackning. Oavsett vilket kännetecken man väljer måste det kunna återges grafiskt.

Den här dagen kommer jag att tillbringa med mina hjärtan, de fyra finaste i hela världen. Det äldsta av dem är hemma på en snabbvisit från sitt au pair-jobb i London. Som vi längtat efter henne.
– Olivia, Neo, Lava och Vide. Idag åker vi pulka, dricker varm choklad och grillar korv!

Avslutningsvis vill jag önska dig och de dina en riktigt fin Valentindag.
Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentering avstängd

Filed under immaterialrätt

Smartshake: från idé till global succé

Den 26 mars vill vi att du följer med på Smartshakes resa ut i världen.  På ett webbsänt seminarium hör vi grundaren Mikael Bergström berätta om utmaningar och möjligheter med att ta en produkt från idé till global succé.

Tillsammans med en expertpanel kommer vi att prata om hur man bäst drar nytta av sina immaterialrättsliga verktyg för att ta steget ut på den europeiska marknaden. Mikael Bergström får stå som livs levande exempel på hur man kan lyckas: hans idé Smartshake har tagit träningsvärlden med storm och säljs idag i ett sextiotal länder! Konceptet är välfungerande och enkelt – en bägare med separata behållare för olika serveringar i samma enhet.

Vi tar upp tips, svårigheter och fallgropar i arbetet med att etablera sig internationellt: Var börjar man och hur väljer man marknader? Var finns det hjälp och när ska man börja tänka på immaterialrätten?

PRV:s patentingenjör Henrik Eriksson är moderator.

Henrik, vem ska inte missa det här?
– Det här är för rådgivare inom innovationsvärlden som har skaplig koll på immateriella rättigheter men ändå behöver stärka kompetensen kring affärsnytta och internationalisering. Jag vill att seminariet ska öppna deras ögon för immaterialrätten som ett affärsstrategiskt verktyg.

Vad vill du att man har med sig från dagen?
– Jag hoppas att man blir inspirerad av ett företag som lyckats ta steget utanför Sverige och att man får med sig många råd och tips. Det kommer att vara flera engagerade rådgivare från hela landet på plats att nätverka och byta erfarenheter med.

Immaterialrätt låter krångligt och tidskrävande. Kan man inte bara skippa det?
– Nix! Det kan upplevas som ett svårt och komplext område, men vi vill visa att det finns en hel del hjälp att få. På något sätt måste du förhålla dig till immaterialrätten i slutändan, annars kan du riskera att göra intrång i andras rättigheter.  Dessutom vill du väl ha koll på dina egna affärsmöjligheter internationellt?

Delta du med!
Du kan delta i seminariet på plats på VINNOVA i centrala Stockholm eller följa det via webben. När, var, hur och anmälan här!

Titta gärna på våra tidigare webbseminarier med inspirerande inblickar i hur företagare kan använda immaterialrätten som strategiskt verktyg.

Anna Engquist,
Ansvarig för nationella utbildningar på PRV

Kommentering avstängd

Filed under affärsutveckling, design (mönsterskydd), immaterialrätt

Rådgivare! Här är en kurs om hur immateriella tillgångar kan användas strategiskt!

Du som är rådgivare kan få gå kursen Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar som arrangeras på PRV den 4 juni. Du har viss kunskap om immateriella rättigheter men behöver stärka din kompetens om immaterialrättens betydelse för ett företags affärsutveckling. Kursen leds av Charlott Galant, patentingenjör på PRV, med flera års erfarenhet av forskning och utbildningsfrågor. Några frågor till Charlott:

 • Vilka vänder sig kursen till?
  – Kursen vänder sig till dig som arbetar som rådgivare på olika sätt i innovationsstödsystemet. Du kan till exempel vara affärsrådgivare, innovationsrådgivare eller företagsrådgivare.
 • Vad utmärker en rådgivare i Sverige?
  – Som jag ser det är det rådgivarens uppgift att vägleda och stötta företag, företagare, och innovatörer på deras resa och förbättra förutsättningarna för dem att fatta rätt beslut i olika frågor.
 • Vad lär man sig på en dag?
  – Målet är att ge dig som rådgivare verktyg för att du ska kunna stötta företag i att arbeta affärsstrategiskt med immaterialrätt. Denna kurs visar på betydelsen av att utifrån företagets affärsstrategier, affärsplaner och identifierade marknadsposition analysera vilka immateriella tillgångar som finns i företaget. Vi visar också vilka verktyg man kan använda och hur de kan kombineras. Under dagen varvar vi teori med diskussioner.
 • Vilka får man träffa under dagen?
  – Du får träffa två föreläsare där den ena har stor erfarenhet av att själv driva företag och fatta strategiska beslut. Vår andra föreläsare arbetar med strategisk rådgivning och har de juridiska kunskaperna. Dessutom är det ett fint tillfälle att träffa andra rådgivare från olika organisationer och regioner i Sverige och ta del av deras erfarenheter.
 • Vad gör man med kunskapen när man kommer hem?
  – Kursdagen ska göra dig bättre rustad att kunna vägleda företag i IP-relaterade frågor. Du har blivit bättre på att hjälpa företaget att avgöra vilka IP-frågor de kan arbeta med själva och vilka frågor som kräver fördjupning och kanske ytterligare expertis och rådgivning.

Tack Charlott!

ANMÄLAN
Du som är rådgivare är varmt välkommen att anmäla dig här:
Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

Kursen erbjuds rådgivare till ett kraftigt reducerat pris, eftersom den finansieras av VINNOVA och har tagits fram i dialog med Almi, Innovationsbron och SISP, för att täcka in vad som är kritisk kunskap om immateriella tillgångar för företags-, affärs- och innovationsrådgivare.

/Anna Engquist, ansvarig för nationella utbildningar på PRV

Kommentering avstängd

Filed under immaterialrätt, innovation, SME (små- och medelstora företag)