20. Framtidstomte

lucka20

Framförhållning är viktigt, även för en tomte. Öppna dagens lucka i PRV:s adventskalender för att få veta mer!

Med önskan om en fin lördag,
Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Lämna en kommentar

Filed under affärsutveckling, SME (små- och medelstora företag)

Årets julklapp 2

Jag sällar mig till skaran som ställer sig tvekande inför årets julklapp. Ett aktivitetsarmband? Visst, ur folkhälsoperspektiv finns det säkert en poäng i att man uppmuntras till ökad motion, men vill man verkligen ständigt bli påmind om hur många steg eller höjdmeter man bör avverka innan dagens slut? Är man konspiratoriskt lagd kan man ju även fundera på huruvida man vill ha sin GPS-position loggad dygnet runt. Det hela kanske är ett påhitt från någon underrättelseorganisation. ”Avbryt operation chipmärkning. Nu sätter de självmant på sig positioneringsarmband istället.”

Amusement machineEfter en ganska kort jakt lokaliserade jag en betydligt bättre kandidat till årets klapp – godisautomat med gripklo. Denna klassiska maskin som länge var dragplåster på marknader och nöjesfält lever nu en slumrande tillvaro i hörnet på andra klassens spelhallar. Jag kan förstå att konkurrensen är hård på dylika inrättningar, men i hemmet ser jag oanade användningsområden. Just nu i juletider erbjuder den ju fantastiska möjligheter att distribuera julgodis och annat. Genom att justera sannolikheten och/eller svårighetsgraden kan man ju reglera åtgången enligt önskemål. Och plötsligt blir det spännande med nötter igen.
”Aj, aj, de där hasselnötterna är ena små hala rackare. Jag går nog för en valnöt nästa gång.”
”Nej, nej. Valisarna är för enkla. Prova en mandel.”
”Ok!”

Men varför nöja sig med julgodis och nötter. Själva klapputdelningen kan ju också ske med automatik.
”Mamma, moster Mary fick ett dockhus och jag fick en kokbok. Orättvist!”
”Klaga hos klo-Tomten.”

Egentligen finns det inga begränsningar. Oavsett om det är kvarters-Bingo, barnkalas eller lottning av kvalgrupper till fotbolls-VM är klo-maskinen en vinnare. Godismaskin är ju en fånig inskränkning. Jag föredrar universalapparat.

Och just det. Kopplingen till patent? Jo, här berör vi ju faktiskt en av hörnstenarna av patentsystemet. Patentskydd behöver inte gälla en apparat utan kan även avse användandet av densamma. Ett nytt och oväntat användningssätt av en befintlig apparat kan således patenteras. Läs mer om patenterbarhetprv.se.

På 30-talet blomstrade marknaden för klo- och grävautomater. Två stora tillverkare var International Mutoscope Reel Corporation och Exhibit Supply Company som tidigt patentskyddade sina lösningar. Efter en patentstrid där man stämde varandra för intrång förliktes man och gjorde istället enad front mot uppstickare som snabbt konkurrerades ut. Slugt.

Då så. Bara inköpet kvar.
”Slut. Restnoterad hos leverantör. Men vi har såna här aktivitetsarmband. Årets julklapp faktiskt.”
”Ghaaaaaaaaaaaaaaaaaa….”

/Jonas Holmqvist, patentingenjör på PRV

Lämna en kommentar

Filed under affärsutveckling, patent

Ny namnlag dröjer, rekordmånga byter namn

I maj 2013 skrev regeringen om förslaget till en ny namnlag och att denna skulle träda i kraft den 1 januari 2015. Så blir det inte, på obestämd tid kommer gällande namnlag att kvarstå. Det innebär att det är möjligt att byta namn hos både PRV och Skatteverket.

Det finns flera förändringar i förslaget till ny namnlag. PRVbloggen har pratat med Mattias Benke som är personnamnshandläggare. Vi får bland annat veta att det är möjligt att heta Q eller Bajen i förnamn och att det finns en man som bär 28 andra förnamn.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Lämna en kommentar

Filed under personnamn

PRV:s framtida roll i innovationssystemet

Detta är ett debattinlägg skrivet i ett nyhetsbrev som PRV ger ut tillsammans med SEPAF (Sveriges Patentbyråers förening).

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger årligen, det tar upp intressanta och aktuella ämnen för professionella inom immaterialrättsområdet. Det är riktat till medlemmar i SEPAF-bolag och anställda på PRV men är öppet för alla att prenumerera på.

Debatt
PRV: Låt myndighetens egenintresse vara en motor i sökandet efter en ny roll!

I skrivande stund har den statliga utredningen ”Immaterialrättens roll i innovationssystemet” (IRIS-utredningen) kommit drygt halvvägs i sitt arbete som beräknas vara slutfört i mars 2015. Huvudsyftet med utredningen är att presentera förslag till statliga insatser inom immaterialrättsområdet, men även att peka ut kursen för PRV:s framtida inriktning, roll i innovationssystemet och framtida finansieringsmodell. Vad som inte är tydligt är hur viktig IRIS-utredningen och dess väntade politiska återverkningar är för såväl innovationssystemets aktörer som för enskilda innovatörer och företag som skapar tillväxt och arbetstillfällen i Sverige i skarp konkurrens med andra länder. För att förstå PRV:s påbörjade förändringsarbete och potentiella framtida roll är det viktigt att ”se skogen för alla träd”. Annars riskerar utredningens arbete att resultera i en uppsjö av ad hoc-insatser snarare än substantiella och reellt effektiva förändringar av innovationssystemet. IRIS-utredningen måste undvika att bli en skrivbordsprodukt.

Vilken konkurrenssituation och vilka incitament har myndigheter i kontrast till privata företag och övriga marknadsaktörer?

Inom samhällsvetenskaplig forskning och institutionell teoribildning finns en inriktning som kallas för ”Public Choice”. Denna analysinriktning ifrågasätter den traditionella bilden av politiker och byråkrater så som ”altruistiska välgörare”. Istället lanserar man ett antagande om att politiker och byråkrater ytterst strävar efter att maximera sin egen nytta. Enligt detta synsätt konkurrerar således offentliga aktör i innovationssystemet – som exempelvis PRV, VINNOVA, Tillväxtverket, ALMI och Industrifonden – med varandra i termer av finansiering, produktionsresurser och kundbas.

Det beskrivna konkurrensförhållandet mellan myndigheter anser undertecknad i grunden vara positiv då den främjar framväxten av nya tankesätt, lösningar och ett vidgat tjänsteutbud av innovationsfrämjande åtgärder gentemot svenska företag. Myndigheter kommer att söka sig till det ”vakuum som finns på marknaden” och inom ramen för sina givna mandat påbörja ett förändringsarbete. Denna trend stärks om det dessutom finns en avsaknad eller ett underskott av leverantörer från den privata marknaden.

Från mitt perspektiv ter det sig tydligt att PRV under de senaste åren har påbörjat en sådan förflyttning. Från ett samhällsperspektiv är det dock viktigt att detta förändringsarbete inte sker på bekostnad av en försämrad kärnverksamhet, ett missriktat/ineffektivt användande av skattemedel, lansering av nya tjänster där ”rätt kompetens” saknas, eller oönskade rättsliga konsekvenser såsom otillåtna subventioner eller försämrad rättssäkerhet i PRV:s granskning/myndighetsutövning. Då rådgivningssektorn kring IP är relativt outredd idag är det farligt att lägga allt för många nya uppgifter på PRV.

Slutligen – och kanske mest centrala att framhålla – är att PRV är den enda institutionen i Sverige som utbildar i praktisk patentkompetens och som har en djuplodad kunskap inom immaterialrättsområdet. Utarmas denna källa till kompetensförsörjning bryts en kompetensförsörjning av experter till svenskt näringsliv – i vart fall i Sverige. Lika gärna som svenska aktörer tvingas förlägga viss teknikutveckling i annat land då experter saknas i Sverige riskerar kompetensemigration ske då den immaterialrättsliga kompetensförsörjningens geografiska närvaro är nödvändig för små- och medelstora företag. PRV står i dag för basen av utbildningen av innovationsskyddet – inte universiteten och högskolorna. Som en följd riskerar förutsättningarna för övriga aktörer i innovationssystemet att vidareutveckla och stärka den affärsstrategiska rådgivningen och användningen av IP. Detta vore ytterst förödande för Sverige.

/Thomas Randes, VD IPQ IP Specialists AB

Replik från PRV:
Det är lätt att hålla med Thomas Randes. Egentligen är det bara den tillspetsade rubriken som dämpar min entusiasm.

Jag är gammalmodig nog att tro att offentlig förvaltning inte ska styras av egennytta. En myndighet som agerar utan tillräcklig hänsyn till de samhällsintressen som motiverar dess existens förlorar lätt sin själ.

Jag tror därför inte att PRV ska ha egenintresset som motor. Ledstjärnan borde vara PRV:s förmåga att stärka näringslivsutveckling.

PRV ska inte konkurrera med andra myndigheter och har inte heller på en fungerande tjänstemarknad att göra. Rådgivning och biträde i enskilda IP-ärenden sköts av privatpraktiserande ombud.
Vad PRV däremot ska göra är att ge största möjliga nytta för näringslivet. I det ligger inte bara att pröva patentansökningar m.m. Det handlar också om:

 att lära upp handläggare till excellens i prestationerna,
 att se till att det allmännas resurser nyttiggörs optimalt,
 att göra registerinformation enkelt sökbar via webbtjänster,
 att erbjuda rådata för vidareutnyttjande,
 att ha upplysningstjänster som täcker hela immaterialrättsområdet,
 att skapa användbara nättjänster för lärande.

Till PRV:s viktigaste uppgifter hör att förse det svenska näringslivet med IP-experter och att förmedla insikt om betydelsen av immaterialrätt och immateriella tillgångar. PRV har här en kompetens som saknar motstycke i Sverige.

Denna unika kompetens har sin bas i kärnverksamheten. För att PRV ska kunna fortsätta att vara plantskola för industrin och att inympa IP-medvetenhet hos företagsledningar och utbildningsinstitutioner, då måste en viss kritisk ärendemassa tryggas.

Thomas Randes skriver att PRV som ”källa till kompetensförsörjning” inte får utarmas. Jag instämmer men kan inte riktigt se vad Thomas ordinerar för medicin. Mitt enkla förslag: PRV måste användas.
Hos PRV finns övertygelsen att verket är en svårmistlig del av svensk infrastruktur. Det behöver inte vara uttryck för egenintresse när vi härifrån ger signaler om att användarna kanske borde fundera på hur en tillvaro utan PRV kan te sig. Vi behöver varandra.

/Per Holmstrand, chefsjurist, PRV

Lämna en kommentar

Filed under immaterialrätt

18. Effektivitet i tomteverkstan

lucka18

En god arbetsmiljö är enormt viktigt. Öppna dagens lucka i PRV:s adventskalender och läs om hur du undviker de vanligaste fällorna på kontoret.

Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Lämna en kommentar

Filed under SME (små- och medelstora företag)

17. Mjuka paket

lucka17

Att förvalta varumärket är en viktig byggsten för framgång.

Öppna dagens lucka i PRV:s adventskalender och läs om hur klädföretaget satsat på sitt varumärkesarbete.

Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Lämna en kommentar

Filed under affärsutveckling, varumärke

Nyhetsbrev för december

Ett axplock ur vårt senaste nyhetsbrev:

  • IP-checkarna antar en ny form
  • Margareta Ternell är PRV:s nya marknadschef
  • Open Innovation och IPR = sant
  • Förberedelser inför det enhetliga patentskyddet
  • 10 000 piratkopior beslagtagna på två veckor
  • Se upp för bluffakturor!

Detta och mycket mer kan du läsa om i vårt senaste nyhetsbrev. Prenumerera så hänger du garanterat med på det senaste inom immaterialrätten.  Med önskan om en god jul!

Ps. Du har väl inte glömt att öppna dagens lucka?

Lämna en kommentar

Filed under affärsutveckling, immaterialrätt, SME (små- och medelstora företag), Tillväxt

16. Vad skulle du vilja att tomten uppfann?

lucka16

Träningstrenden håller i sig och varma plagg lager på lager behövs för vinterns aktiviteter utomhus. Tur att det finns innovativa kläder att tillgå!

Öppna dagens lucka i PRV:s adventskalender, då får du tips om hur du kan hålla dina händer varma.

Sporta lugnt,
Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Lämna en kommentar

Filed under immaterialrätt, innovation, patent

Immaterialrätten är het!

Per Holmstrand av varit chefsjurist på PRV under 22 år, vid årsskiftet lämnar han posten och går in i en ny fas i livet; som pensionär. PRVbloggen har samtalat med Per och bett honom summera utvecklingen inom immaterialrättsområdet under de dryga två decennier han verkat som chefsjurist.

- Immaterialrätten är het nu, det finns ett annat medvetande, summerar Per Holmstrand men tillägger att lagstiftning och harmonisering är haltande beroende på vilken del av världen vi befinner oss i. Mer om detta får du höra om du tar del av klippet nedan.

All lycka till i framtiden önskar vi Per Holmstrand. Tack för en fantastiskt insats hos oss på PRV.

/Stina Lilja,PR-ansvarig på PRV

1 kommentar

Filed under immaterialrätt, juridik

15. Julrim

lucka15

Det är bäst att ta sitt ansvar för vad man lägger i paketet till sina nära och kära. Om du köper en kopia vet du inget om produktsäkerheten och tillverkningsmetoderna, du vet heller inget om vem som gjort varan och inte under vilka förhållanden. Något att tänka på när du öppnar dagens lucka i PRV:s adventskalender.

Original är bättre än kopia,
Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Lämna en kommentar

Filed under piratkopior