Tag Archives: Electrolux

Electrolux – 1920-talets Apple

En reflektion från Varumärkesdagen 2011

På 20-talet hade kylskåpet samma status som Apples iPad har idag – något som alla vill ha. Electrolux var ett innovativt och designfokuserat företag med egna ”concept stores” på stan dit man kunde gå för att titta, samla inspiration, få goda råd och boka ett hembesök av en representant från företaget. Någonstans på vägen tappade man sin unika prägel och verksamheten kännetecknades under många år av total säljorientering kring en mängd varumärken med helt olika image. Produktfloran tappade sin särskiljande och designorienterade kvalitet. Idag har Electrolux hittat tillbaka till sitt ursprung med design, innovation och livsstil som varumärkesbyggande hörnstenar. Man har reducerat sin tidigare alltför omfattande varumärkesportfölj till förmån för färre varumärken som har rätt identifikation med Electrolux kundupplevda värden. Detta har tydligt bidragit till dagens kommersiella framgångar över hela världen. Electrolux konsekventa arbete med sina immateriella tillgångar, varumärken och designskydd har spelat en viktig roll i företagets framgångar.

Ola Bergfeldt, Kommunikationschef på PRV

Kommentering avstängd

Filed under immaterialrätt, varumärke

Varumärke, innovation och design – Varumärkesdagen 2011

Varumärkesdagen 2011 pågår just nu på Bonnierhuset i Stockholm. Dagen har hittills varit intressant och bjudit på flera specifika case av företag som presenterat sin varumärkesstrategi, sina värderingar, svårigheter och framtidsvisioner. Under förmiddagen mötte vi bland annat Johan Almquist från Electrolux. Johan berättade om Electrolux arbete med att renodla sin brokiga och välfyllda varumärkesportfölj. Han poängterade även hur stor betydelse designen har för Electrolux produkter och framhåller värdet av att konsumenten ska förstå och få känslan av produktens avsändare. I det hänseendet är designens betydelse för varumärket enorm.

Samtliga föredragshållare har en gemensam nämnare – en central kärna. Det är innovation, design och varumärke.
Förmågan att se konsumentens framtida behov. Förmågan att få konsumenten att känna samhörighet och identifikation med produkter genom design, innovation och framförallt det värdefulla varumärket.

Årets varumärkesdag har hittills varit mycket spännande och tankeväckande. Delvis tack vare de inspirerande föredragen men även på grund av det kontaktskapande minglet.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV.

Kommentering avstängd

Filed under varumärke