Tag Archives: mönsterrätt

Immaterialrätt och abstrakta begrepp

prv-skolan

Immaterialrätten består av många abstrakta begrepp och koncept och handlar om ensamrättigheter till sådant som man ofta inte kan ta på. En rättighet till en uppfinning är ett sådant exempel eller en rättighet till en speciell form som man har designat.

Patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt har tillkommit för att uppmuntra till utveckling genom att staten ger den som skapar och tänker nytt en särskild rätt att använda sitt verk.  Utvecklingen stimuleras i och med att dessa innovationer offentliggörs så att vi alla kan ta del av dem och bygga vidare.

Att på ett enkelt sätt beskriva immaterialrätten, dess syfte och användning är inte helt lätt. Uppgiften är en svår balansgång mellan att vägleda på ett korrekt sätt och uttrycka sig klart och tydligt. I PRV-skolan på webben har vi gjort vårt bästa för att uppnå denna balans. Du får lära dig vad immateriella tillgångar är och hur de kan leda till ökad lönsamhet.

Materialet omfattar 2-3 timmars självstudier och ger en grundläggande förståelse för de centrala delarna av immaterialrätten. PRV-skolan innehåller film, kapitel med avslutande quiz, söktjänster för patent, varumärke, designskydd och annat studiematerial.

PRV-skolans ingångar:

 • Om PRV-skolan: pedagogiskt upplägg och disposition
 • Patent
 • Varumärke
 • Design
 • Upphovsrätt
 • Möjligheter och sanktioner
 • Andra immaterialrätter
 • Kompletterande skydd i andra lagar
 • Grundskolan: immaterialrätt på en lätt nivå, Uppfinnare från Sverige
 • Lära mer

Ett särskilt tack till riktas till de studenter och lärare på entreprenörskapsprogrammet på KF-gymnasiet som har varit med och användartestat innehållet i PRV-skolan.

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Comments Off on Immaterialrätt och abstrakta begrepp

Filed under affärsutveckling, design (mönsterskydd), immaterialrätt, juridik, patent, upphovsrätt, varumärke

En möbelformgivare undrar om patent

“ Jag är möbelformgivare och har arbetat med att utveckla ett bord under en längre tid. Konstruktionen har hela tiden förbättrats och nu har jag hittat den bärande idén. Min senaste prototyp vill jag gärna visa upp på möbelmässan för att attrahera en affärspartner som är beredd att ansvara för produktion och försäljning. Jag har ännu inte sökt designskydd i Sverige, men det tänkte jag göra. Tidigare har jag sökt designskydd för andra möbler och det är lätt att göra på egen hand och inte särskilt dyrt. Mina ritningar har jag skickat till mig själv i ett rekommenderat brev för att kunna visa min upphovsrätt om någon kopierar min lösning. En kollega i branschen tipsade mig om det. Jag vet inte om det har någon betydelse, men det skadar i alla fall inte.

Nu undrar jag om mitt bord skulle kunna bli ett patent?

Jag har aldrig sökt patent förut och min lösning känns unik. Bordskonstruktionen består av en teknisk lösning som jag själv aldrig har sett tidigare och bordet är lätt att låta tillverka och mångfaldiga. Är patentering något för mig. Vad tror du? “

Rådgivarens korta svar:

 1. Stopp. Visa inte ditt bord på möbelmässan innan du vet om du vill söka patent. Då förstör du nämligen nyhetsvärdet och patent är i princip inte längre möjligt att få. Detta är mycket viktigt för dig att känna till.
 2. Innan du går vidare med en patentansökan är det bra att låta göra en tekniköversikt för att få en första bild av om din lösning verkligen är ny och lämpar sig för patent. Om så verkar vara fallet…
 3. Fundera över ditt affärsstrategiska upplägg. På vilka marknader i världen är det sannolikt att du ska du sälja ditt bord?
 4. Innan du pratar med någon om din lösning ska du se till att teckna ett sekretessavtal. Det finns avtalsexempel att ladda ner hos t ex Svenska uppfinnareföreningen.
 5. Sök professionell hjälp av ett patentombud för att diskutera dina möjligheter och för att få ett så heltäckande och rätt skydd som möjligt på de marknader där du ska agera.
 6. I Svensk Patentdatabas kan du ta del av patentskrifter för t ex bord. Läs gärna och bekanta dig med det särskilda sätt att skriva som är typiskt för patent och patentkrav. Det ger dig en grundförståelse för hur man formulerar en patentansökan. Se olika patent för bord i Svensk Patentdatabas.
 7. Överväg att söka designskydd (mönsterskydd) och se till att du väntar med det till efter att du har lämnat in din patentansökan, så att du inte förstör dina möjligheter till ett patent. Att uppfinningen är ny är en av de aspekter som är avgörande för att kunna få ett patent. Du kan också begära att PRV hemlighåller din mönsterskyddsansökan i högst sex månader från ansökningsdagen.
 8. Överväg att dessutom söka varumärkesskydd.
 9. Som formgivare är du kanske medlem i organisationen Svensk Form?
  Deras rådgivning i immaterialrättsliga frågor är direkt skräddarsydd för frågor som dina.
 10. Har du ytterligare frågor kontakta gärna PRV

Länktips:

Patent (avgifter, e-tjänster, blanketter, broschyrer med mera)
Design ( mönsterskydd – avgifter, e-tjänster, blanketter, broschyrer med mera)
Varumärke (avgifter, e-tjänster, blanketter, broschyrer med mera)
Upphovsrätt

Observera:

Ovanstående dialog är exempel på en vanlig immaterialrättslig frågeställning hos en möbelformgivare. I vårt svar har detaljer som är relevanta för vissa situationer utelämnats för att göra råden klara och tydliga. Råden kan därför inte vara mer än ungefärliga eftersom faktorer och förutsättningar varierar betydligt från fall till fall. Läsarna uppmanas därför att söka fördjupad professionell rådgivning för sina immaterialrättsliga frågeställningar om affärsstrategisk IP-strategi och patentering.

/ Anna Engquist, webbansvarig på PRV

3 kommentarer

Filed under design (mönsterskydd), immaterialrätt, patent, SME (små- och medelstora företag), upphovsrätt

Böcker för innovatörer och entreprenörer

Hur kan jag skydda min idé? Vilka strategier kan jag använda mig av för att bevaka mina konkurrenter? Eller för att utveckla min egen produkt? Hur skriver man avtal? I böckernas värld kan man få svar på frågor som dessa. Nedan följer ett par boktips:

Skydda dina idéer : patent, varumärken, design, upphovsrätt och piratkopiering” från 2008, skriven av flera författare och med Anders Lindgren som redaktör. ”Immaterialrätt för innovatörer och entreprenörer” av Bo-Göran Wallin, som gavs ut 2006. Båda böckerna beskriver på ett enkelt och lättfattligt sätt de immateriella skyddsformerna, vilka de är, hur de kan användas och vilka vägar man kan ta för att skydda till exempel sin produkt eller sitt varumärke. Eftersom det gått några år sedan de här böckerna skrevs kan saker ha förändrats, lagar och regelverk kan ha ändrats, avgifter likaså. Det är därför bra att kolla upp såna uppgifter för att vara säker på vad som gäller i dagsläget.

Vill du fördjupa dig i juridiken kring patent, varumärken, design och så vidare, finns en klassiker som Ulf Bernitz ”Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens” att läsa, den tolfte upplagan av boken kom förra året. En annan bok som ger en introduktion är ”Grundläggande immaterialrätt” av Ulf Maunsbach och Ulrika Wennersten. Ny upplaga av den gavs också ut 2011.

De ovan nämnda böckerna finns alla att läsa på PRV:s bibliotek  som har öppet mellan kl. 10 och 14 varje vardag. Vi lånar ut våra böcker till andra bibliotek, så vill du kunna sitta hemma i godan ro och läsa – be ditt lokala bibliotek låna in böckerna från oss!

/Maria Sparby, bibliotekarie på PRV

Comments Off on Böcker för innovatörer och entreprenörer

Filed under immaterialrätt