Tag Archives: TMView

Framgångsrik samverkan med OHIM

Sedan OHIM:s president Antonio Campinos tillträdde har OHIM utarbetat en strategisk plan där en av stöttepelarna är samverkan med de nationella myndigheterna till nytta för användarna. Inom OHIM:s Samarbetsfond har ett stort antal utvecklingsprojekt inletts, några har redan slutförts. PRV deltar i flertalet, bland annat EuroClass, Senioritetsdatabasen, TMView, DesignView och ett projekt för framtagande av gemensamma kvalitetskriterier. Vidare deltar PRV i samtliga Konvergensprojekt. Dessa projekt syftar till att skapa förutsättningar för harmoniserad praxis inom områden där tillämpningen hittills divergerat medlemsstaterna emellan och i förhållande till OHIM. Ett exempel på detta är skyddsomfånget på klassrubriker, där ett omfattande arbete pågår för att skapa samsyn och transparens. Vidare deltar PRV i utvecklingen av den så kallade Taxonomin, en hierarkisk struktur som hjälper användarna att hitta varor och tjänster så att de lättare kan ange en varuförteckning med det skyddsomfång de eftersträvar.                                                                             

Läs gärna mer i OHIMs nyhetsbrev och om det europeiska nätverket för varumärken och design.

/Magnus Ahlgren, juristchef på PRV

Comments Off on Framgångsrik samverkan med OHIM

Filed under design (mönsterskydd), immaterialrätt, varumärke

Är ditt varumärke redan registrerat i Europa?

Sverige ansluter sig till TMView, en avgiftsfri databas fylld med registrerade varumärken från hela Europa.

Nu kan du som går i tankar att starta företag och söka varumärkesskydd enkelt och kostnadsfritt se om ditt varumärke redan är registrerat i något av de europeiska länderna.

Patent- och registreringsverket har anslutit Svensk Varumärkesdatabas till TMView. Projektet TMView är startat av OHIM med syfte att samla nationella kontors samt OHIM:s och WIPO varumärkesdatabaser till en gemensam sökmotor. Det innebär att samtliga av Europas register över varumärken kommer att finnas samlade i en och samma databas.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Comments Off on Är ditt varumärke redan registrerat i Europa?

Filed under immaterialrätt, varumärke