Tag Archives: WIPO

World Intellectual Property Day 2014

World IP Day 2014. Aktiviteter över världen.

World IP Day 2014. Aktiviteter över världen.
Källa: WIPO och Google maps

– En fantastisk bild (ovan) som speglar immaterialrättens betydelse i en globaliserad värld. Inte minst i utvecklingsländer där immaterialrätten spelar en viktig roll för ekonomisk utveckling och bevarande av traditional knowledge och folklore. Jag kommer osökt att tänka på när jag tidigare i år besökte Namibia, tillsammans med bl.a. representanter för justitiedepartementet och WIPO, för ett uppföljningsmöte av en utbildning i immaterialrätt och innovation riktad till utvecklingsländer som hölls i Stockholm hösten 2013. Jag hade då förmånen att få ta del av en film, inspelad den 26 april samma år, där man dokumenterat firandet av World Intellectual Property Day 2013. Det vare ett imponerande arbete som utförts. Under två veckor hölls grundläggande utbildningar i immaterialrätt och det hela avslutades med en regelrätt folkfest där såväl representanter för Namibias regering som från WIPO deltog, säger Christian Nilsson, Director International Relations, PRV.

FN-organet WIPO
Den 26 april varje år uppmärksammas World Intellectual Property Day runt hela jorden. Det är FN-organet för immaterialrätt, WIPO, som står bakom dagen. Dagen är ett tillfälle att sätta fokus på frågor om kreativitet och skapande, och vilken roll immaterialrätten spelar för innovation.

PRV webbsänder seminarier
Framgångsrika företag världen över drar nytta av sina immateriella tillgångar. Följ med på en seminariedag här i Sverige som riktar ljuset mot dina tillgångar. Vi webbsänder seminarier den 28 april om varför immaterialrätt är viktigt för små och medelstora företag i innovativa och kreativa näringar. Tillsammans sätter vi fokus på att alla företag har immateriella tillgångar och att det är viktigt att hitta ett sätt att hantera dem som en del av affärsstrategierna. Vi lyfter frågor om utmaningar och möjligheter för små och medelstora företag när det gäller immaterialrätt. ( Eftersom den 26 april infaller på en lördag har vi lagt firandet med seminarier på måndagen den 28 april. )
Se program och anmälan

Välkommen att delta kostnadsfritt i våra webbsända seminarier du med!

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Comments Off on World Intellectual Property Day 2014

Filed under innovation, WIPO

Immaterialrätt sett på ett globalt sätt – har du alla rätt?

Skruvar du generat på dig, börjar flacka med blicken? Det här borde du ju veta i din roll som rådgivare eller företagare med den globala marknaden som arena. Vill du uppgradera dina kunskaper finns lösning inom snar framtid – WIPO-seminariet ”Immaterialrätt på den globala marknaden”.

Global immaterialrätt Välkommen till en temadag i mars för dig som vill bredda och fördjupa din kunskap om immaterialrätt ur ett internationellt perspektiv.

Du kanske har kläm på hur de nationella systemen fungerar och utgår därför från det perspektivet även i internationella sammanhang? Mindre bra. Förutsättningarna på den globala marknaden är inte identiska och tillvägagångssätten skiljer sig åt – värdefullt att ha koll på.

Seminariet tar upp legala aspekter för varumärken, design och patent: alltifrån vilka alternativa immaterialrättsliga skydd som finns till hur dessa kan försvaras vid en tvist genom skiljedomsförfarande eller medling. Du får också tips på databaser och andra verktyg som kan vara användbara när du bygger din immaterialrättsstrategi.

Behöver du känna till komplement till PCT-systemet? Det finns globala alternativ för varumärke och design som kan vara bra att veta om. Vi går igenom Madridsystemet för varumärken och Haagsystemet för designområdet.

PRV arrangerar seminariet tillsammans med FN-organet WIPO, World Intellectual property organization. Under dagen berättar organisationerna hur de samverkar för att stärka immaterialrätten globalt. PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg är på plats och bidrar till diskussionen.

Mer information och anmälan
Seminariet är kostnadsfritt, hålls på engelska och ges på två orter: På PRV i Stockholm den 12 mars kl 9:00–15:00 och i Lund den 14 mars kl 10:00–15:30. Antalet platser är begränsat.

Stockholm och Lund är två hållplatser på WIPO:s turné för att öka kunskapen om immaterialrätt i ett globalt perspektiv. Hur informationen såg ut i besöket i Köpenhamn kan du ta del av här.

—————————

Kul! Jag vill hålla mig uppdaterad och anmäla mig till seminariet i Stockholm.
Festligt! Jag känner mig både träffad och intresserad. Att gå på seminarium i Lund passar bra.

Comments Off on Immaterialrätt sett på ett globalt sätt – har du alla rätt?

Filed under design (mönsterskydd), immaterialrätt, juridik, patent, Utbildning, varumärke, WIPO

SkiStar – flera klasser för sig

SkiStar AB är ett är ett bolag som växer. Fem stora skidanläggningar i Sverige och Norge och börsintroducerat sedan 1994. Temperatur, snötillgång, helgdagarnas fördelning ur ledighetssynpunkt, skolornas förändrade policy kring skollov, valutakursen och räntorna påverkar bokningsläge och vinstmarginaler. Vintersäsongens skipass, boendeförmedling, skiduthyrning och på plats försäljning i egna butiker är den stora intäktskällan som kompletteras med sommarsemesterns ökade efterfrågan på cykling och vandring.

Tjockt med snö på granarna i Vemdalen.

Tjockt med snö på granarna i Vemdalen.

Engelsmän och ryssar är en relativt ny kundgrupp i de svenska och norska fjällen och våra nordiska skidorter ser ut att bli allt mer kända i omvärlden. För svenskar och norrmän är fjällsemestern mer självklar och en naturlig del av livet. Enligt siffror från SLAO (svenska liftanläggningars organisation) åker 2,1 miljoner svenskar utförsåkning varje år. SkiStars vision är att skapa minnesvärda vinterupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. I en undersökning gjord av HUI Research 2013 uppger hela 90 procent av de tillfrågade barnfamiljerna att skidsemestern ger just minnen för livet.
– För många är fjällsemestern helig och något man sällan gör avkall på. En skidsemester tillsammans med familjen är förknippad med glädje och gemenskap och skapar gemensamma minnen som man kan leva länge på tillsammans, säger Linda Wasell PR-ansvarig SkiStar.

Varumärke i fokus
SkiStar har skyddat sina varumärken i många olika klasser hos den europeiska varumärkesmyndigheten OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market). Det handlar om skidorterna Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil och den lilla Hammarbybacken mitt i Stockholm. Även SkiStar är registrerat som varumärke liksom den lilla snöflingan som följer med i logotyperna. Det är en omfattande samling varumärken som har registrerats för många olika klasser och som ska samexistera sida vid sida. Det räcker inte med att registrera i Europa, SkiStar har även registrerat varumärken i Norge, eftersom landet inte är med i EU.

SkiStar

Snöflingan är ett bildelement som skapar igenkänning för alla SkiStars anläggningar. Snöflingan är registrerad i tre olika färger.

När Åre ligger i Sverige, varför registrerar man då varumärket i Europa?
Strategin bakom SkiStars omfattande registrering av varumärken i Europa kan bero på flera olika saker. Eftersom SkiStar sannolikt vill attrahera besökare från hela Europa ligger det nära till hands att registrera med europeiskt gemenskapsvarumärke.
– Vi är en europeisk aktör med internationella gäster och därav har vi valt att skydda våra varumärken på europeisk basis, säger Linda Wasell. Vi vill skydda oss mot liknande produkter och tjänster på den marknaden vi arbetar på, det vill säga den europeiska. Vi har även SkiStar registrerat som ordvarumärke både i Sverige och via WIPO, fortsätter Linda.

Varumärkesklasser och komplexa tjänster
Skidsemester är ett komplext tjänsteerbjudande Att registrera sitt varumärke hos OHIM kostar idag 1650 euro, då ingår 3 klasser. SkiStar har registrerat sina varumärken i många olika klasser, t ex 25, 28, 35, 37, 39, 41, 42, 43 och dessa omfattar allt från huvudbonader, företagsadministration, transport, utbildning och utskänkning till kortvarigt boende med mera.
– Valet att registrera i flera olika klasser ligger helt i linje med det breda utbud av varor och tjänster som vi tillhandahåller, säger Linda.
Att åka på skidsemester omfattar onekligen ett komplext tjänsteerbjudande med många separata deltjänster och varor, vilka måste specificeras i särskilda klasser när man registrerar sitt varumärke. Det här med klassning kan vara svårt men är en grundläggande fråga när man vill registrera ett varumärke.
Klassa varor och tjänster

Ordmärke och figurmärke

Vemdalen

Vemdalen är ett registrerat figurmärke.

Ordmärken är till sin natur ett starkare skydd än ett figurmärke. Ett registrerat figurmärke ger skydd för det man ser, det vill säga figuren som kan bestå av namn, bild och typografiska element som i varumärket Vemdalen med blå text, rött streck och en snöflinga därtill. Flera av SkiStars varumärken är figurmärken. En återkommande detalj är snöflingan i olika utförande och stil.
Olika typer av varumärken

[ Observera: Varumärkesskydd gäller i 10 år från registreringen och kan sedan förlängas med 10 år i taget, hur länge som helst.]

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Guide inför varumärkesansökan

Comments Off on SkiStar – flera klasser för sig

Filed under varumärke

World Intellectual Property Day 2013

”Det här är stort, riktigt stort. En fantastisk bild av immaterialrättens betydelse på en globaliserad marknad”, säger Christian Nilsson, Director International Cooperation, PRV.

World IP Day 2013

World IP Day 2013. Aktiviteter över hela världen.
Källa: Google maps och WIPO

Den 26 april varje år uppmärksammas World Intellectual Property Day världen över. Dagen är ett tillfälle att belysa kreativitet och skapande samt vilken roll immaterialrätten spelar för innovation.

I Sverige webbsänder vi seminarier om varför immaterialrätt är viktigt för små och medelstora företag. Tillsammans sätter vi fokus på att alla företag har immateriella tillgångar och att det är viktigt att hitta ett sätt att hantera dem som en del av affärsstrategierna. Vi lyfter frågor om utmaningar och möjligheter för små och medelstora företag när det gäller immaterialrätt.

Välkommen att delta du med!

(Kostnadsfritt. www.prv.se/WIPD)

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Comments Off on World Intellectual Property Day 2013

Filed under affärsutveckling, immaterialrätt, innovation, SME (små- och medelstora företag)

26 april uppmärksammar vi World Intellectual Property Day

Bild

Den 26 april varje år uppmärksammas World Intellectual Property Day världen över. Det är FN-organet för immaterialrätt, WIPO, som står bakom dagen. Dagen är ett tillfälle att sätta fokus på frågor om kreativitet och skapande, och vilken roll immaterialrätten spelar för innovation.

Alla företag har immateriella tillgångar. Att man hanterar dessa tillgångar framgångsrikt är en nyckelfaktor för ett företags konkurrenskraft.

I Sverige sätter vi i år därför fokus på företagen och ställer oss frågan: Varför är immaterialrätt viktigt för små och medelstora företag?

Dagen kommer att uppmärksammas över hela landet, från Norrbotten till Skåne, där lokala organisationer ser till att den globala dagen får lokal förankring.

Under dagen kommer vi att lyfta frågor om utmaningar och möjligheter för små och medelstora företag när det gäller immaterialrätt. Detta gör vi inte minst i de seminarier som kommer att live-sändas över webben under dagen.

På seminarierna träffar du bland annat företrädare för företagen POC, Whitelines och Treehotel. Gemensam nämnare för dessa företag är att de aktivt använder sig av sina immateriella tillgångar. De berättar om hur de tänker och vilka vägval de ställts inför. Du träffar också Susanne Falkengren som är van att investera i företag. På hennes seminarium får du en inblick i vad hon, en av drakarna från draknästet, ser som avgörande för att överväga att satsa sina pengar i just ditt företag.

www.prv.se/wipd hittar du information om vilka aktiviteter som genomförs nära dig och vilka fler spännande seminarier du kan följa under dagen.

Givetvis kan du också, oavsett var du befinner dig, följa och delta i diskussionen via twitter, mejl eller facebook.

World Intellectual Property Day är ett bra tillfälle, bland många andra, att sätta fokus på denna viktiga fråga för Sveriges tillväxt.

Vill din organisation också arrangera aktiviteter kring dagen? Kontakta Stina Lilja (0270 – 721 78) eller Cecilia Fröderberg (08 – 782 27 98) på PRV så förser vi er med material!

Comments Off on 26 april uppmärksammar vi World Intellectual Property Day

Filed under immaterialrätt, SME (små- och medelstora företag), Tillväxt

Rekordökning av internationella patentansökningar

Antalet internationella patentansökningar fortsätter att öka. Det visar WIPO:s (World Intellectual Property Organisation) årsrapport. År 2011 ökade antalet patentansökningar i världen med över 10 %, vilket är den snabbaste ökningen sedan 2005. Sverige ligger i topp 10 bland inkomna ansökningar.

WIPO:s årsrapport för Patent Cooperation Treaty (PCT) ansökningar har utkommit. Årsrapporten visar att antalet internationella patentansökningar ökade med 10,7 % under 2011, den största i sitt slag sedan 2005. Av totalt 181 900 inkomna ansökningar stod Kina, Japan och USA för 82%. Sökanden med hemvist i Sverige har ökat med 4,6 % sedan förra året. Det placerar Sverige på tiondeplats av antalet inkomna ansökningar.

PCT är en internationell överenskommelse som förenklat innebär att du genom en enda ansökan på ett språk får en internationell ingivningsdag. Det betyder att ansökan anses ingiven i samtliga av PCT:s medlemsländer, mer än 140 stycken, på en och samma dag. En PCT-ansökan leder i sig inte till något patent, utan till en nyhetsgranskning samt en preliminär bedömning av nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. PCT administreras av FN-organet, World Intellectual Property Organization, WIPO, med säte i Genève. I Sverige går 6 av 10 nationella ansökningar vidare och blir PCT ansökningar.

PCT-systemet har funnits sedan 1978. Blickar vi bakåt under de gångna åren finner vi svenska LM Ericsson på femte plats i företagstoppen av inkomna ansökningar.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Comments Off on Rekordökning av internationella patentansökningar

Filed under immaterialrätt

Idag firar vi World Intellectual Property Day

För oss på PRV är varje dag en ”Intellectual Property Day”! Men just idag uppmärksammar vi World Intellectual Property Day genom att delta på Globe Forum, mötesplatsen för innovation där näringsliv, offentlig sektor, innovatörer och investerare samverkar. Vi lyssnar, samtalar och interagerar med aktörer som är engagerade inom Life Science, Urban Innovation, Food & Agriculture och många fler områden där innovation och hållbar utveckling är i fokus.

Kortfakta:
World Intellectual Property Day uppmärksammas den 26 april runt om i världen för att sprida information till medborgarna kring immaterialrättens betydelse i det dagliga livet. Immaterialrätten består av patent, varumärkes- och designskydd och av upphovsrätten. Immaterialrätten är viktig eftersom den främjar kreativitet och innovation genom att skydda skaparnas rättigheter och ger dem möjlighet att tjäna pengar på det dem skapat.

Comments Off on Idag firar vi World Intellectual Property Day

Filed under innovation

Seminarium i Oslo om Madridsystemet

Den 22 mars 2012 ska PRV delta vid det nordiska seminariet om internationella varumärkesregistreringar som arrangeras av Patentstyret och World Intellectual Property Organization (WIPO). Under mötet kommer fokus ligga på nyheter, ändringar och utveckling av i Madridsystemet, användarvänlighet, effektiv tillämpning av Madridsystemet och Madridsystemet ur ett företagsperspektiv. Seminariet vänder sig till myndigheter, ombud och företag som arbetar eller vill arbeta med internationella varumärkesregistreringar. Det ska bli väldigt spännande att delta och vi hoppas på en bra diskussion.

Med en ansökan om registrering av ett internationellt varumärke kan en innehavare av en nationell varumärkesrättighet utvidga sitt varumärkesskydd till ett eller flera länder som är med i det så kallade Madrid Systemet. Systemet hanteras av World Intellectual Property Organisation, WIPO. I dagsläget är över 80 länder, däribland Sverige, anslutna till systemet som reglerar internationell registrering av varumärken. Sedan 2004 är dessutom EU anslutet till systemet. Syftet är att innehavaren av en nationell varumärkesansökan eller registrering i ett land på ett enkelt sätt ska kunna erhålla skydd i andra länder som tillträtt systemet.

Tina Holm
Magnus Ahlgren
Design- och varumärkesavdelningen

Comments Off on Seminarium i Oslo om Madridsystemet

Filed under immaterialrätt, varumärke

Är ditt varumärke redan registrerat i Europa?

Sverige ansluter sig till TMView, en avgiftsfri databas fylld med registrerade varumärken från hela Europa.

Nu kan du som går i tankar att starta företag och söka varumärkesskydd enkelt och kostnadsfritt se om ditt varumärke redan är registrerat i något av de europeiska länderna.

Patent- och registreringsverket har anslutit Svensk Varumärkesdatabas till TMView. Projektet TMView är startat av OHIM med syfte att samla nationella kontors samt OHIM:s och WIPO varumärkesdatabaser till en gemensam sökmotor. Det innebär att samtliga av Europas register över varumärken kommer att finnas samlade i en och samma databas.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Comments Off on Är ditt varumärke redan registrerat i Europa?

Filed under immaterialrätt, varumärke

Utvecklande arbete

Efter en kylig båttur mellan Djurgården och Slussen promenerar vi upp genom Södra Dryckesgränd, vidare längs Själagårdsgatan och Brända tomten där vi stannar för några minuters fotografering innan vi fortsätter vi förbi slottets yttre borggård bort mot Riksdagshuset på Helgeandsholmen. Vi är närmare trettio stycken i sällskapet som representerar arton olika länder, och det är snarare tur än skicklig guidning som gör att vi inte har tappat bort någon deltagare under rundvandringen. Kursen Industrial Property in the Global Economy har just startat i Stockholm.

I över 30 år har PRV arrangerat ett antal olika kurser inom immaterialrätt. De senaste åren är det tre olika kurser som arrangeras varje år; Industrial Property in the Global Economy, Copyright and Related Rights in the Global Economy samt Intellectual Property for Least Developed Countries.

Kurserna, vilka organiseras i samarbete med WIPO (World Intellectual Property Organization) och finansieras av Sida, (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) syftar till att sprida kunskap om hur immaterialrätten kan bidra till ekonomisk utveckling i fattiga länder. Upplägget har förändrats genom åren; förr var det vanligt att patentgranskare reste hit för att under några veckor studera hur en svensk handläggare arbetade. Jag har haft nöjet att arbeta med dessa kurser sedan 2008, och nuförtiden riktar sig kurserna främst till beslutsfattare med större möjligheter att direkt påverka och påskynda utvecklingen i sitt hemland.

En deltagare som kommer hit har formulerat ett projekt som hon ska arbeta med, exempelvis vad som ska ingå i en ny universitetskurs om copyright, hur landets lagar kan förändras så att de blir förenliga med TRIPS-avtalet eller hur ett land kan skapa ett system för att skydda sina geografiska indikationer. Under tre fullspäckade veckor i Stockholm varvas föreläsningar med gruppdiskussioner, case-studies och studiebesök. PRV har nära samarbete med föreläsare från Stockholms universitet, Justitiedepartementet, Kammarkollegiet, PBR med flera. Kursdeltagaren jobbar sedan under handledning vidare med projektet i sitt hemland under ett halvår, och därefter presenteras projektet på en follow-up i någon av kursdeltagarnas hemländer.

Någon gång under varje kurs brukar vi som jobbar med kurserna dela upp deltagarna i mindre grupper och bjuda hem dem på svensk middag. Knäckebrödet med sill brukar vara ruskigt populärt och den svenska baginboxen möts med fascination. Det är lätt att få nya vänner och en diskussion om Spotify växlar snabbt till en uppvisning i afrikansk dans. Deltagarna brukar brukar även få besöka Vasamusseet, Drottningholms slott och ta en tur i skärgården.

Nu är vi inne i 2012 och i april startar nästa kurs. Planeringen håller på för fullt och snart ska nästa grupp med deltagare slussas runt bland immateriella rättsområden och Gamla stans gränder. Lär gärna mer om kurserna i en intervju med ett par av deltagarna!

/Mikael Sandberg, patenthandläggare på PRV

Comments Off on Utvecklande arbete

Filed under immaterialrätt