Konceptutbildning för doktorander: Värdet av immaterialrätt

PRV har startat upp en konceptutbildning för doktorander på svenska lärosäten. Temat är Värdet av immaterialrätt. Syftet är att ge doktoranderna grundläggande utbildning om  immaterialrätt.

Konceptutbildningen är uppdelat på tre halvdagar.

  • Del 1: Immaterialrätt i praktiken – så funkar det. Grundläggande utbildning om möjligheterna med immaterialrätt och värdet av att arbeta med sina immateriella tillgångar.
  • Del 2: Databaser – så använder du patentkällor. Hands on om patentinformation och sökning i publika patentdatabaser.
  • Del 3: Innovationsworkshop – så nyttiggör du kunskapen. Avslutande workshop där utbildningens olika delar appliceras.

Konceptutbildningen görs i samarbete med lärosätet. Tillsammans skräddarsyr vi utbildningen för just din specifika fakultet och dess inriktnings olika utmaningar inom immaterialrätt.

Är du intresserad av konceptutbildningen, kontakta Maziar Soltani .

20161004_1418430

PRV:s Mats Nordenborg föreläser om immaterialrätt för doktorander. Bild: PRV

Under hösten har PRV arrangerat konceptutbildningen tillsammans med BIO-skolan på KTH. PRV-bloggen fick en pratstund med Stefan Ståhl, vice rektor för BIO-skolan på KTH.

Syftet med utbildningen är att doktorander ska få en ökad kännedom om värdet av immateriella tillgångar. Hur tycker du att kännedomen generellt sett ut bland doktorander innan utbildningen?

– Väldigt ojämn! Helt beroende vilken avdelning eller grupp man jobbar i. Vissa har god kännedom, andra ingen. Syftet med utbildningen är att alla ska få en god baskunskap inom området.

Hur tycker du att PRV:s upplägg med tre halvdagar fungerar?

– Har bara hört positiva utlåtanden! Upplägget passar oss bra, då vi kunnat bidra till att anpassa upplägget till BIO-skolan.

Vad blir nyttan av utbildningen för doktoranderna?

– Ökad kännedom. Att det finns möjlighet att söka patent borde stimulera doktoranderna att tänka “immaterialrättsmässigt”. Av den anledningen rekommenderar jag andra lärosäten att ta del av utbildningen.

Kursledare från PRV var Linus Plym-Forshell, Mats Nordenborg och Ingemar Wistrand. PRV genomförde satsningen på KTH i samarbete med KTH-Innovation och KTH-biblioteket.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

 

Lämna en kommentar

Filed under immaterialrätt

Öppen vetenskap i fokus

I veckan var jag på ett välbesökt och spännande seminarium om öppen vetenskap arrangerat av Vetenskap och Allmänhet, VA-dagen. Varför har man då ett evenemang runt öppen vetenskap (open science)? Och vad handlar det ens om?

dsc_1282

Bild: John Sjöberg, PRV

Dagen inleddes med att det öppna vetenskapsbegreppet förklarades i alla dess aspekter och genom många röster. Sammanfattat handlar det om att öka kunskapsflödet mellan forskning och omvärld genom att utnyttja de digitala verktygen som står till buds (och då givetvis också de sociala mediekanalerna). Jag fattade då att jag egentligen redan i början av 90-talet var i kontakt med öppen vetenskap. Det var under ett skolarbete som jag intervjuade professor Ulf Petterson på BMC (Uppsala biomedicinska centrum), som då var involverad i Human Genom Project, HUGO (måhända var intervjun rena smörpoäng i ämnet biologi, men de var roliga sådana). Just HUGO-projektet var i själva verket bland de första riktigt stora forskningsprojekten som bedrevs i en sann öppen vetenskapsanda. Många forskare runt om i världen bidrog i arbetet med att generera och nyttja öppna data om arvsmassan.

Bakgrunden till VA-dagens tema var att EU-kommissionen, genom forskningskommissionären Carlos Moedas, har lagt fram en vision med verkan på forskning och innovation i Europa. Visionen, som är ett fundament i EU:s forskningspolitik, är uppdelad i områdena öppen innovation, öppen vetenskap och öppen mot omvärlden. Det här viktiga visionsdokumentet finns givetvis öppet utan nedladdningskostnad (skam vore väl det annars).

Vi ska alltså gå mot ett öppnare och mer demokratiskt forskningssamhälle där forskning som finansieras av skattemedel ska vara tillgänglig för alla.

Tidigare har jag också bloggat om öppen innovation och jag tänkte därför kort kommentera hur jag ser på detta begrepp i relation till öppen vetenskap. Öppen vetenskap och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer kan ses som rent drivmedel för innovation. Öppen innovation däremot handlar om steget vidare när uppfinningar letar sig fram till de som också har möjlighet att få uppfinningarna att blomma ut som verkliga innovationer med någon form av insteg i samhället. Det är också värt att reflektera över att ordet öppen i öppen innovation handlar om öppna företagsgränsytor, och har egentligen ingen koppling till ordet kostnadsfritt, medan ordet i öppen vetenskap genom öppen tillgänglighet och öppna data däremot faktiskt kopplar till just bland annat gratis tillgängligt över internet. Det sistnämnda gör kanske särskilt att just finansieringsfrågan för öppen vetenskap är en het politisk nöt.

Som patentingenjör vill jag betona att jag tycker att det är toppen att ny kunskap och nya uppfinningar publiceras via öppna kanaler och kommer så många till del som möjligt! Ordet patent kommer från latinets literae patentes, fritt översatt öppet brev, och alla levande ansökningar publiceras efter ett och halvt år, så vi gillar ju det här med att publicera så att kunskapen blir fritt tillgängligt över nätet. Men, och det är ett viktigt men, det måste ges utrymme för frågan om forskningen kan nyttiggöras på sådant sätt att immaterialrättigheter behövs. Om den frågan inte finns i första rum, ja då kommer vi alltid ha ett system där en patentansökan riskerar att upplevas som ett hinder för exempelvis doktorander. I själva verket borde det vara en fjäder i hatten med patent som dessutom kan erbjuda möjligheter (anställning, avknoppning, ekonomisk förtjänst, etc.). Här är det extremt viktigt med bra och snabba processer samt att det finns en förutsägbarhet i avtal mellan forskare och företag. Man kan till exempel skicka in en patentansökan och på samma dag göra en öppen publicering. Rätt hantererat ska en patentansökan inte förhala publicering och disputation!

VA-dagens rundabordsdialoger tog vid efter att vi hade fått grepp om temat och dessa var uppdelade inom fyra områden av den öppna vetenskapen: Öppen tillgång, Öppna data, Medborgarforskning och Ansvarsfull forskning och innovation. Jag satt med i en av fyra undergrupper inom dialogområdet öppna data. En kort summering av de sammanlagda dialogerna var att möjligheterna med öppen vetenskap mycket handlar om bättre fungerande demokrati och delaktighet samt ökad kreativitet. Bland utmaningarna kan nämnas hur det ska finansieras och vad plattformarna ska vara, samt att nuvarande meriteringssystem inte riktigt belönar insatser i den öppna riktningen från den enskilda forskaren.

I efterföljande stafettsamtal där en rad representanter för alla berörda parter av öppen vetenskap nyanserades bilden ytterligare. Bland annat diskuterades vikten av att det måste finnas publicerad forskning som är kvalitetsgranskad av experter, och att skiftet i distribueringen inte får hota det. Dagen avslutades med att statssekreterare Karin Röding från Utbildningsdepartementet pratade om regeringens arbete. Karin sa att frågan om öppen vetenskap är en viktig demokratiaspekt och biblioteken kommer att ha ett stort samordningsansvar. Vidare bekräftade Karin att finansieringen är en viktig och svår fråga. Under november kommer närmare besked genom presentationen av den forskningspolitiska propositionen. Nyfikna rekommenderas att titta i den!

/John Sjöberg, patentingenjör på PRV

Lämna en kommentar

Filed under innovation

Scania hemlighöll lastbilen

16142-035

Foto: Dan Boman

Det har gått 20 år sedan Scania lanserade en ny lastbilsmodell. Arbetet med den nya modellen påbörjades för tio år sedan och hemlighetsmakeriet har varit stort. Tipp-tester har genomförts på ett behörigt avstånd från journalister och många gånger har lastbilen maskerats för att dölja formen. Sekretessen har varit omfattande.

– Det är ganska sällan som Scania lanserar en helt ny design, och det gör att vi förstås inte vill att någon ska kopiera vår exakta design och ta åt sig äran för det stora jobbet vi har lagt ner, säger Stina Sjögren Paulsson som är patentchef på Scania.

Förändringarna är stora, förbättringar har gjorts på allt från styrsystem till skruvar och kemi, Scania har runt 100 patent hos PRV som är kopplade till den nya modellen.

Läs hela artikeln om Scania; för all del, läs om de andra framgångsrika företagen också. De finns samlade på PRV för företagare.

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

Lämna en kommentar

Filed under immaterialrätt, patent

Öppning för dig som läst Elektroteknik eller Teknisk fysik

Karriärvägen patentingenjör ligger nu öppen för dig som läst Teknisk fysik eller Elektroteknik. PRV-bloggen har träffat Maziar Soltani, chef på Enheten för telekommunikationsteknik.

maziar_blogg
Maziar Soltani (foto: Therese Ahlén)

Maziar, vad kan du erbjuda om jag söker jobb hos dig?

Du får jobba tillsammans med kolleger som verkligen är kompetenta inom telekom. De som jobbar här har varit med hela vägen från NMT till 5G. Vi har möjliggjort standardiseringsarbetet och handlagt patentansökningarna. Det har i sin tur hjälpt till att bygga telekomnavet i Norden.

Du är också först på tekniken. Det är ett gränsland mellan teknik och juridik som är unikt. Du får läsa om tekniken, men också sätta den i en juridisk kontext.

PRV blir en allt större samhällsaktör och jobbar för att sätta möjligheterna med de immateriella rättigheterna på agendan. Du kommer göra skillnad i samhället.

Vad kräver du för att ge mig jobb som patentingenjör?

Det viktigaste är teknikintresset. Sedan behöver du vara lyhörd inför våra kunder. Framåtanda och engagemang är en förutsättning.

Vilka karriärmöjligheter har jag?

Anställningen inleds med en lång och gedigen utbildning till patentingenjör. Du lär dig granska och bedöma och sätta tekniken i ett sammanhang. Beroende på teknikområde kan du sedan förkovra dig som patenthandläggare.

Sedan finns en rad interna möjligheter. Du kan bli expert, jobba utåtriktat – som utbildare eller presentatör – eller så kan du gå in på ledarskapsspåret.

Karriären ligger mycket i hantverket och handlar mindre om positioner i en organisation. Man blir aldrig fullärd som patentingenjör.

Tack Maziar!

Stefan Hultquist, enhetschef och utbildare PRV

Platsannonsen hittar du här! (Vi söker medarbetare över hela el-området!)

Fler artiklar om karriär och patentingenjörsyrket:

Laura är patentingenjör mätteknik
Jobb på PRV öppnar för internationell karriär
Studenterna: Vi vill jobba på PRV!
Inget hokus pokus – bara hårt arbete
Drivlina: Astrid växlar upp
Bildteknik: Heidi Stålmannens optiker
Platsar du som patentingenjör på PRV?
Förstklassig utbildning garant för kvalitet

Kommentarer inaktiverade för Öppning för dig som läst Elektroteknik eller Teknisk fysik

Filed under patent

Sakernas internet och upphovsrätt – hur funkar det?

Johan Nordlund, jurist på PRV.

Johan Nordlund, jurist på PRV.

Få företeelser förenar lika många immateriella rättigheter i sig som Internet of Things, eller sakernas internet. Svårast att ta på måste vara upphovsrätten:  vem till exempel äger programkoden som gör att sakerna fungerar som de ska, eller att rumstermometern vet när vi kommer hem och ställer in exakt rätt temperatur?

Sakernas internet är det nya svarta. Allt fler enheter, både mobila och stationära, kopplas upp till nätet och erbjuder funktioner som i bästa fall ska göra vår vardag lite lättare och roligare. Vi har pratat med Johan Nordlund, som precis har kommit tillbaka från en konferens med organisationen SNITTS, där han har talat om sakernas internet och upphovsrätten.

Johan, vår vardag genomsyras allt oftare av smarta apparater eller maskiner. Smarta klockor, programmerbara kaffeautomater eller till och med bilar som automatiskt kommunicerar med vägstationer hör numera till vanligheterna. Att dessa manicker består av en mängd patenterade tekniklösningar är inte så konstigt. Men hur kommer upphovsrätten in i det hela?

– Grunden för att maskinerna och apparaterna ska kunna kommunicera med varandra är, i de allra flesta fall, datakod. Oavsett om den kod som maskinerna innehåller utmynnar i en teknisk lösning som i förlängningen kan få patentskydd så har den skapade koden upphovsrättsskydd. Datorprogram skyddas nämligen av upphovsrätt, skyddet uppkommer redan i det tillfälle som koden skapas.
Att datorprogram skyddas av upphovsrätt innebär att samtliga maskiner och program som ska kommunicera med varandra innehåller källkod, och källkod skyddas som litterära verk i enlighet med upphovsrättslagen.

Upphovsrätten är ju ett skydd som uppstår per automatik så fort verket har skapats, eller i detta fall koden har skrivits. Hur kan en person som skapar tekniska lösningar via programkod tjäna på att hävda sin upphovsrätt?

– Upphovspersonerna, kodarna i det här fallet, får som du säger rätten till det skapade verket så fort det är färdigställt och har tillräcklig originalitet. Upphovsrätten innehåller två delar, den ekonomiska och den ideella. Genom sin ideella rätt så kan upphovspersonen kräva sin rätt att bli omnämnd i samband med att verket visas upp eller sprids. Genom den ideella rätten kan upphovspersonen marknadsföra sig själv och sitt arbete då verket sprids, en nog så viktig rättighet i dagens informationssamhälle. Den ekonomiska rätten är, precis som den uppfattas, i korthet rätten att få ersättning för sitt verk då verket sprids. Den kan användas till exempel genom att licensiera ut nyttjanderättigheter till den skapade koden eller att överlåta hela sin skapelse till någon annan.

Vad får samhället ut av att programskaparens upphovsrätt respekteras? Och hur går det ihop med spridning av upphovsrättskyddad programkod?

– Om programmerare ges möjlighet att tjäna pengar på sitt skapande gynnar det marknadens utbud och mångfald. Den stora frågan är hur upphovsrättsskyddat material distribueras. Om det finns ett enkelt och rimligt sätt att ta del av upphovsrättsskyddad kod, till exempel genom standardlicenser med förenklade och förståeliga avtalsvillkor, där kostnaden för att ta del av en grundläggande kod balanseras mot upphovspersonens rätt att få ersättning för det denne skapat, så kan incitamentet finnas kvar samtidigt som utvecklingen gynnas genom att andra får möjlighet att ta del av skapad kod.

Till slut, vilka trender inom sakernas internet ser du? Finns det någon särskild teknisk utveckling som kommer bli extra stor under de kommande två åren?

– Jag tycker att det är bredden, inte spetsområdena, som är intressant när det kommer till sakernas internet. Vi ser idag en bred implementering som sträcker sig över många, för att inte säga alla, sektorer i samhället. Tjusningen med sakernas internet är att allt från papperskorgar till flygplan kommer att kunna kopplas ihop.

Tack  för samtalet!

/Margarita Linné, kommunikatör på PRV.

2 kommentarer

Filed under upphovsrätt

Löshår lockar med starkt varumärke

ida-backlund-6

Att ha sin passion som arbete är få förunnat. Att ha passionen som business och samtidigt omsätta 120 miljoner kronor på ett år är högst unikt. Ida Backlund är kvinnan som har lyckats med det konststycket.

Ida Backlund registrerade varumärket Rapunzel of Sweden redan 2007, sedan dess har hon accelererat i forcerande fart.

– Jag kände att det var nu eller aldrig, om jag fick rättigheterna till det här och skulle jobba 300 procent i några år så kunde det bli hur stort som helst, säger hon.

Nio år senare har Rapunzel of Sweden 60 anställda och kunder i 70 länder. Varumärket är registrerat på så väl en nationell som internationell marknad, bland annat i Australien och Kina.

– Vi strävar alltid efter att vara bäst och marknadsledande. Då finns alltid risken att bli kopierad, säger Ida Backlund.

Läs mer om Ida Backlund och varumärket Rapunzel of Sweden på prv.se.

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

1 kommentar

Filed under varumärke

Söktjänster – vår service till experter

Måns Marklund, kvalitetsansvarig på PRV.

Måns Marklund, kvalitetsansvarig på PRV.

Sedan 70 år tillbaka erbjuder PRV söktjänster inom patent, varumärke och design. Söktjänsterna ger ombud och experter inom immaterialrätt stöd i deras patent- och varumärkesstrategier. Vi har träffat Måns Marklund, kvalitetsansvarig på PRV, och pratat med honom om söktjänsterna.

Måns, vilka är det som beställer söktjänster hos PRV och varför?

–Det är framför allt ombudsfirmor och industriombud på de större företagen som anlitar oss. Våra söktjänster ger en bra grund i beslutsprocessen kring patentstrategier. Det som efterfrågas mest är nyhetsgranskningar och validitetsgranskningar, men även FTO och statussökningar inom patent är efterfrågade. Där har vi en unik möjlighet att på ett säkert och effektivt sätt ta fram status för patentfamiljer.

För att kunna göra bra sökningar är patentingenjörerna måna om att hålla en kontinuerlig dialog med kunden. Avstämningar under själva sökprocessen ger både kunden och patentingenjören möjligheten att förfina, utvidga eller ändra sökningen. På så sätt får kunden i slutändan ett underlag som ger bra grund att gå vidare med.

Bred kompetens tack vare personalstyrka
PRV:s främsta tillgång ligger i personalen. Det stora antalet patentingenjörer gör att PRV täcker samtliga teknikområden. Samtidigt är ingenjörerna uppdelade i olika teknikområden. Samtal inom enheterna och avdelningarna emellan gör att kunskapsutbytet kring terminologi, semantik, databaser och verktyg är mycket högt. På så vis bygger patentingenjörerna kontinuerligt på sin kunskap inom sökteknik.

–Vi är väldigt måna om att kompetensutveckla våra ingenjörer. Här spelar kontakten till våra kunder en viktig roll. Genom feedback får vi en bra bild av vad vi är bra på och vad vi kan bli bättre på. I min roll som kvalitetsansvarig är just den täta kundkontakten mycket viktig för att kunna vidareutveckla söktjänsterna och våra rutiner inom detta område, säger Måns.

Experterna en ovärderlig källa på kunskap
Kontakten till experterna inom immaterialrättsområdet är a och o i PRV:s arbete med att kvalitetssäkra söktjänsterna.

–Ombud är våra tentakler ut i verkligheten, säger Måns och fortsätter: Det är oftast ombuden som möter innovatörerna och som i ett tidigt skede kan se vad innovatörerna behöver. Vi lever nästan i en sorts symbios med ombuden. De vet vad vi är bra på men de sitter även på ovärderlig kunskap om vad vi kan bli bättre på. Vi är väldigt tacksamma för att vi har en så bra ombudskår och industri som hjälper oss att vara så bra vi kan!

PRV:s 115 patentingenjörer jobbar med söktjänster och samtliga har genomgått PRV:s gedigna patentingenjörsutbildning. Dessutom hanterar ingenjörerna utöver de skandinaviska språken även engelska, franska och tyska. Här kan du läsa mer om våra söktjänster.

/ Margarita Linné, kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Söktjänster – vår service till experter

Filed under immaterialrätt

Platsar du som patentingenjör på PRV?

Nu drar det ihop sig – missa inte tåget som går 25 september!

PRV-bloggen

Är du civilingenjör eller har examen på minst magisternivå inom något teknikområde är det bara söka. Men har du vad som krävs?

Som patentingenjör hjälper du ny teknik – uppfinningar – till industrin. Det är du som bedömer uppfinningarna och bestämmer om patent, alltså om någon ska få ensamrätt att tillverka och sälja produkter runt en uppfinning.

En patentportfölj säger något om ett företags värde, och patentaktiviteten i ett land säger något om landets innovationsklimat och möjlighet till utveckling.

Du har ofta kundkontakt och jobbar mycket med information – så du behöver vara bra på att förklara teknik – och du lär dig hela tiden nytt genom arbetet.

Innan du får fatta egna beslut i våra kunders patentfrågor måste du gå vår utbildning till patentingenjör, där juridik och granskningsmetodik varvas med eget arbete under handledare.

Kolla in vår annons – här – som ligger ute till den 25 september!

View original post 53 fler ord

Kommentarer inaktiverade för Platsar du som patentingenjör på PRV?

Filed under Okategoriserade

Laura är patentingenjör mätteknik

– Här har man nytta av allt man någonsin lärt sig och allt man någonsin upplevt.

Det säger Laura Enflo, patentingenjör med inriktningen mätteknik. Och just nu söker vi medarbetare inom mät och flera tekniker.

laura_450x300
Laura Enflo (foto: Tassanee Phapitak)

En patentingenjör på PRV undersöker om uppfinningar är nya och har uppfinningshöjd. Man letar i databaser, med ord och klasser, för att kunna bedöma patentansökningarna och besluta om patent.

Laura Enflo är civilingenjör elektroteknik, med inriktning akustik och signalbehandling. Hon har också doktorerat inom medicinsk vetenskap, något som PRV inte kräver, men ser mycket positivt på.

Laura har gjort ”många mätningar på människor”. Och så är det nog: mättekniken ingår i mycket annan teknik, som medicinsk teknik. Vi hittar också mät inom exempelvis ljud- och bild, i motorer och inom transportsektorn.

Spännande kombinationer

När Laura Enflo funderade på utbildning efter gymnasiet valde hon mellan juridik och elektroteknik. Valet föll på det senare. På PRV kan man säga att båda intressena föll på plats. Liksom intresset för språk.

– Jag sjunger klassiskt, och franska, tyska och engelska är alla tre viktiga språk inom den klassiska musiken, säger Laura.

Laura tycker att hon genom jobbet får utlopp för sitt intresse att läsa och skriva. Sedan är PRV en naturlig plats för den som tycker om teknikhistoria. Intresset för just teknikhistoria har resulterat i några artiklar på PRV-bloggen.

Vägen till patentingenjör

Lauras råd till dig som vill bli patentingenjör är att ta examen inom det område du är intresserad av. Och så behöver du kunna tyska eller franska – gärna båda – men PRV kan hjälpa till med ett av språken om du saknar något.

I jobbet ingår mycket kontakter med andra, både kunder och kollegor. Kommunikation och samarbete är viktigt, liksom serviceanda.

– Sommarjobba gärna inom ett serviceyrke, avslutar Laura Enflo.

Stefan Hultquist, enhetschef och utbildare PRV

Kommentarer inaktiverade för Laura är patentingenjör mätteknik

Filed under patent

Paralympier ”makes it possible”

Under devisen ”make it possible” utvecklar Lindhe Xtend flexibla proteser för att ge amputerade möjligheten att leva ett fritt och rörligt liv med hög livskvalitet.

Lindhe Xtend AB:s grundare och utvecklingsansvarige Christoffer Lindhe blev efter en olycka svårt skadad, men hade inga ambitioner att sluta vara aktiv. Målmedvetet bestämde han sig för att fortsätta sitt aktiva liv och redan två år efter olyckan tävlade han i simning i Paralympics med framstående placeringar först i Peking 2008 och sedermera i London 2012.

bild1_dyk

Bild: Lindhe Extend

 

Lindhe Xtend utvecklar och säljer flexibla proteser och tillbehör. Deras mål är att ge amputerade möjligheten att leva ett fritt och rörligt liv. Christoffer har fått flera priser och utmärkelser för sin innovationskraft. Lindhe Xtend marknadsför och säljer sitt sortiment via specialiserade ortopedtekniska kliniker.

Kommentarer inaktiverade för Paralympier ”makes it possible”

Filed under patent

%d bloggare gillar detta: