Tre fällor i det brasilianska patentregelverket

edu-lauton-72302.jpgDet finns förvisso en rik uppsjö av diverse fällor, snaror och försåt i det brasilianska regelverket för det immateriella rättsskyddet, men här vill jag ta upp tre ofta förekommande och viktiga fallgropar.

Nämnda trenne gropar äro följande:

1. INPI:s BALANSER (BACKLOG)

Denna fälla är i och för sig omöjlig att kringgå, eftersom den drabbar samtliga som söker patent i Brasilien. Med andra ord en enda jättefallgrop som alla drösar ner i. Denna allomfattande rävsax är backlogen. Således tar det mellan 8 och 14 år innan man över huvud taget får ett första föreläggande från INPI (det brasilianska patentverket). Det beror på tekniskt område om det tar 8 eller 14 år, eller något däremellan. Således är man relativt sett snabb inom metallurgi och väldigt långsam inom exempelvis läkemedel och elektronik. Det låter som en ironi, men det händer även att man får ett ”direktgodkännande” efter 13-14 år! Som en viss kompensation till detta finns det en minimigaranti på 10 års skyddstid från och med patentbeviljandet, även om detta skulle innebära ett överskridande av den grundläggande skyddstiden på 20 år från ansökningsdagen.

I princip finns det TVÅ sätt att påskynda behandlingen:

a) Man kan bevisa att någon i Brasilien begår intrång på de avhängiga kraven. Även ett varningsbrev till den utpekade intrångsgöraren räknas som bevis.

b) Man går till federal domstol mot INPI och hävdar att sistnämnda begår förvaltningsbrott.

Således anses enligt brasiliansk förvaltningslag att onormalt långa väntetider utgör ett brott begånget av den senfärdiga förvaltningsenheten ifråga. Vanligtvis kan man inom ett år få ett beslut från domstolen, vilket ålägger INPI att skicka ut ett förstaföreläggande inom 3 månader och komma till beslut inom ett år.

2. VARNINGSBREV

Enligt brasiliansk rättspraxis kan man endast få någon ersättning för patentintrång från och med den dag då intrångsgöraren erhållit ett varningsbrev. Visserligen kan man inte hävda en patentansökan vid delstatlig domstol innan patent beviljats, men skadestånd, det kan man få från den dagen motparten mottagit ett varningsbrev. Har man inte skickat något varningsbrev, ja då får man ”bara” skadestånd och med beviljandedagen. Dessutom har varningsbrevet den fördelen att man med detta kan begära påskyndad behandling vid INPI, såsom nämnts ovan.

3. ROYALTIES TILL UTLANDET

Vid ett patentbaserat licensavtal kan man endast skicka royalties från Brasilien till utlandet o

a) patentet beviljats, samt

b) licensavtalet är registrerat av INPI.

Det kan således dröja många år innan licenstagaren kan skicka royalties till licensgivaren i exempelvis Sverige, eftersom det tar så lång tid att få beviljat patent. Detta gäller även mellan ett dotterbolag i Brasilien och moderbolaget i utlandet. INPI brukar vanligtvis registrera ett avtal inom en månad från begäran.

001.png

Med vänlig hälsning från Magnus i Rio,
Patentombud vid MONTAURY PIMENTA, MACHADO & VIEIRA DE MELLO, Rio de Janeiro

 

Lämna en kommentar

Filed under patent

Upphovsrätten – en vardagsrätt

eaters-collective-129481När jag säger vardagsrätt tänker du kanske på mat som pasta med köttbullar eller pytt-i-panna, men upphovsrätten är minst lika vanlig i din vardag som maten du äter. Varje gång du läser en text, ser en film eller lyssnar på musik möter du upphovsrätten.

Förr gick vi och köpte en bok när vi ville läsa, hyrde en film när vi var sugna på det, eller köpte en skiva när vi ville lyssna på musik. Självklart var materialet skyddat av upphovsrätten, men det var inget som vi behövde fundera särskilt länge på. I den digitala miljön där allt finns tillgängligt bara ett klick bort måste du och jag förhålla oss till upphovsrätten på ett helt annat sätt.

Det är inte alltid lätt att veta om till exempel en film på nätet finns där med skaparens godkännande eller inte. Det kan också vara svårt att veta vad man får och inte får göra på nätet. Vad gäller till exempel vid streaming?

Som tur är har vi på PRV experter i form av jurister med specialkompetents inom upphovsrätt som kan reda ut saken för oss som tycker det känns lite krångligt.

Christian Nilsson är senior jurist på PRV och i de här artiklarna från SVT reder han ut vad som gäller vid streaming på nätet:

Detta gäller vid streaming på nätet

Ny EU-dom kan göra det olagligt att använda illegala streamingsajter

Lär dig mer om upphovsrätt

/Henrietta Thollén

Lämna en kommentar

Filed under uncategorized

PRV en del av Europa

Att PRV är Sveriges myndighet för immaterialrätt visste du säkert redan. Du har säkert även koll på att vi arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Men visste du också att vi är med i en rad europeiska samarbetsprojekt?

Idag på Europadagen passar vi på att ta en titt på vilka europeiska samarbeten PRV är med i.

Europeiska Unionen – samarbete och samverkan för ökad harmonisering

Inom EU bidrar PRV med expertis vid lagstiftningsarbete inför ministerrådet och EU-kommissionen. Syftet med dessa samarbeten är att verka för ökad harmonisering av lagar och regler som gäller patent, varumärken och design. Harmoniserade lagar och regler gör det lättare för företag att ansöka om patent, varumärke och design i andra EU-länder.

Ett exempel på vad detta arbete kan resultera i är den nya varumärkesförordningen, där PRV har varit inblandad som expertmyndighet i arbetet med att arbeta fram en fungerande förordning som ska verkställas i alla EU-länder. Den nya förordningen innebär att varumärken framöver inte är begränsade till att endast vara ordmärken eller figurmärken. Ett varumärke kan till exempel också vara en kort filmsnutt eller ett hologram. Här finns mer information om den nya förordningen.

EPO – ett europeiskt patentverk för den Europeiska Unionen

Den europeiska patentorganisationen EPO är en samarbetsorganisation mellan flertalet av de europeiska staterna. Den bildades genom en internationell konvention i München 1973. Huvudkontoret, the European Patent Office, ligger i München, Tyskland. Därutöver har EPO kontor i Berlin, Haag och Wien.

EPO:s uppgift är att granska och bevilja så kallade europeiska patent, som genom en ansökan får giltighet i alla de medlemsländer som designeras. Ett europeiskt patent får inte automatisk giltighet i hela EU. Ett sådant ”EU-patent”, community patent har föreslagits av EU-kommissionen men ännu inte förverkligats. Här kan du läsa mer om EPO och europeiska patent. 

EUIPO – ett samarbete för att underlätta hanteringen av europeiska varumärken

EUIPO är Europeiska Unionens varumärkesmyndighet. Förkortningen står för European Union Intellectual Property Office och myndigheten har sitt huvudkontor i Alicante, Spanien. PRV är en partnermyndighet till EUIPO, vilket betyder att vi finns representerade i EUIPO i flera olika samverkansgrupper och på regelbundna styrelsemöten. Sedan år 2006 arbetar även en nationell expert från PRV vid EUIPO.
Företag som vill ansöka om ett EU-varumärke kan vända sig direkt till EUIPO.

Myndighetssamarbeten för ökad kunskap om immaterialrätt

Det finns också myndighetssamarbeten. Ett exempel för detta är det europeiska myndighetssamarbetet VIP4SME, som PRV är delaktig i. Syftet med projektet är att ge små och medelstora företag samt rådgivare i innovationssystemen den kunskap och verktyg de behöver för att på bästa sätt utnyttja immaterialrätten.

I detta myndighetssamarbete medverkar ett trettiotal patent- och varumärkesmyndigheter och det europeiska affärsnätverket Enterprise Europe Network. Även forsknings- och innovationsorganisationer från flertalet europeiska länder är med.

PRV engagerar sig i arbetet genom att hjälpa till att sprida kunskapen som tas fram i projektet och genom att informera andra länder om hur vi jobbar med motsvarande frågeställningar. Här kan du läsa mer om det samarbetet.

PRV är med i en rad andra internationella nätverk och samarbeten. Här kan du läsa mer om dessa.

/Margarita Linné, kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV en del av Europa

Filed under immaterialrätt

Upphovsrättstvist i New York

Den 8 mars i år, på Internationella kvinnodagen, fick New York-borna uppleva en alldeles ny bronsskulptur vid slutet av Broadway, ett stenkast från Wall Street.

Skulpturen Fearless Girl av konstnären Kristen Visbal, symboliserar feministisk styrka och möjligheter. Datumet var med andra ord valt med omsorg av det lobbyföretag som står bakom placeringen och som även har finansierat skulpturen.

Fearless Girl är tänkt att finnas på plats under ett års tid. Men skulpturen skapade en omfattande tvist av upphovsrättslig karaktär redan första dagen. Sex meter bort står nämligen en annan staty, Charging Bull. Charging Bull placerades där redan 1989 som en symbol för kraft och optimism i motgångarna efter den stora börskraschen ett par år tidigare.

När Fearless Girl placerades mitt emot Charging Bull i mars i år ansåg konstnären Arturo di Modica att hans skulptur fått en helt annan och kränkande innebörd. Istället för optimism har Charing Bull blivit en symbol för hot, menar Di Modica. Han har därför krävt att staden New York ska flytta Fearless Girl till en annan plats där den inte längre kan dra nytta av och påverka hans egen skulptur.

Den rättsliga grunden för di Modicas krav är en motsvarighet i den amerikanska upphovsrättslagen till den ideella upphovsrätten. Den ideella upphovsrätten skyddar bland annat upphovspersonen från att slippa hitta sina skapade verk i ett kränkande sammanhang eller bearbetade på ett kränkande sätt. I den amerikanska upphovsrättslagen är den ideella upphovsrätten uttryckt så att den förhindrar avsiktlig snedvridning, stympning eller annan ändring av verket som skadar upphovspersonens rykte och anseende.

/Catharina Ekdahl – jurist på PRV

Kommentarer inaktiverade för Upphovsrättstvist i New York

Filed under upphovsrätt

Smart förpackat ljud – en uppfinning värd att prisa

EPO delar varje år ut ett innovationspris. I år är svensken Lars Liljeryd nominerad i kategorin industri för sin uppfinning som komprimerar ljud med bibehållen ljudkvalitet. En uppfinning som finns i cirka sex miljarder datorer, telefoner, appar och andra enheter.

Innovationspriset som delas ut av det europeiska patentverket, EPO, för tolfte året i rad heter European Inventor Award.

Spectral Band Replication är namnet på tekniken som Lars Liljeryd har nominerats för. Tekniken innebär att en ljudfil kan minskas till ungefär halva storleken samtidigt som ljudkvaliteten behålls. Detta är möjligt genom att ljudets lägre frekvenser sparas och sedan ligger till grund för ett återskapande av de högre ljudfrekvenserna vid uppspelandet. Något som ger en komplett ljudbild i slutändan.

mu5ld71rdcs-matthew-adame-valencia

Lars Liljeryd har många strängar på sin lyra, och har bland annat varit teknisk rådgivare, trummis i ett rockband, ljuskonstnär och entreprenör inom biotech. Det var i den sistnämnda rollen som han grundade företaget Diabetes Tools AB. Ett företag som du kan läsa mer om på PRVs webbplats.

Vem som vinner det prestigefulla priset kommer att tillkännages vid en ceremoni i Venedig den 15 juni.

Läs mer om European Inventor Award här.

Läs mer om Lars Liljeryd här.

 

Kommentarer inaktiverade för Smart förpackat ljud – en uppfinning värd att prisa

Filed under Okategoriserade

Filmen får samma rättigheter som popcornen

Precis som allt jämställdhetsarbete så tar det tid så även i detta fall men till slut så händer det. En dom i EU-domstolen har nu givit filmen samma rättigheter som popcornen till filmen.

Nu måste man först fråga rättighetsinnehavarna till filmen om man får streama den på samma sätt som man måste fråga innehavaren av popcornen om man får smaka.

Innan domen har det funnits en gråzon rörande vad som var lagligt respektive olagligt att göra. Det har sedan länge varit klart att man inte får ladda ned en film eftersom man då framställer en kopia av filmen medan om man streamer ned filmen och inte gör en varaktig kopia av den så har det varit mer oklart vad som gäller men nu har alltså EU-domstolen meddelat i sin dom att det är olagligt att både ladda ned film och streama den utan rättighetsinnehavarens medgivande. För tydlighetens skull vill jag påpeka att man inte får ta popcorn från någon vare sig de är poppade eller opoppade.

Läs mer om domen i Svenska dagbladet.

Eller lyssna på ett inslag om domen på Sveriges Radio.

/Peter Hedin, rådgivare piratkopiering, PRV

16 kommentarer

Filed under Okategoriserade

Solklara strategier för tacksamma lösningar

Den solenergi som jorden tar emot från solen under en timme skulle kunna täcka alla människors energibehov under ett år. Med det som utgångspunkt utvecklar SolTech (aktuella på dagens Immaterialrättsdag) smart tillvaratagande av solenergin.

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Ökad rörlighet, digitalisering och öppna innovationsprocesser får idéer att spridas snabbt och skapar större möjligheter till export, globalt samarbete och kunskapsutbyte. Idag arrangerar PRV Immaterialrättsdagen 2017. Fokus är på export av smart innovation: att förvalta företagstillgångar på en internationell marknad kräver immaterialrätt i bagaget. Bland talarna finns SolTechs vd Frederic Telander.

Kai-Feng-City-Goverment

Kai Feng City Government – solcellsanläggning Bild: SolTech

SolTech är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. Bland produkterna finns bland annat solel från glastak. PRV-bloggen fick en pratstund med Frederic.

Vad gör SolTech unika?
– Att våra lösningar är estetiska och ekonomisk tilltalande. Vi levererar till exempel ett tak som samtidigt producerar el.

Hur viktigt är en tydlig immaterialrättsstrategi och hur arbetar ni med era immateriella tillgångar?
– Det är en stor och komplex fråga. Jag kommer att utveckla det under mitt anförande på Immaterialrättsdagen. Men två, av många, viktiga aspekter, utöver själva patenten och underliggande utvecklingsarbete, är att vi är noggranna med avtalsskrivningarna gentemot tredje part och att vi värderar relation till människor högt.

Ni är internationellt aktiva; vilka tips har ni till företag som vill börja exportera?
– Sverige har ett gott renommé, men vi är en liten marknad. Därför är export viktigt, men frågan är hur man ska exportera. Bland annat är det viktigt att man väljer rätt marknad. Begränsar och fokuserar! Och börja med hemmamarknaden, där lär man sig mycket.

Immaterialrättsdagen går att följa på prv.se.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Solklara strategier för tacksamma lösningar

Filed under immaterialrätt

Patent och utmaningar i kampen mot malaria

”Om du tror att du är för liten för att göra skillnad har du aldrig spenderat natten i samma rum som en mygga” är ett gammalt afrikanskt ordspråk. För oss uppe i Norden innebär det oftast bara några timmars viftande i mörkret. I andra delar av världen kan det få betydligt värre konsekvenser.

Malaria är en allvarlig och ibland dödlig sjukdom, där en mänsklig infektion börjar med ett myggbet. Sjukdomen är mycket utbredd i de tropiska och subtropiska områdena i världen, framförallt i Afrika.

Idag är det Världsmalariadagen. Bakom dagen står WHO. Tre miljarder människor bor i de 106 länder i världen där det förekommer malaria. Globalt har andelen malariafall minskat med 21 procent mellan åren 2010 och 2015.

WMD17-square4-final

Utveckling de senaste åren går framåt. Vill man fördjupa sig om utveckling inom malaria kan man läsa mer om det här. WIPO har dragit sitt strå till stacken när det gäller patent och immaterialrätt. Läs mer om det här.

PRV-bloggen frågade patentingenjör Andreas Gustafsson, som arbetar inom läkemedelsområdet på PRV, hur det funkar med patent, medicin och malaria.

Hur ser ett läkemedelspatent ut?
Patent inom medicin kan se lite olika ut. Det går bland annat att patentera aktiva ingredienser, aktiva ingredienser för viss användning (mot ex en sjukdom som malaria), kompositioner (ex vad som ingår i en tablett), formuleringar (ex tabletter och salvor) samt metoder för tillverkning.

Malaria kommer från myggan; finns det (läkemedelsmässigt) några utmaningar med sådant som smittar via insekter?
Malaria är en parasitsjukdom – myggorna sprider parasiten. Inom både läkemedelsområdet och bekämpning av myggorna har man en del problem med resistens – att myggorna och malariaparasiterna utvecklar motståndskraft mot de läkemedel och bekämpningsmedel som används idag.

Sen är malaria en sjukdom som man har störst problem med i den fattiga delen av världen. Att utveckla läkemedel är dyrt och många läkemedelsföretag är vinstdrivande. Detta gör att malariaforskningen kanske inte stått högst på agendan alla gånger.

I Sverige är myggan mest ett irritationsmoment; vad har vi för patent för att förebygga myggbett?
Det rasar väl inte direkt in ansökning om hur man ska förebygga myggbett. De som finns hamnar i första hand inom tre områden: Myggmedel för personlig användning, olika former av myggnät, nätfönster och liknande skydd och sedan bekämpningsmedel för mer storskalig användning. Men problemområden och uppfinningsrikedom brukar gå hand i hand, vilket säkert gör att det kommer att fortsätta komma in ansökningar.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Patent och utmaningar i kampen mot malaria

Filed under patent

Världsbokdagen med upphovsrätten

Pippi. Saltkråkan AB

Saltkråkan AB berättar om hur man förvaltar de stora immateriella tillgångar som Astrid Lindgren skapade. Illustration: Ingrid Vang Nyman.

Världsbokdagen och upphovsrätten firas den 23 april, en temadag instiftad av Unesco, för att uppmärksamma boken och upphovsrättens betydelse för människors utveckling. Med böcker och upphovsrätt sprids kunskap, tankar och nya idéer över hela världen. PRV-bloggen helgar dagen med lästips av olika slag. Kryp upp i soffan med härlig läsning och fira World Book and Copyright Day!

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

4 kommentarer

Filed under upphovsrätt

Så ett frö och skörda framgång

Onsdagen den 26 april är det Immaterialrättsdagen. Fokus är på export av smart innovation. Dit räknas fröföretaget Nelson Seed.

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Ökad rörlighet, digitalisering och öppna innovationsprocesser får idéer att spridas snabbt och skapar större möjligheter till export, globalt samarbete och kunskapsutbyte.

about_nelson_seed_3

Bild: Nelson Seed

 

Smarta städer med stadsodlingar och hållbara ekologiska lösningar är en global marknad. En marknad som fröföretaget Nelson Seed siktar mot.

Nelson Seed är ett innovations- och forskningsföretag inom Nelson Garden-koncernen. Nelson Seed startade sin verksamhet 2013 och har sitt huvudkontor i Tingsryd, medan laboratoriet ligger i Lund. Nelson Seed kommer till Immaterialrättsdagen för att prata om hur de arbetar med sina immateriella tillgångar.

Nelson Garden är ett familjeägt fröföretag baserat i Sverige och de distribuerar idag sina produkter till över tusen butiker i hela Norden. Huvudägare är grundarens son Torsten Nilsson. PRV-bloggen fick en liten pratstund med honom.

Vad gör Nelson Seed unika?
– Vår priming-metod. Priming innebär att man får fröet att gro mycket snabbare och homogenare. Tidigare priming-metoder har begränsat fröets livstid, men vår världsunika metod behåller det behandlade fröets livslängd. Det resulterar i stora förändringar och förbättringar för alla i kedjan. Vår metod är dessutom helt ekologisk. Vår patenterade metod för frön kommer att göra stor skillnad för odlare världen över och bidra till en hållbare miljö.

Hur viktigt är en tydlig immaterialrättsstrategi och hur arbetar ni med era immateriella tillgångar?
– Väldigt avgörande för att lyckas på världsmarknaden. Vi har lagt mycket resurser och tid på detta arbete. Vi har inte nöjt oss med ett patent, utan även gjort skyddande patent och med en systematik i vilka länder i världen där respektive patent är sökta. I synnerhet på våra huvudmarknader. Processens produkt Optigrow är varumärkesskyddad i en rad olika länder världen över.

Hur förvaltar ni era företagstillgångar på en internationell marknad?
– Vi låter en patentbyrå hålla i alla patent, alla varumärken och även i bevakningen. I kontrakt med kunderna kommer patentbyrån att vara ansvariga för att rapportera intrångsförsök.

Immaterialrättsdagen går att följa på prv.se. Anmäl dig här.

”Bedöm inte varje enskild dag enligt den skörd du skördar, utan utifrån de frön du planterar” Robert Louis Stevenson

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Så ett frö och skörda framgång

Filed under immaterialrätt