Får småföretagare det stöd de behöver?


Stora företag har ofta egna avdelningar som jobbar med immaterialrätt. Små företag har sällan egna resurser till detta arbete. De söker därför ofta stöd hos privata aktörer som patentombud, innovationsrådgivare som t ex Almi och myndigheter som PRV.  Men får småföretagarna det stöd de behöver? I EU-projektet IPeuropAware har vi försökt att analysera hur väl vi lever upp till de små företagens krav. Analysen visar att:

Nationella patent och varumärkesmyndigheter har ett stort utbud av stödtjänster för generell information om immaterialrätt, information att det är nödvändigt med sekretess och information om vilken rättighet som är mest lämplig i olika fall.

Däremot visar internationell statistik att antalet ansökningar för patent-, varumärke- och designskydd är färre för europeiska små och medelstora företag än för nordamerikanska och japanska små och medelstora företag. Här måste vi göra mer.

På en mer strategisk nivå är utbudet av stödtjänster minimalt, åtminstone hos de nationella patent- och varumärkesmyndigheterna. Även om företagsledningar känner att de är välinformerade om hur de ska använda immaterialrätten strategiskt så behöver utbudet utökas om Europa ska kunna hålla jämna steg med de globala trenderna.

För att förbättra situationen för småföretag tror jag det är nödvändigt att samarbeta över nations- och organisationsgränserna. Småföretag i Europa brottas med i stort sett samma frågor och då är det viktigt att vi som jobbar inom immaterialrätten går ihop och med gemensamma krafter utvecklar de stödtjänster som småföretagare behöver.

I projektet IPeuropAware är vi 19 patent- och varumärkesmyndigheter som jobbar tillsammans och med företag, experter och innovationsrådgivare  i varje land med att utveckla stödtjänster speciellt anpassade för småföretagare. Stödtjänster som ska göra det lättare för småföretagare att jobba med immaterialrätten.
/Christina Nordström

2 kommentarer

Under immaterialrätt

2 svar till “Får småföretagare det stöd de behöver?

  1. Lättillgängliga stödtjänster om immaterialrätt som strategiskt instrument i företagande tror jag är efterlängtat av många. Och då med särskild tyngdpunkt på formuleringen strategiskt instrument.
    (När jag skriver stödtjänst tänker jag på digitala lärresurser av olika slag som är fritt tillgängliga via nätet.)
    På prv.se gör vi faktiskt en sådan ansats just nu. Vi arbetar med att ta fram en stödtjänst som ska visualisera patentprocessen till nytta för den som står i begrepp att söka patent. Vilken väg är rätt att gå för mig? Svenskt patent, PCT-vägen eller Europeiskt patent? Stödtjänsten kan användas fristående 24 timmar om dygnet eller i samband med kontakt med vår kundtjänst. Stödtjänsten blir publik i juni i år.
    / Anna Engquist, webbansvarig, PRV

  2. Det tror jag du har rätt i. Men också rent praktiska hands on instrument är också bra. Den här europeiska webbplatsen, http://www.innovaccess.eu, är särskilt framtagen för små företag. Som ett exempel kan en möbeltillverkare från Portugal få reda på i några korta steg hur det går till att söka nationellt bruksmönsterskydd (utility model). Företaget har också en marknad i Sverige och kan då direkt klicka in sig för att se vad som gäller för bruksmönsterskydd i Sverige och upptäcker då att det skyddet går inte att registrera här. Det är ju värdefull information.
    /Christina Nordström, omvärldsfrågor, PRV