Strategi för immaterialrätt är viktigt för småföretagens möjlighet att växa.

Immaterialrätt och patent är en viktig strategisk fråga för småföretag. Patentet ger en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, mot att den tekniska lösningen kommer att bli publicerad. Med patentet kan företaget stärka sin marknadsposition och sin försäljning av produkterna.

Ett patent kan göra mer än så och vara till nytta långt innan företaget har börjat sälja sina produkter.

Många företag söker riskkapital för sin utveckling. Andra företag har produkter eller tekniska lösningar som bättre lämpar sig för licensiering än egen försäljning.

Riskkapitalister som investerar i potentiella tillväxtföretag kräver idag att företagets produkt inte enbart skall ha en stor marknadspotential, utan också att produkten har ett heltäckande immaterialrättsligt skydd.

Industriföretag som är intresserade att licensiera ny teknik, vill ofta inte inleda en diskussion med uppfinnaren, utan att uppfinnaren kan visa på ett patent eller inlämnad patentansökan.

Vägvalet hur stort det immaterialrättsliga skyddet skall vara är ofta en tidig fråga i ett företags utveckling, och skall tas i ett skede då företagets ekonomi är en kritisk faktor. Fel vägval kan innebära senare svårigheter för företaget att söka riskkapital eller att sluta avtal om licensiering.

/  Lennart Augustinius Affärsområdeschef ALMI Företagspartner

1 kommentar

Under immaterialrätt

Ett svar till “Strategi för immaterialrätt är viktigt för småföretagens möjlighet att växa.

  1. Att man som företagare behöver hjälp i sina strategiska beslut kring immaterialrätt och helst i ett tidigt skede i sitt företags utveckling, är inget att skämmas för. Världen är komplex. Och så även patentsystemet, men det har också stor flexibilitet och ger många möjligheter. För den som är i behov av råd och stöd har PRV tagit fram en vägledning att tänka på vid val av ombud i ett patentärende. PRV:s statistik visar att ansökningar som lämnats in av professionella patentombud leder till långt fler patent än ansökningar som hanterats av sökandena själva.
    /Anna Engquist, webbansvarig, PRV