Du har mer rätt än vad du tror!

En företagare drog sången om att immaterialrätten inte alls berör honom eftersom han inte har några patent, varumärkesregistreringar, designregistreringar osv. Inom parentes kan man ju fråga sig hur det kom sig att han hamnade på en föreläsning om immaterialrätt … men bra det, för det visade sig att han egentligen inte alls var tondöv. Företagen kan nämligen gott och väl ha immaterialrättigheter utan att veta om det. Det är bara att vakna upp och vara stolt över sitt kunnande.

Allt företagande bygger på kunskap

Inom företags- och samhällsekonomin pratar man ibland om kunskapsföretag som en företeelse skild från t.ex. industri- och tjänsteföretag. Det må väl vara en uppdelning som säkert tjänar sitt syfte. Men är det inte ganska svårt att tänka sig att det finns företag som inte säljer kunskap eller bygger på kunskap? Rätta mig om jag har fel. Produktion av varor och tjänster, om de sedan är serietillverkade eller inte, kräver alltid någon form av kunskapsutnyttjande och intellektuell prestation från många olika aspekter. Likaså allt det andra som händer mellan en idé och konsumtion.

Jag menar att kreativiteten alltid finns där någonstans bakom resultatet. Och den gömmer sig inte. Kopplingen finns där och den är fullt synlig, ungefär lika tydligt som kopplingen mellan en solig dag och glada miner. När det gäller produkter så kanske man kan se det så att det egentligen inte är den fysiska produkten som man säljer till kunden utan i stället det tankearbete och kunnande som kommer till uttryck i utformningen av produktens/tjänstens funktion, utseende och egenskaper.

Kasta bort blygsamheten

Kunskap stöder ett företag. Jag kan slå vad om att det finns kunnande i ditt företag också.  Även om du medvetet inte lyckats tänka på ditt kunnande i immaterialrättsliga registreringsbanor så betyder det förstås inte att du är rättslös. Det finns nämligen i alla fall vissa rättigheter som du gott och väl kan hävda mot elakingar, även utan registrering.

Ta det här med design till exempel. Registrering av design i all ära, men lagstiftningen tillåter att du hävdar rätt till en design så snart du har offentliggjort designen och tre år därefter. Fint vad?  Låt vara att den rätten är mera begränsad än en registrerad rättighet och ger i princip skydd mot kopior. Men likväl, bättre än ingenting, och kanske det räcker för dina behov. Upphovsrätten och de sk upphovsrätten närstående rättigheterna ger skydd helt utan registrering och kan inte heller registreras. Du kan ha inarbetat ett varumärke i en sådan omfattning att du kan anses ha fått ensamrätt till det utan registrering. Visste du om det här? Det finns även andra bestämmelser av betydelse för immaterialrätten, t.ex. det marknadsrättsliga förbudet att vid marknadsföringen använda efterbildningar som är vilseledande genom att de är förväxlingsbara med andra näringsidkares kända och särpräglade produkter.

Så… du ser. Det kan finnas en hel del att ta till även om du har missat registreringen och på det sättet berör immaterialrätten visst även dig. Ta reda på dina möjligheter, för du har ofta mer rätt än vad du tror. Var därför stolt över ditt kunnande och försvara det.

Japp, så är det! Ha det bra,

Asko Annala, jurist på PRV

2 kommentarer

Under immaterialrätt

2 svar till “Du har mer rätt än vad du tror!

 1. Johan Bergström

  §8 Vilseledande efterbildning

  En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de är förväxlingsbara med andra näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.

  Hur skall man tolka den sista meningen enligt dig?
  Finns det prejudikat att ta del av?

  Utmärkt blogg för övrigt!

  Mvh Johan Bergström, Innovationsrådgivare på ALMI

 2. Asko Annala

  Tack, Johan, för din kommentar! Beklagar mitt sena svar.

  Hur man ska tolka ”den sista meningen” är förstås ingen lätt uppgift och det går inte att ge något uttömmande svar här.
  Frågan prövas av marknadsdomstolen efter en individuell prövning i det ensilda fallet. Vad som utgör vilseledande efterbildning beror på om originalprodukten har särprägel, om den är känd på marknaden och att det finns förväxlingsrisk. Funktionellt betingade element uppfyller inte heller lagens krav på särprägel. I den mån en utforming är funktionellt betingad har man ansett att det bör frihållas med hänsyn till det allmänna intresset av att kunna användas av en och var, även av konkurrenterna.
  Tillämpningen av bestämmelsen går ut på att göra något slags balansgång mellan behovet av eftersbildningsskydd och konkurrenternas behov av rörelsefrihet på marknaden. Så bästa sättet att få ett grepp om hur bestämmelsen ska tillämpas får man genom att studera marknadsdomstolens domar, som du kan hitta på deras hemsida http://www.marknadsdomstolen.se.

  Ha det bra,
  Asko