Värdefulla idéer

I förra veckan tittade jag på ett program på TV som heter Draknästet. Där får entreprenörer presentera sina affärsidéer för ett antal investerare, vilka kallar sig Drakar. Entreprenörerna söker riskkapital mot att sälja en del av sitt företag.

Mitt intresse fastnade för en av entreprenörerna. Denne presenterade en ny bärsele för barn. Enligt honom är den nya selen bättre än de som idag finns på marknaden. Han har sökt patent på sin idé och väntar på ett besked från PRV. Fler av Drakarna var intresserade av produkten. En av dem så intresserad att han var beredd att satsa 1 miljon mot 50 % av ägandet i företaget. 40 % av kapitalet utbetalades direkt. Resten, 60 %, villkorades. De 600.000  betalas inte ut förrän patentet beviljats. Jag tycker det var intressant att höra att man lade så stor vikt vid ett beviljat patent i detta fall.

Det man däremot inte diskuterade, och som jag tycker är nog så värdefullt, var om man skapat ett på marknaden gångbart varumärke som produkten skall marknadsföras och säljas under.

På marknaden finns redan bärselar. Vissa av dem säljs under ett ledande varumärke och jag ser det som viktigt att för att kunna konkurrera på marknaden så måste man skapa ett starkt varumärke för sin produkt.

/ Göran Toll PRV

1 kommentar

Under innovation

Ett svar till “Värdefulla idéer

  1. Jag gör samma reflektion som du Göran, i varje programavsnitt i Draknästet. Ett program som jag för övrigt tycker är bland det mest underhållande på länge. Eftersom det tar lång tid att bygga upp och etablera ett varumärke så är det oerhört viktigt att sätta igång den processen i samma veva som ”produktidén” föds. I brist på ett eget starkt (läs särskiljande) varumärke är det mycket vanligt att det redan etablerade, marknadsledande varumärket får draghjälp av konkurrerande produkter och blir ännu starkare. Varumärkets värden finns i mottagarens medvetande. Det är där man måste in och det tar tid. Vi människor gör hellre affär med någon vi känner till, någon vi kan identifiera oss med. I just det här fallet så är begreppet ”bärsele” synonymt med ett etablerat varumärke sedan lång tid tillbaka. Sannolikt handlar den stora investeringen om varumärkesbyggande marknadsföring och smarta distributionsidéer. Den erfarenheten har Drakarna.
    / Ola Bergfeldt, Kommunikationschef på PRV