Försäkra dina immateriella rättigheter!

För att kunna hävda sin rätt vid t ex ett patentintrång måste ett företag ibland anlita jurister och kanske gå till domstol. Nödvändigt, men något som tyvärr kan bli ganska kostsamt för ett litet företag.

Många företag har en företagsförsäkring med rättskydd. Tyvärr är ofta just immaterialrättstvister undantagna – om man läser det finstilta.

Svenska Uppfinnareföreningen SUF har därför i samarbete med Factor och Lloyds tagit fram en rättsskyddsförsäkring som täcker immaterialrättstvister. Den gäller inte bara patent utan även tvister om till exempel mönsterskydd/design och varumärken.

Den täcker juridisk hjälp och processkostnader upp till 2 miljoner kronor, inom EU och EES-området, beroende på vilket omfång och premie man väljer.  http://www.uppfinnare.se/medlemsformaner

Många gånger krävs det rejält med kapital för att utveckla och placera en produkt på marknaden. Därför är det lite märkligt att den här försäkringen inte blivit mer spridd. Att man snålar och hoppas att immaterialrättstvister – ”det händer inte mitt företag”.

Jag hoppas nu att många inser fördelarna med försäkringen. I ljuset av vad det kostar att utveckla en produkt, hitta finansiering, få ett immaterialrättsligt skydd i flera länder och placera produkten på marknaden  –  är försäkringspremien försvinnande liten.

Wanja Bellander vd på Svenska Uppfinnareföreningen SUF

Kommentarer inaktiverade för Försäkra dina immateriella rättigheter!

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.