Genpatentdom väcker liv i debatt

Jag hade precis slängt den i min jobbflytt. Min privata mapp med ihopsamlade papper om patenten på bröstcancergenerna BRCA1 och BRCA2. Patentskrifter, olika domslut, fax, anteckningar, gulnade papper med vittnesmål om ilskna brev från patentinnehavaren som kräver pengar, mycket pengar, av forskare som jobbade med generna, trots att bläcket från patentansökan i Europa knappt hade torkat. ”Den här saken är färdigutredd” tänkte jag. Vad fel jag hade, två veckor senare är patenten åter mycket aktuella.

En domstol i New York har nyligen beslutat att ogiltigförklara delar av ett antal amerikanska patent som företaget Myriad Genetics har fått på dessa bröstcancergener. Domslutet omfattar  totalt sju patent. Domstolen säger förenklat bland annat att DNA, trots att det är isolerat, är en ”product of nature”. Sådana produkter kan man inte patentera i USA. Domen är ett stort avsteg från hur amerikanska patentverket (USPTO) bedömer patent på DNA idag.

Domen kommer säkert att överklagas. Om den står sig tror jag den riskera att påverka viljan att investera i medicinsk/bioteknisk forskning eftersom värdet av patent inom bioteknik minskar.

Domslutet påverkar inte svenska eller europeiska patent. I patentlagen är det uttryckligen tillåtet att patentera isolerade gensekvenser, om de är nya, har uppfinningshöjd och en visad praktisk användning.

I Europa har Myriad Genetics fått fyra patent som på olika sätt använder bröstcancergenerna BRCA1 och BRCA2. När dessa europeiska patentansökningar hade gått igenom den normala patenteringsprocessen:bedömning av nyhet, uppfinningshöjd; patentverkets avvägande mellan en uppfinnings bidrag till tekniken för att få ett rimligt skyddsomfång, samt tredje mans möjlighet till invändning och överklaganden, täcker inget av dessa patent hela genen som sådan. Tre av patenten gäller istället metoder för att bedöma risk för cancer och i det fjärde en prob som kan användas i vissa av metoderna.

Patenten på BRCA1 och BRCA2 var en väckarklocka i debatten om patent på gener runt år 2000. Många forskare runt om i världen fick brev från patentinnehavaren om att de gjorde intrång i (ännu inte beviljade) patent. Det sätt som företaget hanterade sina patent och ansökningar fick kritik från många håll. Samtidigt kan man konstatera att de höjde medvetandet om patent och patent som handelsvara. Till exempel, om det finns en patenterad metod och du gör en förbättring av denna, som du patenterar, så kan du använda ditt patent för att förhandla till en licens för användning av det tidigare patentet.

Jag hoppas att det amerikanska domslutet kan återuppväcka diskussionen om patent på DNA för att öka förståelsen för problemen och nyttan med patent.

/Patrick Andersson, Patentingenjör inom bioteknik på PRV

Läs mer om Bioteknik och Patent på PRVs hemsida

Läs mer om rättsfallet och lyssna på vetenskapsradion

Få en känsla för debatten om patent på gener i Håkan Olssons artikel i Läkartidningen 1999

Artikel om den minskade patenteringen av mänskligt DNA sedan 2001,  Hopkins et al. ”DNA patenting: the end of an era?”, Nature Biotechnology, Vol. 25, No 2, februari 2007, tyvärr ingen länk.

2 kommentarer

Under patent

2 svar till “Genpatentdom väcker liv i debatt

  1. Här finns en till artikel av Patrick Andersson som belyser samma fråga med förklarande exempel:
    Domstolsbeslut i USA kan minska möjligheten att ta patent på gener.
    /Anna Engquist, webbansvarig på PRV

  2. Ping: Genpatent i motvind | Henrik Brändén