Salem al Fakir gör mig så lycklig…

…för han är inget viljelöst våp.

I förra veckan kom upphovsrättsutredningen med sitt första delbetänkande. I betänkandet behandlas bland annat frågor om olika typer av upphovsrättsliga avtal. Betänkandet har väckt en del missnöje. Kritikerna hyser bland annat farhågor om att obalanserade upphovsrättsliga avtal kommer att florera.

En del av farhågorna känns överdrivna. Avtalsrättens ogiltighetsregler, som bland annat gör att avtal kan ogiltighetsförklaras på grund av svek eller ocker, gäller även för upphovsrättsliga avtal.

Det finns dock något som kritikerna själva kan arbeta mer med, nämligen att arbeta mer strategiskt kring avtalsfrågorna. De som sitter på upphovsrättigheter måste helt enkelt se till att inte ingå avtal som de inte vill ingå. En viktig grund i vårt ekonomiska system är avtalsfriheten. Vi får själva välja vilka avtal vi vill ingå. Den friheten har även rättighetsinnehavare.

Vad har det här med Salem al Fakir att göra? Och varför gör han mig så lycklig? Jo, Salem al Fakir har insett upphovsrättens betydelse och inte minst betydelsen av de upphovsrättsliga avtalen. Tänk om fler kunde agera på det viset!

Christina Wainikka, jur dr och MBA, Wainikkas Innovationsbyrå

Kommentarer inaktiverade för Salem al Fakir gör mig så lycklig…

Under upphovsrätt

Kommentarer inaktiverade.