Dagen efter Patentdagen 2010

Det var med spänd förväntan vi gjorde vår presentation om patentdata som indikator för teknikutveckling igår. Gensvaret blev som väntat blandat men klart övervägande positivt. Tongångarna var att detta är något som behövs i industrin och vår vetenskapliga approach till patentdata lovar att det går att bekräfta (eller förkasta) våra teorier. De få negativa tongångarna var att PRV inte ska syssla med sådan här typ av utveckling ekar något tomt, vår uppfattning och uppgift är att stödja svenskt näringsliv och vi är övertygande om att det här är ett sätt.

Tillsammans med våra andra marknadsföringsinsatser ger vi våra kunder det de vill ha. Vi tror inte att endast bra förelägganden i tid är viktigt utan även att innehållet är mer än det man kan förvänta sig, att det går att prata direkt med en granskare på ett enkelt sätt och som lyssnar. Sammantaget ser vi oss en myndighet som är ett stöd och ett självklart steg för svenska företag i Sverige men också globalt.

Vi hoppas att lite av dammet från PRV:s axlar är borta och att alla hade så trevligt som vi hade det på Patentdagen.

Väl mött på patentdagen 2011!

/Ervin Dubarić (doktorn) och Dimitris Giannoccaro (civilaren), bägge patentingenjörer på PRV

PS: Håll koll på bloggen för uppdateringar kring vårt projekt och andra  spännande IPR frågor! DS.

4 kommentarer

Under patent

4 svar till “Dagen efter Patentdagen 2010

 1. På lunchen under Patentdagen 2010 samtalade mina bordsgrannar om hur användbar den här metoden kan vara som beslutsunderlag, det vill säga patentdata som indikator på teknikutveckling. Den tekniska kompetensen på ett företag har ofta mycket god fingertoppskänsla för teknikutvecklingen – men så bra att kunna verifiera den och förespå trender mer exakt i tid. Metodens betydelse för ”timing” framhölls särskilt.
  /Anna Engquist, webbansvarig på PRV

 2. Anna Lundqvist och Omar Al-Askary, patentingenjörer på PRV

  Vilken trevlig dag det var igår!
  Under dagen fick vi nya vänner och kunde uppdatera oss om de gamla, det fanns en tydlig vilja att mingla.
  Innehållet i föredragen var mycket intressant och relevant och ledde till en och annan aha-upplevelse. För oss som granskare var det extra intressant att höra Peter Berg berätta om varför det är viktigt för sökande att skriva en enkel och tydlig patentansökan. Detta för att undvika feltolkningar och tvetydighet.
  Efter våra kollegors (Ervin och Dimitris) framträdande märkte vi ett intresse för nya grepp inom patentvärlden. Under minglet fortsatte diskussionen om hur patentinformationen kan användas inom nya områden.
  En ödmjukhet och öppen inställning fanns hos talarna, som också blandade in en portion humor i sina framföranden. Bilden på bilen som mödosamt tar sig upp ur träsket kommer att finnas kvar på våra näthinnor länge än (Alexander Bjørnås presentation).
  Dagen avslutades med en mycket god middag och ytterligare knutna kontakter.

  Tack och på återseende!

 3. Susanne Ås Sivborg

  Patentinformation är ett medium, ett vertyg som många inte riktigt har upptäckt ännu. En publicerad patentansökan innehåller mycket information som kan vara otroligt värdefull. Det är ett dokument på var tekniken inom ett visst område befinner sig just nu, det visar utvecklingen inom området i dess framkant och kan stimulera till andra nya ideer och utvecklingar. Jag vill uppmana alla som arbetar med innovation att inte glömma att titta i patentlitteraturen när du börjar fundera på just din innovation eller uppfinning. Någon annan kanske redan har haft samma funderingar som du och du kan då bygga vidare på det eller gå in i ett annat område. Du kanske kan få nya ideer och du lär dig vad andra har gjort. Patentinformation är en outtömlig källa av kunskap inom teknikens alla kända områden.

 4. Susanne Ås Sivborg

  Det är roligt att se att fler och fler upptäcker att patentinformation kan användas på många olika sätt och att det även kan vara en viktig källa för det som brukar kallas ”business intelligence”. Att den sedan kan användas för att hitta nya teknikområden och stimulera till nytänkande och nya innovationer är för en del självklart men jag tror att fler skulle kunna dra fördelar av detta i sitt arbete. Det som beskrivs här är ett nytt sätt att använda patentinformationen och mycket spännande.