Susanne Ås Sivborg

Behövs immaterialrätten idag eller är den överspelad?

Är det egentligen någon skillnad på behovet av t.ex. patentskydd idag jämfört med igår? Jag menar att det är det inte. Immaterialrätten får mycket kritik idag och det finns de som hävdar att t.ex. patent hämmar utvecklingen. Jag tycker historien har visat något helt annat. Människan gör allt för att överleva och i den mån det är möjligt förbättra sin är livssituation, hon är med andra ord innovativ eller uppfinningsrik. Dagens uppfinningar är mer komplicerade än vad uppfinningarna var i människans tidiga historia och framförallt kostar de betydligt mer tid och pengar än då. Många nya uppfinningar, stora revolutionerande eller mindre, i vissa fall kanske helt osynliga förbättringar, har kostat massor av pengar i tid, arbetskraft och ofta maskiner. Att man vill ha tillbaka de här pengarna, helst med ränta, är ganska självklart för oss alla: det är ytterst ovanligt att man vill investera pengar i något som man från början vet att man kommer att förlora på. Immaterialrättsligt skydd ett verktyg för att uppnå detta och den situationen har inte ändrats idag. Jag tycker att historien visar att ett väl fungerande immaterialrättssystem, framförallt patentsystem, är en förutsättning för teknisk, industriell och ekonomisk utveckling i ett land eller en region. Titta på världen idag, är det en tillfällighet att de delar av världen som haft den största och starkaste tekniska, ekonomiska och sociala utvecklingen också är de länder som har fungerande immaterialrättssystem? Jag tror inte det. Givetvis vet vi inte vad som varit hönan respektive ägget här men det finns en klar koppling mellan teknisk, ekonomisk och social utveckling och väl fungerande immaterialrättssystem. Och det finns ytterligare bevis på detta, Kina. För ca 25 år sedan införde Kina en patentlagstiftning och vi vet alla var Kina är idag. Man har gått från ett land som inte var industriellt speciellt utvecklat till ett land som många tror kommer att vara ett av de mer dominerande industrinationerna om några decennier. Jag tycker inte mer bevis behövs och det är viktigt för de länder som gärna vill utvecklas att man arbetar för att skapa bättre strukturer runt immaterialrätten för att stimulera utvecklingen. Att sedan patentskydd kanske inte är det viktigaste att utveckla först det är en annan fråga men jag menar att ett fungerande immaterialrättsskydd är en av förutsättningarna för att ett land ska kunna utvecklas tekniskt och ekonomiskt. Att immateriarätten behövs också idag tycker jag det finns uppenbara bevis för men dessa kommer inte alltid fram i debatten. Vi som vet hur viktigt detta är bör ta ett större ansvar och föra fram detta i debatten.

/Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

3 kommentarer

Under immaterialrätt

3 svar till “Susanne Ås Sivborg

 1. Jag tror faktiskt att man kritisera dina resonemang kring hönan och ägget i det här fallet. Historien visar enligt
  mig snarare att de länder som redan är rika tenderar att vilja införa immaterialrättsliga lagar, när länder som håller
  på att utvecklas (NIC-länder) inte vill ha immaterialrätt, då det hämmar deras utveckling. Det jag har sett ur
  forskningsmaterialet som finns på området är att en stark immaterialrätt attraherar rika och välutvecklade länder,
  eftersom det stärker deras situation i handel med andra länder och ökar koncentrationen av pengar till industrin.
  Däremot verkar det vara avsaknaden av immaterialrätt som får länder att utvecklas snabbt. Kina är ett dåligt exempel
  för att stödja din tes om man ser på hur mycket kopiering som faktiskt äger rum. Jag vill använda USA för att stödja
  min tes. Har du läst ”Life, liberty and the relentless pursuit of ownership: the ”Americanization of Intellectual
  Property Rights” av Eva Hemmungs Wirtén? Där skildras den amerikanska utvecklingen i IPR och vad den innebar. Den finns
  http://www.abm.uu.se/evahw/texts.html annars.

  • Susanne Sivborg

   Tack för ditt intressanta inlägg och för att du ger ditt perspektiv. Man kan alltid se på saker på olika sätt och det är intressant i sig. Jag har en annan åsikt än den du uttrycker här och är säker på att den tekniska och ekonomiska utvecklingen tagit betydligt längre tid om vi inte haft ett fungerande immaterialrättssystem. Många utvecklingsländer delar uppfattningen att immaterialrätten är viktig för utvecklingen och intresset är stort för de utbildningar PRV runt immaterialrätten anordnar tillsammans med WIPO (World Intellectual Property Organisation) och SIDA. Länder från hela världen skickar sina delegater till vårt program för att höja landets kompetens inom immaterialrätten – ett sätt att stärka landets utveckling och framtida möjligheter att själva påverka och styra sin ekonomiska, tekniska och sociala utveckling.

   • Jag skulle vilja veta varifrån du får uppgiften att utvecklingsländer delar den positiva attityden till immaterialrätt. Själv har jag fått den motsatta uppfattningen. Utvecklingsländer verkar snarare förespråka system som bygger på samarbete och delande av kunskap. Se t.ex. den här tabellen om olika länders inställning till utveckling av mitigations- och adaptionsteknik http://isakgerson.se/wp-content/IprRegim.jpg