Måste du ta patent på din smarta uppfinning?

I dagens Metro (den tryckta upplagan) kan du läsa en artikel om hur du kan undvika att hamna i det så kallade ”patentträsket”. Här kommer några förtydligande rader från PRV som belyser frågeställningarna i artikeln.  Det här ett långt inlägg men komplexa frågor kräver utförligare svar:

Kontrakt med staten
Patent är ett kontrakt med staten. Du hittar på något nytt och får ett slags tidsbegränsat ”monopol” som varar i högst 20 år. I motprestation låter du andra ta del av vad du hittat på så att man på så vis undviker att uppfinna hjulet igen utan i stället för tekniken och utvecklingen framåt.

Kraven för att få patent är:

 • Uppfinningen måste vara ny. Den får inte på något sätt vara tidigare känd och här gäller inta bara känd genom en patentansökan utan överhuvudtaget och överallt i världen.
 • Uppfinningen ska ha uppfinningshöjd, d.v.s det får inte ligga nära till hands för fackmannen på området. En skribent känner till att det är en liten kula i kulspetspennan som rullar fram bläcket men för skribenten ligger det inte nära till hands att inse att man kan använda kulan för att rulla fram vätska i en dedorant.
 • Uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar. Man ska kunna göra momenten om och om igen och få fram samma resultat varje gång.

 Hemligt i 18 månader
En patentansökan är hemlig i 18 månader så att patentsökanden i lugn och ro ska kunna utnyttja den tiden till att utveckla sin idé.

Formulering A och O för skyddsomfånget
Formuleringen är A – och O för det framtida skyddet. Det är inte möjligt att vidga omfånget på den ingivna ansökan så därför gäller det att använda rätt begrepp redan från början för att hålla konkurrenterna på avstånd. Har man skrivit ”plast, vatten och två lager” har man bara dragit upp en liten skyddsomfångscirkel. Hade man däremot skrivit ”böjbart material, vätska och flerskiktad” hade det slutliga skyddsomfånget blivit mycket större.

Anlita ombud
Att själv skriva en ansökan kan vara svårt, här bör man kanske överväga att anlita någon kunnig som t.ex. en patentbyrå. Självklart är detta inte gratis men det kan vara väl investerade pengar med tanke på att det framtida skyddet ska hålla konkurrenterna på så långt avstånd som möjligt.

 Söka i fler länder?
När man har lämnat in en ansökan till PRV så behöver man inte på en gång bestämma om man ska söka vidare i andra länder. Under förutsättning att man söker inom ett år i andra länder så får man hänvisa till det svenska datumet och ansökningar som då har kommit in i dessa länder under mellantiden hamnar efter.

Det finns inget EU-patent (ännu) och inte heller något världspatent utan patentet gäller i det land där det är beviljat. Däremot finns det sätt att genom en ansökan ”reservera” plats i många länder och sedan bestämma vilka länder man skulle vilja fullfölja i. Svenska patentverket är förutom nationellt patentverk även en internationell myndighet som kan ta emot och granska internationella ansökningar.

Genom esp@cenet kan du se hur andra gjort
Om man själv vill försöka kartlägga hur det ser ut inom det egna teknikområdet, om uppfinningen är ny och hur andra har formulerat sina ansökningar kan man söka i en databas; espacenet (http://worldwide.espacenet.com/?locale=se_SE).  Kontakta PRV för mer information.

Ibland är det bättre att avstå patent
Det är alltid ett övervägande om man ska söka patent eller ej. Vissa tekniska lösningar kanske man bedömer bara har en livslängd över ett par år och då kanske det är klokare att se till att få ut produkten på marknaden så fort som möjligt i stället för att lägga ned tid och pengar på ett kortlivat patent. Man kanske också ska överväga om det är möjligt att skydda sin produkt med ytterligare skydd som ett designskydd eller ett varumärke, alternativt välja något av dessa skydd.

Patentsystem – USA sticker ut
De flesta länder har lagar och regler som på ett likartat vis reglerar patentsystemet och vad man kan få patent på. Ett undantag är dock USA, som beviljar patent på sådant som man vanligtvis inte kan få patent på i den övriga världen. Här kan bland annat nämnas datorprogram och affärsmetoder.

Utveckling av patentsystem för att locka utländska industrier
Det kan också nämnas att när det forna Sovjet delades i olika länder var ett av de första åtgärder man vidtog att skapa ett patentsystem. För att kunna få dit utländska industrier gällde det att kunna minimera riskerna för plagiat och intrång.

/Cecilia Montgomery, informatiker och Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt, patent

Ett svar till “Måste du ta patent på din smarta uppfinning?

 1. Falah Sharo

  Hej!

  Jag hade ett stor problem med en sjuckdum, och sen jag upptackte på nogot sett hur ska jag behandla det, nu jag vill bara hjäpa alla folket som har samma sjuckdumet, för att jag vet det många som behöver det, jag vill ha ingeting för det sam tidegt jag har ingeting och betala, vad kan jag göra i så fall???..

  Behandlingen är gratis och alla har allting som behöves hemma, och det behöver inte många instriktioner för att veta hur ska man ha den..

  Mvh // Falah Sharo