PRV utbildar 18 utvecklingsländer i immaterialrätt

För att stötta den ekonomiska tillväxten i olika utvecklingsländer arrangerar Patent- och registreringsverket, på uppdrag av SIDA (Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete), årliga utbildningar om immaterialrätt. Utbildningarna genomförs i samarbete med WIPO (World Intellectual Property Organisation).

Tre gånger per år håller PRV internationella utbildningar inom immaterialrätt, internationell förhandlingsteknik, projektledning, kommunikation och kvalitetsarbete. Utbildningen handleds av experter från PRV i samverkan med andra organisationer och företag. Vid årets första utbildningsomgång som startade den 12 april deltog 24 delegater från hela 18 länder. Syftet med den populära utbildningen är att höja ländernas egna kompetens inom området och i förlängningen bidra till deras möjligheter att själva påverka och styra sin ekonomiska, tekniska och sociala utveckling.

Förändringsprojekt i hemlandet ett viktigt inslag
En del i programmet är det förändringsprojekt som varje deltagare har med sig från sitt hemland. Respektive projekt är initierat och förankrat i hemlandet innan ankomsten till Stockholm. Under utbildningen har projektet utvecklats. Efter utbildningen kommer delegaterna att arbeta vidare med sitt projekt i hemlandet. Ett halvår efter kursens avslut träffar PRV deltagarna igen för en uppföljning där deltagarna redovisar sina resultat och hur det fortsatta projektarbetet ser ut.

Läs mer om utbildningsprojektet i en intervju med några av deltagarna.

/ Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV utbildar 18 utvecklingsländer i immaterialrätt

Under design, immaterialrätt, patent, upphovsrätt, varumärke

Kommentarer inaktiverade.