Inte alltid antingen eller!

Ofta när frågor om skydd för företagshemligheter tas upp görs det utifrån ett perspektiv där skyddets enda funktion är att vara ett alternativ till patent. Det talas om att det kan vara viktigt med en strategi för när något skall patenteras och när något skall behållas som företagshemlighet.

Denna svartvita syn på företagshemligheter börjar jag bli innerligt trött på!

Skyddet för företagshemligheter innebär ett skydd för sådan information som innebär ett försprång i konkurrensen. Konstruktionen av skyddet är sådan att företagshemligheter INTE är ensamrätter. Företagshemligheterna är ”bara” skyddade mot vissa typer av angrepp, som särskilt anges i lagen om skydd för företagshemligheter.

Det finns företag som i vissa fall hamnar i situationen där de kan välja vad som skall patenteras och vad som skall behållas som företagshemlighet. Skyddet för företagshemligheter har dock en än viktigare funktion i relation till patenträtten. Inom patenträtten finns ett strängt nyhetskrav. Det innebär att innan en uppfinning patentsöks bör den hållas som företagshemlighet, vilket innebär att åtgärder måste vidtas för att hålla informationen om uppfinningen hemlig. Brister det i hemlighetsskyddet kan möjligheterna att få patent gå förlorade.

En annan fråga som ofta kan få stor betydelse är hur företagen kan balansera företagshemligheter och patenträttigheter. Det är sällan så att det är ”en produkt – en uppfinning – ett patent”. Många produkter, allt från mobiltelefoner till rynkkrämer, innehåller många uppfinningar och också många patenterade uppfinningar. Från skyddsperspektiv kan det handla om att välja vad som skall skyddas genom patenträtten och vad som skall skyddas som företagshemlighet. Sådana strategier kan vara oerhört värdefulla, men också väldigt komplexa. För att få ut det bästa möjliga kan det vara nödvändigt att se på produkten i sin helhet och inte bara se på varje uppfinning för sig. Det är betydligt mer komplext än bara ett antingen eller.

Vilka konsekvenserna kan vara av det val ett företag gör återkommer jag till i ett senare inlägg.

Christina Wainikka, jur dr och MBA, Wainikkas Innovationsbyrå

1 kommentar

Under patent

Ett svar till “Inte alltid antingen eller!

  1. Ping: Shhh… eller patentera? « PRVbloggen