Shhh… eller patentera?

I olika beskrivningar av immaterialrättsliga skydd framhålls ibland att patent är dyra och att skydd för företagshemligheter är billigt. Det kan vara så, men som jag påpekade i ett tidigare inlägg ger det inte hela bilden.

Skyddet för företagshemligheter och patenträtten skiljer sig åt på många punkter. Valet kan därför leda till stora konsekvenser. Bland annat finns de här skillnaderna:

Offentlighet
Ett av de centrala skälen till ett patentinstitut är att det innebär informationsspridning, genom att de allra flesta patent blir offentliga. Patentverkan kan ses som enorma informationsbanker om den tekniska utvecklingen! Företagshemligheter är å sin sida inte alls offentliga, hemlighållandet är centralt i skyddet.

Krav för skydd
Patentlagstiftningen uppställer höga krav för skydd. Det är krav på nyhet, teknisk effekt och krav på uppfinningshöjd. Lagen om skydd för företagshemligheter innehåller också krav, men av ett helt annat slag. Där uppställs inget nyhetskrav, inget krav på teknisk effekt och inget direkt krav på ”höjd”. Det centrala kravet är istället kravet på att informationen skall hållas hemlig.

Skyddet
Patenträtten innebär en ensamrätt. Skyddet för företagshemligheter innebär inte en ensamrätt. Skyddet innebär bara ett skydd mot vissa typer av angrepp, såsom företagsspioneri.

Tid
Patenträtten är begränsat i tid. Tiden utgår från när ansökan skedde, inte från när exempelvis en produkt börjar säljas. Skyddet för företagshemligheter existerar så länge kraven är uppfyllda. Det gör att en företagshemlighet kan ha ett betydligt längre skydd, men också att skyddstiden kan vara svår att överblicka. Det kan rent av vara en betydligt kortare skyddstid än patenträttens.

Kostnad
Patenträtten innebär kostnader. Det handlar om registreringskostnader och så vidare. Dessa kostnader blir lätt synliga, vilket gör att patenträtten ofta kallas för dyr. Skyddet för företagshemligheter kallas däremot ofta för billigt, eftersom kraven som uppställs inte automatiskt leder till tydliga kostnader. För den som aktivt vill skydda företagshemligheter uppstår dock ofta olika kostnader. Det kan handla om att skriva olika typer av sekretessavtal. Eftersom lagstiftningen om skydd för företagshemligheter skiljer sig mellan olika länder kan kostnaderna för avtal vid affärer i olika länder lätt bli höga.

Så – det är väsentliga skillnader mellan patenträtten och skyddet för företagshemligheter. Visserligen kan uppfinningar i vissa fall vara aktuella för skydd i båda systemen, men det innebär inte att skydden i sig är utbytbara. Det är inte ens alltid så att patent är dyrare än ett skydd för företagshemligheter.

För att kunna ha det mest lämpade skyddet krävs ett aktivt val.

En annan sak är att skyddet för företagshemligheter också kan skydda helt andra typer av innovationer än vad patenträtten kan. Det återkommer jag till!

Christina Wainikka, jur dr och MBA, Wainikkas Innovationsbyrå

Kommentarer inaktiverade för Shhh… eller patentera?

Under patent

Kommentarer inaktiverade.