Innovation för tillväxt

Det kunskapsförsprång som Sverige under de senaste decennierna kunnat leva gott på blir med global kunskapsutveckling allt mindre. Därför är det viktigt att ständigt utveckla nya innovationer, dvs. att omsätta kunskap till nya värden. Det handlar om att utveckla produkter, tjänster och organisationer i såväl privat som offentlig verksamhet. Det kan gälla allt från industrirobotar, betalningssystem och energieffektivisering till ledarskap, affärsmodeller och hälsovård. Med mer innovation och tillväxtföretag kan vi ha en fortsatt god välståndsutveckling.

Vilka är Sveriges styrkor? Hur får vi fler innovationer? Vad krävs för att få små- och medelstora företag att växa? Hur stimulerar man små- och medelstora företag att satsa mer på forskning och utveckling? Hur omsätter man forskningsresultat till produkter? Och vilken roll har IPR-frågorna när innovationer utvecklas? Detta är exempel på frågor för IVA-projektet ”Innovation för tillväxt”. Projektet kommer att utifrån befintliga analyser se över vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas för att skapa ett mer gynnsamt innovationsklimat i Sverige och som får fler företag att växa. Fokus ligger på dialog och att ta fram konreta förslag för att Sverige ska bli en vinnare i den globala kunskapsekonomin.

På projektets blogg http://www.iva.se/projekt/innovation-for-tillvaxt1/ finns mer information och också öppna inbjudningar till semiarier m.fl. aktiviteter. Bl.a. kommer alliansen respektive oppositionen att den 25:e respektive 27:e maj att på IVA presentera sin respektive innovationspolitik inför valet. I detta är givetvis också IPR en viktig fråga.

/Thomas Malmer, projektchef på Kungl. Ingenjörsakademin och huvudprojektledare för Innovation för tillväxt.

Projektet Innovation för tillväxt drivs i samverkan med Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket och Vinnova.

1 kommentar

Under innovation

Ett svar till “Innovation för tillväxt

  1. Hur ska Sverige bli en vinnare i den globala kunskapsekonomin? Sannolikt genom samarbete över nationsgränserna, lyder ett svar.
    I skrivande stund är kungen och vice statsminister Maud Olofsson i Kina för att marknadsföra Sverige som avancerat innovationsland. Idag hålls ett kombinerat vänskaps- och utvecklingsmöte mellan PRV och SIPO (det kinesiska patentverket). Mötet avslutas med att Susanne Ås Sivborg och Yang Tiejun skriver på ett ”Memorandum of understanding” som bekräftar viljan att stärka samarbetet mellan PRV och SIPO. Låt oss hoppas att detta i förlängningen leder till stor nytta för det ”globala” näringslivet.
    /Anna Engquist, webbansvarig på PRV