Kan man skydda det oskyddbara?

Näringslivet idag präglas till stora delar av helt andra innovationer än tekniska lösningar. Det kan handla om affärsinnovationer i form av nya affärsmodeller, såsom Spotify eller World of Warcraft. Det kan handla om tjänsteinnovationer i form av Nike+ systemet, Mobila Förskolor eller upplevelsepaket.

Innovationer i form av affärs- och tjänsteinnovationer kan normalt inte bli föremål för direkta immaterialrättsliga skydd i form av patent, mönster eller upphovsrätt. De företag som gör och investerar i dessa innovationer är dock ofta intresserade att få någon form av skydd. Det måste då bli fråga om indirekta skydd!

Till de indirekta skydden som kan användas för olika delar av affärs- och tjänsteinnovationer hör exempelvis varumärkesrätten, upphovsrätten och mönsterrätten. Hit hör också skyddet för företagshemligheter.

Skyddet för företagshemligheter innebär inte bara möjligheter att skydda information av teknisk karaktär. Skydd kan också fås för kommersiell och administrativ information, just sådan information som är av betydelse för affärs- och tjänsteinnovationer.

Kommersiell information kan handla om strategier för kommunikationen med kunderna, något som kan vara helt centralt för att klara sig i konkurrensen. Administrativ information kan handla om hur verksamheten byggs upp på bästa sätt.

Denna information kan inte få skydd någon annanstans, så skyddet för företagshemligheter är centralt för att kunna få något skydd alls för affärs- och tjänsteinnovationer. Det kan helt enkelt bli ett skydd för det oskyddbara.

Christina Wainikka, jur dr och MBA, Wainikkas Innovationsbyrå

Kommentarer inaktiverade för Kan man skydda det oskyddbara?

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.