IP som affärsverktyg

Enterprise Europe Network

EEN

Deltar i skrivandets stund i en IP workshop för partners inom Enterprise Europe Network (EEN) i Bryssel. Ungefär 50 deltagare från hela Europa får under två dagar veta mer om IP och hur de bättre kan stödja små företag i hur licensiera, hur skriva kontrakt, intrångsfrågor, hur öka värdet på en innovation med IP och värdering av IP.

Den här typen av workshop är värdefull för IP rådgivarna. Erfarenheter utbyts, standard av stödtjänster koordineras och kontakter knyts. Jag tycker verkligen att det här nätverket går hand i hand med EU-projektet IPeuropAware som utvecklar stödtjänster inom IP för småföretag.

Jag blir imponerad av den entusiasm för IP frågor som detta nätverk visar. Två dagar späckat av interaktiva rollspel, traditionella föreläsningar och övningar på hög nivå.

– Workshopen ger mig mycket värdefull kunskap och information som jag kan föra vidare till företagen, säger Håkan Sehlin EEN partner på Acreo.

Den här typen av workshop stärker mig i min uppfattning att vi måste samarbeta över gränserna oftare än idag om Europa ska bli konkurrenskraftigt.

EEN lanserades i februari 2008 och har som uppgift att ge affärsråd och stöd till innovativa små och medelstora företag, SMF. EEN är ett EU initiativ och finns representerat på 600 platser i 40 länder.

Christina Nordström, projektledare IPeuropAware på PRV

3 kommentarer

Under immaterialrätt

3 svar till “IP som affärsverktyg

 1. Det är lätt att endast associera orden patent eller designskydd till en formell procedur och en ansökan. Vårt arbete inom Enterprise Europe Network är att lyfta IP-frågorna (Intellectual Property) så att de blir en integrerad del av företagets affärsstrategi. Ett beviljat patent är ingen garanti för framgång på marknaden, utan det krävs ett aktivt och genomtänkt arbete för att patentet ska kunna omvandlas till pengar. Detta var det genomgående temat för den IP-workshop som även jag deltog i i Bryssel, inom nätverket Enterprise Europe Network.

  Jenny Laine
  Information Officer
  Enterprise Europe Network – Företagsrådgivning nära dig
  Europa Institutet i Västerås

 2. Det är mycket glädjande att IP frågorna lyfts fram för småföretagen. Jag hoppas även att det blir resultat och konkreta lösningar med småföretagen i fokus.
  Jag själv har mycket stora problem med intrång i flera av mitt företags patent.
  Bedriver nu intrångfrågor med IP Jurist och IP byrå mot två företag i Tyskland och nu har ytterligare ett tillkommit i USA. Dessa företag omsätter ca 1 miljard sv kr vardera och mitt innovationsföretag ca 10 milj, innan intrången började var mitt företag ett tillväxtföretag flera år i rad, men med en ökning av kopior från dessa stora företag har inneburit en minskning samt att konkurrenter har kalkylerat med att små företag i Scandinavium inte är ett hot vid intrång.
  Patent intrången innebär för mig att vinna eller försvinna eftersom jag ej vet vad detta kan innebära ekonomiskt eftersom dessa stora företag har sina egna jurister som vet precis hur de ska agera för att dra ut på tiden samt att det ska var ekonomiskt kännbart för motparten.
  Vet inte riktigt hur långt företaget orkar och hur jag ska agera eftersom det inte verkar finns någon INSTANS som kan ge mig råd eller finansiering när ordet PATENT INTRÅNG nämns.

  MVH
  Nina Ottosson

 3. Tidigare på denna blogg skrev Svenska Uppfinnareföreningens vd, Wanja Bellander, om att försäkra immateriella rättigheter.
  https://prvbloggen.se/2010/04/01/forsakra-dina-immateriella-rattigheter/
  ALMI Företagspartner kan bidra med rådgivning åtminstone. De har också olika former av finansiering.
  http://www.almi.se/finansiering/vara-finansieringsformer/
  Patentombud tillhandahåller rådgivning, även om den inte är kostnadsfri.

  / Anna Lundqvist, patentingenjör på PRV