Är det skillnad på teori och praktik?

Immaterialrättigheterna och deras användning är mer eller mindre ständigt omdiskuterade. Som rättsliga konstruktioner skall de klara av att möta många behov och göra avvägningar gentemot många olika intressen. Lagstiftningen skall också fungera ute i en verklighet, vilket kanske leder till att det blir skillnad mellan hur den skall fungerar i teorin och hur den fungerar i praktiken.

OECD genomför för närvarande ett projekt som handlar om små och medelstora företags användning av immaterialrättigheter. Projektet genomförs i flera OECD-länder parallellt och jag är ansvarig för den nordiska delen av projektet. För Nordens del stöds också projektet av KreaNord.

Just nu genomförs, som ett led i projektet, en enkätundersökning bland företag i Norden. Tanken är att få en bild av hur dessa företag använder immaterialrättigheter. Frågor ställs kring om de har någon strategi beträffande immaterialrättigheter, om de ser några hinder för att skaffa immaterialrättsliga skydd och om de tycker de kan genomdriva de rättigheter de faktiskt har. Självklart ställs också frågor om open innovation.

Om ni tillhör dem som får inbjudan till att svara på enkäten: Snälla, ta er tid att svara på den. Varje svar kan ge oss värdefull information!

Om ni tillhör dem som inte får inbjudan till att svara på enkäten: Håll ut! Resultatet kommer vi inte hålla hemligt.

Christina Wainikka, jur dr och MBA, Wainikkas Innovationsbyrå

1 kommentar

Under immaterialrätt

Ett svar till “Är det skillnad på teori och praktik?

  1. Väntar med spänning på resultatet av enkätundersökningen. Om det kan vara av intresse så har vi i EU-projektet IPeuropAware gjort en gapanalys av utbud och efterfrågan av immaterialrättstjänster för SMEs där vi intervjuade 500 SMEs i Europa. Analysen i sin helhet kan läsas här, http://www.ipeuropaware.eu/outputs.html

    /Christina Nordström projektledare IPeuropAware på PRV