EU-patent snart verklighet?

Frågan om ett gemensamt europeiskt patent har diskuterats i decennier. Under Sveriges ordförandeskap år 2009 fick jag möjligheten att på nära håll följa arbetet med EU-patent. Det var en glädjens dag när EU:s medlemsstater den 4 december 2009 enades om huvuddragen för EU-patentet och en gemensam europeisk patentdomstol – ett resultat av strategiskt och gediget arbetet från ordförandeskapets sida.

Frågan om vilka språk ett EU-patent ska översättas till förblev dock olöst, trots ett antal förslag som lades fram. Första halvan av år 2010 har det varit relativt tyst kring arbetet med EU-patent. Därför känns det som en frisk fläkt att Belgien nu lovat att ”lösa språkfrågorna” för gott. Som hjälp på traven kom även EU-kommissionen i dagarna med ett förslag som bygger på det befintliga systemet med tre officiella språk (engelska, tyska och franska) som föreslås bli rättsligt bindande.

Diskussionerna kring frågan hur många (och vilka) språk ett EU-patent ska översättas till har redan tidigare satt stopp för framgångarna. Det återstår att se om Belgien lyckas ena medlemsstaterna i denna känsliga fråga.

Riin Rannu, jurist på PRV

Kommentarer inaktiverade för EU-patent snart verklighet?

Under patent

Kommentarer inaktiverade.