PRV i Almedalen

Almedalen – ALLA är där! Ja det är verkligen så att alla är där, politiker, partier – både etablerade och de som är mindre etablerade, journalister, intresseorganisationer, lobbyister, andra intresserade personer, polisen, turister – med och utan barn i alla åldrar (och det gäller även en del mer aktiva personer), gotlänningar, allmänt nyfikna personer, gratisätare m.fl. 1400 seminarier och event under en vecka täckande hela den politiska arenan utom möjligen försvaret och försvarsmakten, jag såg dem i alla fall inte, och polisen var bara där för ordningens skull. Glada människor som stressade runt men även togs sig tid att njuta av solen och mat och dryck, antingen gratis eller betalandes.

Innovation var ett årets heta teman och ett flertal politiker deltog aktivt i seminarier som behandlade detta tema. Och alla vill framhålla hur viktigt det är med innovation för att skapa tillväxt. Som generaldirektör för PRV är det givetvis jättekul att innovation står på agendan för alla de politiska partierna men samtidigt blir jag oroad när jag ser och hör att kopplingen till immaterialrätten för det mesta saknas. och då menar jag inte att allt ska skyddas utan mer att immaterialrätten ska in som en faktor att ta hänsyn till när man diskuterar innovation och innovationsstrategier. Immaterialrätt är ju inte bara patent utan så väldigt mycket mer och i vissa fall är det oregistrerbara skyddet kanske inte bara tillräckligt utan kanske enda sättet att skydda innovationen. Jag blir dock  lite bestört när jag hör deltagare i seminarier säga att patent är ett hinder för utvecklingen av vissa typer av innovationer och då i de fall där man inte kan få patentskydd, som t.ex. för nya sätt att göra affärer eller liknande. Då är det ju inte patentsystemet i sig som är ett hinder och ett problem utan snarare avsaknaden av skydd och skyddssystem som utgör ett problem. Detta är något jag tycker ska upp i debatten och finnas med i de utredningar och undersökningar som just nu görs både i Sverige och på Europanivå. Och det här visar återigen att kunskapen och förståelsen för immaterialrättens möjligheter och begränsningar inte är så hög och vitt utbredd som man skulle önska sig. Jag jobbar på detta men mycket mer behövs och att vara med i debatter och seminarier i Almedalen kan vara ett sätt att öka medvetenheten runt immaterialrätten. Jag deltog som åhörare i ett flertal seminarier runt just innovation och vad som behövs för att hjälpa nya och små företag att växa till större, helst framtida stora, företag och skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. Alla vet att något måste göras men vad har man lite olika åsikter om. IVA – Ingenjörsvetenskapsakademin har lyft fram detta i sitt projekt ”Innovation för Tillväxt” som också diskuterades i Almedalen i måndags och ett av de förslag som framkommit är att Sverige måste ha en innovationsstrategi som så många andra länder redan har idag. Det verkar som om politiker m.fl. börjar bli mer och mer medvetna om behovet av en nationell innovationsstrategi så vi får se vad som händer under nästa mandatperiod. Sedan räcker det inte med strategier utan saker och ting måste hända också, men det blir nästa steg.

Så varför var jag i Almedalen? Jag var med i en paneldiskussion i det enda seminariet jag kunde se som i sin titel hade patent omnämnt. Seminariet anordnades av Entreprenörskapsforum och berörde kopplingen mellan patent och tillgången på riskkapital. PRV, Vinnova, Regeringen och en representant för ett stort respektive ett litet företag var med i panelen och diskussionen blev både bra och mångfacetterad. Diskussionerna baserade sig på en pågående undersökning där man tittar på kopplingen mellan hur många patent ett företag lämnar in och dess tillgång på riskkapital – en intressant koppling men inte helt enkel och uppenbar att göra. Det ska bli spännande att se vad slutresultatet av undersökningen blir när den är klar om något år eller så. Vår diskussion drog en för Almedalen normalstor skara åhörare, vilket var roligt och vi fick ett flertal bra frågor och kommentarer. Intresset för frågor runt innovation och vilka faktorer som styr innovation är stort inte minst eftersom många politiker tar upp dessa frågor i diskussioner och debattinlägg runt tillväxt, jobb och miljö.

Jag tror att immaterialrätten har sin plats i Almedalen och vi på PRV har en roll att fylla här.

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV i Almedalen

Under innovation

Kommentarer inaktiverade.