Den som söker ska finna – PRV letar teknik för Östersjön

Varje år lämnas ungefär 2 miljoner patentansökningar in i världen. Av dessa beviljas ungefär en tredjedel. År 2006 var 6,1 miljoner patent i kraft, och även om antalet säkert minskade under de senaste årens ekonomiska nedgång kommer vi snart vara uppe i liknande siffror igen. Av alla dessa patent är det många som skyddar produkter som blivit framgångsrika på marknaden och som genererar pengar till sin uppfinnare. Andra patenterade produkter har lyckats sämre men är för det inte nödvändigtvis dåliga uppfinningar. Bland alla de ansökningar som inte beviljades finns också mängder av intressant teknik. Kort sagt, mängden kunskap som ackumuleras i patentdokumentationen är enorm och den som vill lyckas inom sitt område bör veta hur denna kunskap kan användas. Om dagens uppfinnare tar vid där tidigare uppfinnare slutade istället för att uppfinna samma saker igen kan stora resurser sparas och den tekniska utvecklingen blir mer effektiv. Och tekniken som är lämplig att vidareutveckla är heller inte nödvändigtvis den som uppfanns igår, den kan gott ha uppfunnits för flera år sedan men blev hindrad av en omogen marknad.

För oss som jobbar i patentbranschen är det här ingen nyhet, men vi vill också få andra att förstå nyttan, och då främst de som verkligen kan tjäna på det – entreprenörerna, företagarna och uppfinnarna. För att visa upp hur detta skulle kunna gå till startade PRV i slutet av 2009 ett projekt, internt länge kallat Östersjöprojektet men nu officiellt döpt till Sea of Inventions. Vi valde Östersjön för att den är intressant på så många sätt. Det är havet som förenar 9 länder i norra Europa och som utgör den största delen av den svenska havskusten. Östersjön är också allvarligt drabbad av negativ miljöpåverkan och är i behov att drastiska åtgärder för att inte kollapsa. Östersjöregionen är en tillväxtregion som nyligen fick fyra nya medlemmar i EU och har mycket stor potential för att bli ett ledande område i Europa när det gäller innovation. Projektets mål är konkreta – att tillgängliggöra patentinformationen och visa upp bra exempel på miljöteknik som kan användas för att minska den skadliga miljöpåverkan i Östersjön, att utifrån Östersjöns behov hitta lämpliga tekniska lösningarna och samtidigt göra en kartläggning av dessa miljöteknikområden och låta aktiva inom teknikutveckling använda detta i sitt arbete. Resultatet kommer under 2011 att presenteras på en webbplats där alla har fri tillgång till informationen.

Vi har börjat titta på de stora problemområden som prioriteras i internationella konventioner, t.ex. övergödning och utsläpp från industrier och reningsverk, men hoppas också kunna få med mindre områden där det finns stor potential för teknik. Vår förhoppning är att vi genom detta arbete ska kunna främja utvecklingen av spännande miljöteknik och på så sätt se till att även framtida generationer kommer att kunna njuta av allt som Östersjön har att erbjuda.

Tycker du att det här verkar intressant? Har du frågor eller idéer, hör gärna av dig till PRV. Besök också gärna vår projektblogg och håll dig underrättad om vad som händer i projektet och inom miljö- och innovationsfrågor.

Tobias Selin, projektledare Sea of Inventions

1 kommentar

Under patent

Ett svar till “Den som söker ska finna – PRV letar teknik för Östersjön

  1. Hej!

    Ett mycket bra initiativ.

    Ekomarine utvecklar, producerar och marknadsför giftfri bottenfärg för såväl fritidsbåtar och kommersiell sjöfart. Vi har idag en produkt, Neptune Formula, som är speciellt anpassad för Östersjön. Färgen innehåller inga tungmetaller eller andra för Östersjön skadliga ämnen/gifter.

    Läs gärna mer på http://www.ekomarine.se eller http://www.neptuneformula.se

    //