”Verklighetens folk” skapar rubriker

Den 16 juli registrerades varumärket ”Verklighetens folk” vars innehavare är Kristdemokraterna. I samband med att registreringen kungjordes startade en debatt om vem som egentligen har rätt till orden då även RFSU använder frasen i sina kampanjer.

PRV:s varumärkesjurist Christopher Büller har under de senaste dagarna medverkat i flera intervjuer för att klargöra vad registreringen innebär:

–      Det är viktigt att komma ihåg att varumärkesrätten inte ger ett absolut monopol till ord eller ordkombinationer. Varumärket ger endast innehavaren en ensamrätt till att använda varumärket och därmed förväxlingsbara kännetecken i näringsverksamhet. Om orden används privat och i sin språkliga betydelse finns det ingen möjlighet för innehavaren att hindra användning av orden. Åtminstone inte ur ett varumärkesrättsligt perspektiv.

Christopher fortsätter:
–      En annan viktig aspekt är att varumärkesskyddet generellt sett är begränsat till de varor och tjänster som den aktuella registrering avser. Vanligtvis kan därför inte en rättighetshavare hindra någon annan från att använda dennes varumärke för andra typer av varor eller tjänster.

Än har vi inte hört det sista om denna registrering. Under dagen har Christopher Büller talat med Sveriges Radio, Rapport och Aktuellt.

Om ”Verklighetens folk” i media:

Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
SVT
Dagens Media
Dagens Opinion

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

1 kommentar

Under varumärke

Ett svar till “”Verklighetens folk” skapar rubriker

  1. Ping: Verklighetens folk