Den svenska paradoxen – släpp loss vår innovationspolitik!

Jag läste en skrift från Vinnova som jag tycker är tydlig och bra. Den heter ”Därför behöver Sverige en innovationspolitik”. Vinnova slår fast att Sverige står inför stora möjligheter och utmaningar det vill säga globaliseringen, klimatfrågan och en åldrande befolkning. I Sverige satsar vi en hel del på forskning och utveckling men vår kommersiella output är alldeles för låg – den så kallade svenska paradoxen. Det är lika bra att se sanningen i vitögat och sedan samla kraft. Sverige måste stimulera de små- och medelstora företagen i långt högre utsträckning att använda sig av sin fulla potential på innovationsområdet. Sverige måste uppmuntra nära relationer mellan akademi och små- och medelstora företag i samkoordinerade insatser och vi måste använda vårt innovationssystem mer optimalt. Sist men inte minst viktigt måste Sveriges alla företag bli bättre på att skydda sina idéer med hjälp av immaterialrätt för att bli konkurrenskraftiga på en global marknad.

Kanske att innovationspolitiken även blir din viktigaste frågeställning inför valet?

Anna Engquist, webbansvarig på PRV

2 kommentarer

Under innovation

2 svar till “Den svenska paradoxen – släpp loss vår innovationspolitik!

  1. Ni utgår från den väldigt svaga premissen att stark immaterialrätt stärker innovationen och konkurrenskraften. En tes som inte är oemotsagt inom varken vetenskapen eller historien http://www.stlr.org/volumes/volume-x-2008-2009/torrance/

  2. Hej Isak,
    Det stämmer att jag tror på immaterialrätten som konstruktion. De positiva effekterna som den för med sig i näringsliv och samhälle är uppenbara för mig. Du som ifrågasätter immaterialrätten med kunskap och intresse gör något mycket värdefullt. Du bidrar till att immaterialrätten utvecklas. Immaterialrätten mår bra av att synas ur olika perspektiv, av företagare, stater och akademin.
    Tack för ditt engagemang!
    Hälsningar Anna