Det måste bli enklare för innovatörer att hitta rätt

En fråga som bör komma mycket högre upp på politikernas och respektive aktörers agenda är samordning mellan aktörerna i det svenska innovationssystemet. Sverige har ett väl utvecklat innovationssystem och när man väl har funnit hjälp är den mycket bra men alldeles för ”osynlig” och svåranvänd.  Systemet är till och med så komplext att det är svårt för oss aktörer att se och förstå vem som gör vad. Hur ska då användarna veta vem de ska vända sig?  Kanske finns det mer hjälp att få för innovatörerna än vad de känner till? Här har vi en stor och viktig kommunikationsutmaning. Först och främst måste alla aktörer bli bättre på att kommunicera vem de kan hjälpa och hur. Utöver det bör fler initiativ koordineras, något jag upplever håller på att göras.  Den 2 juni var jag på ett seminarium som anordnades av FIM, Forum för Innovation Management (Tyvärr har FIM ingen webbplats att hänvisa till). En organisation som alltid tar upp relevanta ämnen. Seminariet bestod av att de olika politiska partierna presenterade sin innovationspolitik.  Jag gick ifrån seminariet och hade två starka känslor:

1)      Sverige behöver en innovationsminister – hur ska vi kunna fokusera och samordna våra  innovationsinsatser om vi inte har någon som håller i taktpinnen?

2)      Vi har ett mycket bra innovationssystem, men varför får jag en känsla av att partierna inte känner till det så bra? Frågan är ju kritisk för Sveriges tillväxt?

PS: PRV jobbar systematiskt med att utveckla vår webbplats för att hjälpa och guida våra användare. På prv.se kan du till exempel se patentprocessens olika moment på ett överskådligt sätt. DS

Paula Lembke, Marknads- och försäljningschef på PRV

1 kommentar

Under innovation

Ett svar till “Det måste bli enklare för innovatörer att hitta rätt

 1. Asko Annala

  Ett jättebra inlägg Paula ! Du träffade spiken på ett ypperligt sätt.

  Det som behövs är samordning av de olika aktörerna och deras roller i innovationssammanhanget. Dom här tankarna är förenliga med det som sades i rapporten ”Making IPR Work for SMEs” och som avgavs av EU-kommissionens arbetsgrupp The Expert Group on Enforcement of Intellectual Property Rights. Nyckelbudskap No 1 där var ”Do it better-bring it together”, med en uppmaning att skapa nationella IPR-samordningskontor. Vi kanske skulle ta den rekommendationen på allvar.
  Rapporten kan du hitta på adressen http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-report/

  Ha en bra dag,
  Asko Annala