Patent eller ”open innovation”?

Häromdagen blev jag tipsad av en vän om en artikel i The New York Times som i stora drag handlar om att ett flertal forskarlag och andra grupper gick samman för att med gemensamma krafter hitta biologiska markörer som visar Alzheimers framfart i hjärnan. I projektet bestämde man sig för att all dokumentation och alla data skulle vara publika och man skulle lägga immaterialrätten åt sidan. Det här projektet föll väl ut och de flesta jublar. Jag också, det är fantastiskt när man kan komma framåt i den medicinska världen med gemensamma krafter.

Min väns slutsats är att man borde avskaffa patentsystemet. Inom bioteknikområdet är det inte självklart bättre med ett patentsystem, har jag förstått av mina kollegor som handlägger den typen av ansökningar. Men att vara så generell att hela patentsystemet skulle tas bort är att ta i.

Ett angränsande område är läkemedelspatent. Jag funderar på vad som skulle hända i läkemedelsbranschen om de immateriella rättigheterna försvann. Skulle någon satsa de pengar som behövs för att ta fram en medicin? En medicin som behandlar sjukdomar som väldigt få har? Om det inte fanns något skydd för idéer, skulle affärsmannen inte satsa på något som genererar pengar istället? Jo, jag tror det. Och jag tror att vi då istället skulle få förlita oss på statlig finansiering, donationer mm.

Artikeln beskriver vikten av att dela med sig av information. Det tror jag också är viktigt. Om jag talar om för omvärlden vad jag kommit på, är det stor chans att någon annan kommer på något som för min idé vidare. Tillsammans utvecklar vi världen. Det är precis det här som är tanken med patentsystemet. Efter 18 månader blir alla patentansökningar offentliga. Det är det priset uppfinnaren får betala, för att få ensamrätten att kommersiellt utnyttja sin uppfinning. Fanns inte ensamrätten ser jag två möjliga scenarier:

1)      Man satsar bara pengar på det som är kommersiellt intressant, det vill säga har låg utvecklingskostnad och högt försäljningspris

2)      Man håller tyst om sina idéer

Inget av dessa alternativ är bra. Så om vi inte ska bygga om hela det ekonomiska systemet där pengar är drivkraften ska vi nog behålla patentsystemet.

Anna Lundqvist

Patentingenjör på PRV

2 kommentarer

Under patent

2 svar till “Patent eller ”open innovation”?

 1. Ebo H-man

  Läkemedelsbolagen är inte den tongivande finansiären i medicinforskningen, utan snarare bara en mellanhand. Redan idag betalas större delen med offentliga pengar i olika former – en del direkt genom forskningsbidrag, högskolor, stiftelser, etc, och en del via de statligt subventionerade läkemedelsinköpen. Dessutom lägger läkemedelsbolagen bara runt en sjättedel av sina intäkter på grundforskningen. Hittade en bloggpost som har ordentliga referenser till siffrorna: http://christianengstrom.wordpress.com/2008/09/22/ett-alternativ-till-medicinpatent/ lustigt nog görs även där en referens till Alzheimers på slutet, fast artikeln är två år gammal.

  Att ha en öppen, delande attityd till upptäkter runt mänsklig hälsa botemedel är sunt – patent på t ex DNA-strängar är för mig helt barockt. Det är så tydligt att det handlar om upptäkter, inte uppfinningar. Men kanske kan det finnas skäl att ha kvar patent på tillverkningsmetoder och processer, precis som idag.

  Naturligtvis finns fortfarande möjlighet för bolagen att konkurrera i tillverkningen – vem har bäst metoder, lägst kostnader, högst kvalitet. Precis som det fungerar i alla andra konsumentsektorer. Och som det har blivit nu, på generikasidan, efter att patenten gått ut. Naturligtvis finns det fortfarande regler och regulatorer som godkänner mediciner, de ska vi inte ta bort.

  Alzheimerfallet som du refererar visar att det inte alls räcker med informationsdelningen i dagens patentsystem – som kräver att du först kommer på hela lösningen utan att dela information, sen skriver ihop ett patent, som sen offentliggörs efter ett år. Detta handlade om att dela insikter redan under forskningsstadiet, att hjälpa varandra löpande. Precis som Lars Berge skrev i SvD 2008: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/alla-forlorar-utom-advokaterna_1759057.svd så blockerade olika patenthavare varandra, och i en rent ekonomiskt/juridiskt styrd värld så kom ingen vidare framåt mot det medicinska målet.

  De två situationer du beskriver är egentligen giltiga redan idag: man håller knäpp tyst tills patentet är inlämnat, och redan idag forskas det mest på det lönsamma: Potenshöjare före malariamedicin. Varför en annorlunda finansierad forskning skulle leda till *större* vinstmaximering förstår jag inte, utveckla gärna. Snarare skulle det vara en politisk styrning, med de brister *det* innebär.

  Flera teknikområden är idag näst intill omöjliga att ge sig in i om man inte kan komma åt den patentpool som etablerade spelare satt upp. Där delar de med varandra, men stänger effektivt ute nya aktörer. Men det är en bredare fråga, för en annan dag.

  ps: ni borde se till att kommentarssystemet funkar med Facebook, eller nåt. Hur många läser här!?

 2. Ping: Tillåt fri analys av patenterade gener! | Henrik Brändén