Får dina konkurrenter åka snålskjuts på ditt varumärke vid annonsering i sökmotorer på Internet?

Ja och nej.

Ditt varumärke får användas av dina konkurrenter som ett relevant sökord för att exponera deras sponsrade länkar. Det slås fast i en dom från EU-domstolen som meddelades i mars i år. Förenklat kan man säga att söktjänsteleverantören genom en sådan användning inte använder märket som ett kännetecken i näringsverksamhet. Som en följd av utslaget i EU-domstolen ändrar nu Google, en av de större sökmotorerna på nätet, sin policy för annonsering och tillåter från den 14 september att man utnyttjar skyddade varumärken som sökord för att utlösa konkurrenters annonser.

Dina konkurrenter får inte heller efter utslaget i domstolen använda sig av missvisande annonstexter och missledande länkar. Som huvudregel är annonsköparen ansvarig för användningen av skyddade varumärken i sin annons.

Exempel på hur en annons INTE får se ut utifrån ovan nämnda förutsättningar:

PRV, Patent- och registreringsverket [URL går till ett annat företag eller organisation]
Rådgivning och tjänster.
Ring våra duktiga konsulter idag!
www.konkurrent.se [Länk till ett annat företag eller organisation]

Den här annonsen är direkt missledande eftersom själva namnet PRV, Patent- och registreringsverket är länkat till en annan verksamhets webbplats. Tyvärr sker sådan oseriös annonsering ofta i sökmotorer och många gånger utan att den utsatte är medveten om att hans eller hennes varumärke utnyttjas. Bevaka därför regelbundet hur ditt varumärke exponeras i sökmotorer och ta gärna en specialist i internetmarknadsföring till hjälp, både vad gäller egen annonsering och för att skydda dig mot utnyttjande. Det är ett område som inte bör negligeras eftersom det blir alltmer affärskritiskt och växer i betydelse för varje dag som går.

Precis som tidigare kan man spärra registrerade varumärken från användning i annonser av icke auktoriserade annonsörer genom att skicka in ett varumärkesanspråk till sökmotorn. När du skickar in ett varumärkesanspråk måste ditt varumärke vara registrerat, och dessutom registrerat som ordmärke för att beaktas. Eftersom annonserna är textbaserade accepterar sökmotorn inte varumärken som innehåller figurativa element.

Läs mer om ”AdWords” hos Google

Hos PRV kan du söka varumärkesskydd.

Om redan har varumärkesskydd och inte vet vilket slags skydd du har skaffat dig för ditt varumärke (ordmärke eller figurmärke?) så kan du kontrollera detta i Varumärkesregistret hos PRV.

Anna Engquist, webbansvarig på PRV

3 kommentarer

Under varumärke