Vill du ha ett eller 200 domännamn?

Den som ska använda Internet idag och välja lämplig toppdomän för sin hemsida, tar kanske .se och .com. Eventuellt även .eu för att visa att lilla Sverige faktiskt tillhör Europa och EU.

Visst finns det stora företag som har behov av betydligt fler domänregistreringar och toppdomäner, men bortsett från de toppdomäner som visar vilket land hemsidan kommer från, finns bara en handfull av beskrivande toppdomäner, där .com är den största.

Nu är det ju tyvärr inte bara du själv som är intresserad av att registrera ett domännamn med din firma eller ditt varumärke. Det finns en mängd så kallade domänpirater som bl a utnyttjar det faktum att kunder kanske stavar fel när de ska logga in, och därför registrerar och utnyttjar felstavade kända varumärken som i form av domännamn leder till hemsidor med en massa annonser (ofa sexrelaterade) och länkar till konkurrenter (som inte känner till denna ”extrareklam”).

Så, redan idag finns både möjligheter och risker när det gäller domännamn.

USA-baserade ICANN, det närmaste man kan komma ”Internets regering”, är den organisation som bestämmer vilka toppdomäner som ska finnas. Och nästa år kommer ICANN att släppa marknaden helt fri, det vill säga alla som vill och har råd ska kunna få registrera sin egen toppdomän. Det kan bli så många som 150 – 200 nya toppdomäner redan 2011.

Det här ger naturligtvis dig nya möjligheter att marknadsföra företaget på Internet, men samtidigt uppstår två stora risker: Dels kanske någon registrerar en toppdomän som är identisk med ditt varumärke, dels får domänpiraterna 200 nya möjligheter att dra nytta av andras kännetecken.

Det ska visserligen finnas regler som gör att varumärkesinnehavare ska kunna klaga på ett domännamn och få det överfört till sig eller i varje fall stoppat, men tyvärr har förslaget till regelverk – som påbörjades av ett antal jurister från hela världen – av ICANN avslutats av icke-jurister som dessutom är rädda för att varumärken ska få för stort skydd i de nya toppdomänerna. Bl a sägs i det senaste förslaget till regelverk att för att en varumärkesinnehavare ska kunna stoppa ett domännamn, måste varumärket ha registrerats  i ett land med fullständig officiell granskning. Det är ju inget problem i Sverige med varumärken registrerade av PRV, men den som har en EG-registrering kan inte hänvisa till det skyddet.

Vi får se hur både regler och nya toppdomäner kommer att se ut fram emot nästa sommar. Internet kommer hur som helst inte att bli sig likt. På gott och ont…

Petter Rindforth / Fenix Legal

Tvistlösare domännamn & ledamot av ICANNs Intellectual Property Constituency

1 kommentar

Under varumärke

Ett svar till “Vill du ha ett eller 200 domännamn?

  1. Ping: Nya generiska toppdomäner « PRVbloggen