Svensk Patentdatabas en oändlig idébank

Måndagen den 13:e september 2010 är en milstolpe för alla användare av svensk patentinformation. Aldrig förut har så mycket svensk patentinformation tillgängliggjorts elektroniskt och gratis på ett och samma ställe.

Målet med Svensk Patentdatabas är att tillgängliggöra alla offentliga svenska patent och patentansökningar som har, har haft eller kan få rättsverkan i Sverige. Detta kombinerat med mycket goda sökmöjligheter anpassade för olika användares behov. I databasen finns dessutom registerinformation tillgänglig.

Nyttan är stor för såväl proffs som teknikintresserad allmänhet och vi hoppas att detta kan bli en innovationsinjektion för svensk teknikutveckling.Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas kan användas på många olika sätt och i olika syften. Den ger möjlighet att hitta tekniska lösningar på problem utan att behöva uppfinna själv. Den är en källa för uppslag på teknik som kan vidareutvecklas. Det går att få fram information om företag som är aktiva inom det teknikområde som du är intresserad av. Det ges möjlighet att söka information om en uppfinning redan finns eller om andra lösningar finns på samma problem. Är uppfinningen redan patenterad finns uppgifter på om patentet fortfarande är i kraft. Detta är bara några exempel på användningsområden.

Ett annat exempel på hur Svensk Patentdatabas kan användas är Östersjöprojektet (Sea of Inventions) där tekniska lösningar presenteras utifrån problemställningar rörande miljöproblem i Östersjöregionen.

Så det är med stolthet jag nu konstaterar att vi tagit ett stort kliv i rätt rikting för att underlätta för alla användare av svensk patentinformation. Trots att jag varit med under hela utvecklings och testfasen imponeras jag av mängden information och den sökfunktionalitet som erbjuds.

Johan Winther/Patentinformationschef PRV

5 kommentarer

Under patent

5 svar till “Svensk Patentdatabas en oändlig idébank

 1. Går det att ladda hem patentdatabasen för att göra egna sökningar och innovationer?

 2. Nej, databasen går inte att ladda ner. Den är skyddad av upphovsrätten.
  Men den är ju till för allmänt användande, så du kan ju göra egna sökningar i den. Eller menar du att våra fördefinierade sökfält inte uppfyller ditt behov?
  /Anna

 3. Hos myndighet upprättade, allmänna handlingar omfattas inte av upphovsrätt. Det jag syftar på är att ni istället för att uppmuntra entreprenörer, företagetc till att göra bra sökmotorer för informationen så gör ni något eget vilket är förundrande då det är emot regeringens vilja

  • Jag menade att själva uppbyggnaden av databasen är skyddad av upphovsrätten, programkoden alltså. Jag uttryckte mig dunkelt tidigare.

   /Anna Lundqvist, patentingenjör på PRV

 4. Stefan Hultquist

  Jag instämmer för fullt! Svensk Patentdatabas är en oändlig idébank! /Stefan [flitig användare]