Romantiskt skimmer eller krass verklighet?

För en kort tid sedan gjordes en stor polisiär insats mot nav i piratverksamhet beträffande upphovsrättsligt skyddade verk. En intressant sak med tillslaget är att det satte fingret på en aspekt av piratkopiering som alltför sällan lyfts fram.

I många situationer när det talas om piratkopiering framställs det som en tämligen oskyldig verksamhet. Aktörernas motiv beskrivs i termer av att de vill få tillgång till, och sprida, sådant som elaka rättighetshavare blockerar. Denna bild ges egentligen oavsett om det gäller piratkopierade läkemedel eller filmer som görs tillgängliga före premiär.

Problemet är att verkligheten ofta är betydligt mer krass, vilket blir tydligt genom det här tillslaget. Pirateri av olika slag är i sig en egen industri, med egna drivkrafter. Dessa drivkrafter kan vara pengar – men även interna system för att skaffa sig status är viktiga. Vilka som skadas på vägen är inte intressant.

Så – låt oss gärna diskutera immaterialrättens existens, men låt oss göra det utan att ha rosa glasögon på!

Christina Wainikka, jur dr och MBA, Wainikkas Innovationsbyrå

Kommentarer inaktiverade för Romantiskt skimmer eller krass verklighet?

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.