Svensk patentinformation twentyfourseven

Lanseringen av Svensk Patentdatabas gör att alla användare helt gratis och utan inloggning får information om svenska patent varje dag, dygnet runt, hela året! All information finns på svenska och engelska och gäller både svenska ansökningar och patent och i Sverige validerade EP-patent, tilläggsskydd och förlängning av skyddstid. (Mer djupgående information finns under ”Om e-tjänsten” i Svensk Patentdatabas.)

I Svensk Patentdatabas görs sökning i fulltext, men sökningen kan också begränsas till enbart registeruppgifter gällande t.ex. uppfinnare, ombud eller andra bibliografiska uppgifter. Man kan hitta information om ett ärende är i kraft eller inte, se klassuppgifter, årsavgifter, diarieuppgifter och anteckningar i patentregistret – exempelvis om ett patent är pantsatt eller överlåtet. Man får också fram alla inskannade patentskrifter och når handlingar i ett ärende. (För att se vilka uppgifter som visas kan du gå till ”Hjälp” i Svensk Patentdatabas.)

Hur har vi arbetat när vi tagit fram Svensk Patentdatabas då? Som projektledare började jag tillsammans med övriga projektmedlemmar med en noggrann kundkartläggning och därefter listade vi de aktiviteter som respektive kundgrupp kan tänkas vilja göra i tjänsten. Detta blev utgångspunkten för vidare utveckling. Vi bjöd på ett tidigt stadium in personer från respektive kundgrupper som fick delta i intervjuer och användartester om tjänstens innehåll och uppbyggnad och de fick också lämna önskemål och ge feedback. Detta var mycket värdefullt och jag vill passa på att tacka de referenspersoner som hjälpt oss!

I projektgruppen har medlemmar med vitt skilda kompetensområden inom immaterialrätt och systemutveckling ingått, både patentingenjörer, informationsexperter, systemutvecklare och användbarhetsexperter. Vi har projektmedlemmar  som jobbar i Patentsupport , där vi fått värdefull insikt i vad som ofta efterfrågas och bör finnas tillgängligt i Svensk Patentdatabas. Vi har också deltagare som jobbat med PRVLink och en klassystemsspecialist i projektgruppen. Jag själv är patentingenjör och har bland mycket annat arbetat i Patentsupport. Projektets styrgrupp har också funnits som ett aktivt bollplank i projektet. Utanför projektgruppen har expertkompetenser hos olika funktioner inom PRV utnyttjats.

Som exempel på vad som framkommit i användarkontakter är önskemål att kunna att söka på ombud eller möjligheten att kunna söka på uppfinnare, sökande eller ombud från viss ort eller postnummer samt förstås att få fram ”det vanliga”: bibliografiska uppgifter, diarieuppgifter och att få veta status på ett patent eller ansökan. Allt detta och mycket mer finns nu i Svensk Patentdatabas.

Mycket nöje!

Åsa Viken, projektledare för Svensk Patentdatabas på PRV

Kommentarer inaktiverade för Svensk patentinformation twentyfourseven

Under patent

Kommentarer inaktiverade.