Hur ser ditt varumärke ut på Internet?

Domännamnet har blivit alltmer viktigt för företag när det gäller att positionera sig och märkas. Syns man inte på nätet finns man inte. Ett domännamns värde kan i många fall vara mer värt än företagets övriga immateriella tillgångar. Hur man använder ett varumärke på internet skiljer sig inte nämnvärt från hur man använder det i klassiska media, såsom TV och i tryckt form. Det är därför viktigt att vara lika medveten om hur man skyddar det på nätet. Förutom att varumärket kan vara ett domännamn kan det också användas på andras hemsidor och där fungera som sökord för att hamna högre upp i ranking hos olika sökmotorer. Internet har blivit ett mycket viktigt verktyg för att marknadsföra sitt företag och sina varor.

Domännamnet är allt som oftast företagets varumärke på nätet. Det var från början aldrig avsikten att knyta samman domännamnet med varumärkes- eller känneteckensrätten, men ganska tidigt blev domännamnet företagets adress och kännetecken på nätet.

Att registrera ett domännamn är ofta enkelt och billigt och därför har så kallad cybersquatting blivit ett stort problem. Cybersquatting innebär att man registrerar ett domännamn innehållandes eller bestående av en annans varumärke i hopp om att sedan sälja det till varumärkesinnehavaren, misskreditera denne eller på annat sätt slå mynt av varumärkesinnehavarens rättighet.

Därför bör man alltid registrera domännamn innan man lanserar en ny produkt på marknaden eller i samband med att man gör sin varumärkesansökan. Det finns åtskilliga exempel på fall där företag och även nybildade myndigheter missat detta och tvingats köpa loss domäner för dyra pengar. Ett vanligt exempel är att det går ut en pressrelease om ett nytt varumärke utan att domännamnet först registrerats. Någon annan än rättighetshavaren har sedan illa kvickt registrerat domännamnet.

För att undvika att man hamnar i en sådan situation rekommenderas att man registrerar inte bara de vanligaste toppdomänerna som .se .com och .nu, utan även andra toppdomäner, lite beroende på vilken marknad du agerar på. Det kan, beroende på situationen, också vara lönt att registrera vanliga felstavningar av varumärket, eftersom sådana sidor ofta kan ta många sidträffar som i annat fall skulle gå till rättighetshavaren. Detta kallas typosquatting och kan i längden innebära förlorade inkomster för varumärkesinnehavaren.

Antalet användare, företag och varumärken ute på Internet växer hela tiden, vilket medför att det finns fler varumärken och goodwill att snylta på samt fler konsumenter att vilseleda. Internet är en mycket god grogrund för dem som vill åka snålskjuts på någon annans goodwill eller vilseleda internetanvändare för egen vinning: det är billigt, det är lätt att vara anonym och det går snabbt. Allt på bekostnad av någon annans varumärke. Ofta sker detta helt utan vetskap för varumärkesinnehavaren eller dess kunder och affärspartners.

Men med en gemensam och tydlig domännamns- och varumärkesstrategi minimerar man risken för att bli utsatt för cybersquatting eller annan typ av intrång på nätet. Ett bra tips som tyvärr många företag faktiskt glömmer är att låta IT-avdelningen som registrerar domännamn prata med marknadsavdelningen som har hand om produktnamnen.

Magnus Broman, Jurist på Dipcon AB

2 kommentarer

Under varumärke

2 svar till “Hur ser ditt varumärke ut på Internet?

  1. Ping: Så hanterar du ditt felstavade domännamn | Bisonblog

  2. Ping: Mitt inlägg på PRVBloggen | Broman juridik