Från labb till kommersiell succé

Eqvarium
I dagarna tillkännagavs att Andre Geim och Konstantin Novoselov, verksamma vid University of Manchester i Storbritannien, har fått årets Nobelpris i fysik. Priset får de för utvecklingen av det tvådimensionella supermaterialet grafen. Precis som alla andra, inklusive Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och västkusttidningen ttela, häpnas jag över den fantastiska uppfinningen och de många tillämpningsområdena. Spännande är bara förnamnet.

Materialet grafen är redan en ”världskändis” och det finns ett oerhört sug efter olika applikationer av materialet på marknaden. Men många uppfinningar som patenterats blir liggande på forskarnas arbetsbänkar utan att industrialiseras eller kommersialiseras och kommer heller inte allmänheten till nytta. Tyvärr räcker det inte med en bra uppfinning och ett patent, de måste nå ut också. Traditionellt sett har uppfinnare varit bra på det de gör, att uppfinna, men inte lika vassa på marknadsföring. Patent är en självklarhet, men inte namn och varumärke.

Som namnstrateg har jag under de senaste åren noterat att allt fler företag och institutioner som forskar och uppfinner också börjar förstå vikten av att varumärkesskydda sina alster. Ett bra namn och ett starkt varumärke skapar värde och underlättar i arbetet med att bära ut en teknik eller produkt på marknaden. Värt att nämna är att ett patent är nationella ensamrätter som löper ut efter ett antal år, i Sverige maximalt 20 år, medan ett registrerat varumärke kan förlängas med tio års intervall i oändlighet.

I fallet med grafen så väntar vi oss att de olika tillämpningarna kommer att få egna namn och varumärkesskyddas. Kön av villiga investerare ringlar säkert lång utanför Andre Geim och Konstantin Novoselovs labb i Manchester och produkterna kommer att bäras ut på marknaden på bästa sätt. Tyvärr är inte verkligheten densamma för alla andra uppfinnare. Svenska riskkapitalister är i dagsläget inte särskilt riskbenägna, vilket urholkar den svenska ingenjörstraditionen.

I bakvattnet av finanskrisen har EU 2020-strategin för tillväxt presenterats. Ett av målen är bättre villkor för privata och offentliga investeringar för forskning och utveckling. Jag hoppas att pengarna även används till marknadsföring. En kommersiell succé är oftast resultatet av ett väl genomfört marknadsföringsarbete, där namn och varumärke är en självklarhet.

Katarina Sverdrup, namnstrateg på Eqvarium AB

1 kommentar

Under varumärke

Ett svar till “Från labb till kommersiell succé

  1. Ping: Stora lilla Sverige « PRVbloggen