Global Sweden och varumärket Sverige

Varumärket Sverige kan vara till stor nytta för företagare som agerar på en global marknad. Vad står då varumärket Sverige för? Enligt Svenska institutet står landet Sverige för öppenhet, äkthet, omtänksamhet och nytänkande i människors medvetande . Detta har man kommit fram till genom omfattande marknadsundersökningar och djupanalyser av vad varumärket står för hos människor från andra länder och kontinenter.  (I de fall de känner till Sverige, bör tilläggas.) Varumärket Sverige kan nyttjas mer. Ett intressant faktum är att många svenska företag har samma eller snarlika kärnvärden för sin verksamhet – ofta talas det i marknadsföringen om öppenhet, hållbar utveckling och nytänkande. Denna intima koppling mellan varumärket Sveriges kärnvärden och många svenska företags framtoning skapar en stark igenkänning på den globala marknaden. De positiva effekterna för det enskilda företaget är påtagliga menar många svenska näringsidkare. Vi kan i Sverige inte vara bäst på allt men vi kan vara det där unika alternativet som bryter igenom. Just samstämmigheten mellan svenska företags kultur och framtoning och varumärket Sverige är en viktig strategisk allians för bägge parter. Svenska företag bör överväga att medvetet dra nytta av svenskheten, menar Ninni Luthin-Kärling från Svenska institutet när hon föreläser på PRV-dagarna 2010, kunskapslyftet för dig som arbetar med immaterialrätt med fokus på varumärkesrätt. För dig som är nyfiken på hur svenskheten ser ut när den gestaltas i ord och bild ska titta på webbplatsen www.sverigepaketet.se där det finns material att ladda ner och använda i relationsskapande syfte i affärskontakter med människor från andra länder.
Anna Engquist, webbansvarig på PRV

1 kommentar

Under varumärke

Ett svar till “Global Sweden och varumärket Sverige

  1. Ping: Stora lilla Sverige « PRVbloggen