Svårt läge i språkfrågan för EU-patent

Ms Ewa Bjorling, Swedish Minister for Trade, Mr Bernd Pfaffenbach, German State Secretary (”The Council of the European Union”)

Europeiska företag lär få vänta på att den inre marknaden ska fungera fullt ut. Åtminstone en stund till. På ett rådsmöte den 11 -12 oktober i Luxemburg diskuterades språkfrågan för det framtida EU-patentet. Även om en majoritet av medlemsländerna var för EU Kommissionens förslag med tre officiella språk (engelska, franska och tyska) har ordförandelandet Belgien en stark ambition att nå full konsensus för förslaget. Den 26 november tar ministrarna nya tag då de möts på nästa rådsmöte. Man hoppas att med dagens teknologi med maskinell översättning och full kostnadstäckning för översättning så ska även de mest svårflirtade länderna falla till föga.

EU-patentet som är knutet till en starkare och en fördjupad inre marknad enligt EU 2020 strategin har varit en långkörare. På presskonferensen för mötet i Luxemburg blev vi påminda att redan 1949 föreslog en fransk senator en liknande skyddsform. Det återstår alltså att se om europeiska företag får uppleva ett EU-patent sådär om tio år om allt går som på räls och medlemsländerna säger ja till EU Kommissionens förslag i november.

Christina Nordström, projektledare för IPeuropAware på PRV

Kommentarer inaktiverade för Svårt läge i språkfrågan för EU-patent

Under patent

Kommentarer inaktiverade.