Ja, vi är så in i Norden kreativa!

Vad härligt det är att diskutera kreativitet och dess rambetingelser i Norden. I måndags hölls en stor konferens i Köpenhamn där förutsättningarna för de kreativa näringarna stod under lupp. Det var inte många stenar som lämnades ovända, vilket gjorde att programmet var späckat. Arrangören, KreaNord, skall ha all heder för ett väl utfört program.

En intressant iakttagelse är dock att immaterialrättsfrågorna i stort lämnades utanför programmet. Dessa frågor var helt enkelt en sten som inte vändes på. En del talare nämnde immaterialrätt, men det handlade mest om att lägga pannan i djupa veck och framhålla immaterialrätten som ett bekymmer. Vilken nytta företag i de kreativa näringarna faktiskt kan ha av att göra medvetna val kring immaterialrätten (om det så är att släppa rättigheterna) fick inget utrymme.

Kanske är det dock så att vi som arbetar med immaterialrättsfrågor måste ta på oss en del av skulden. Vi har helt enkelt haft en bristande förmåga att tala med/om/till personer i de kreativa näringarna om immaterialrättsfrågor. Blir vi bättre kan de immaterialrättsliga frågorna förhoppningsvis aktualiseras mer på kommande konferenser.

Christina Wainikka, jur dr och MBA, Wainikkas Innovationsbyrå

2 kommentarer

Under immaterialrätt

2 svar till “Ja, vi är så in i Norden kreativa!

  1. What lirbeaintg knowledge. Give me liberty or give me death.