Modet att vara brutalbanal bygger det starka varumärket

När jag och min medförfattare bestämde oss för att skriva boken Bli en varumärkesbyggare valde vi att intervjua varumärkesbyggarna bakom de märken vi själva ville veta mer om. Du vet, de där varumärkena som man tycker om och som man upplever som intressanta. Det var en fantastisk möjlighet att kunna välja ut precis de svenska varumärken som vi själva ville lära oss mer om. De varumärkesbyggare som vi har intervjuat är inriktade på allt från värmepumpar till rockklubbar.

Det vi har konstaterat är att det inom varje bransch finns många fler aspekter som har betydelse än vad vi hade kunna föreställa oss. För att ett varumärke ska bli framgångsrikt krävs vanligtvis att man arbetar aktivt med en stor mängd aspekter som målgruppen inte alls uppfattar. Det kan handla om allt från rekrytgeringsprocess, att ta hänsyn till specifika lagar, distributionen, förmågan att få tag i riktigt attraktiva butikslägen, relationer till fabriker etcetera… Varje bransch som vi kom i kontakt med under arbetet med Bli en varumärkesbyggare visade sig vara komplex. Trots det är alla 14 varumärken som vi tar upp som case i boken enkla att begripa. Hur hänger det ihop? Jo, de som har byggt de här varumärkena har förstått en av de viktigaste reglerna för att bygga ett framgångsrikt varumärke och det är att våga vara enkel när man kommunicerar varumärket. Berätta inte allt. Först när man kommunicerar varumärket på ett brutalbanalt sätt fastnar det i målgruppens medvetande. Försök inte att ge för många löften till målgruppen. Var istället tydlig och ge ett löfte. Var sedan fanatisk med att se till att det blir uppfyllt.

Lars Carlén, konsult på Dramatrix

1 kommentar

Under varumärke

Ett svar till “Modet att vara brutalbanal bygger det starka varumärket

  1. That’s not just logic. That’s really senlsibe.