Till dig som ger ut tidskrifter och vill vara ensam om titeln

tidningarDet händer då och då att utgivare av tidskrifter vill använda liknande titlar på sina skrifter, vilket kan medföra problem. Vi kan läsa om detta i media där exempelvis Resume.se beskriver problemen där en organisation hade fått utgivningsbevis för en kundtidning med samma namn som Expressens lördagsbilaga Leva & Bo. Det är varumärkesintrång, ansåg Expressen: http://www.resume.se/nyheter/2008/03/04/titelchock-for-expressen/

För att förhindra att någon annan använder en tidskriftstitel som är identiskt eller likt din skrifts titel bör du, förutom att registrera din titel och få ett utgivningsbevis, även undersöka möjligheten att registrera din titel som ett varumärke.

Har du redan ett utgivningsbevis för en tryckt skrift bör känna till att ditt utgivningsbevis inte anses vara en så kallad industriell äganderättighet. Med anledning av det kan ditt utgivningsbevis inte användas för att förhindra att andra använder sig av din titel för att ge ut andra skrifter.

Titeln på en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift används för att särskilja just den skriften från andras skrifter. Eftersom många skrifter har en kommersiell inriktning fungerar utgivningen av skriften även som en varumärkesanvändning.

Dessutom bör du vara medveten om att det kan finnas varumärken som är förväxlingsbara med din titel. Din utgivning av skriften kan då medföra att du kränker någon annans varumärkesrättighet. Varje person eller företag som ger ut en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift måste därför själv försäkra sig om att inget intrång i en varumärkesrättighet sker. Detta beror på att PRV vid registrering av utgivningsbevis endast granskar titlar mot tidigare titlar i vårt register för utgivningsbevis.

Har du redan ett varumärke som omfattar utgivning av tidskrifter eller trycksaker så bör du sannolikt även ansöka om registrering av ett utgivningsbevis för periodisk skrift. En periodisk skrift är en skrift som har en bestämd titel och ges ut minst fyra gånger per år enligt en utgivningsplan. Kravet på utgivningsbevis framgår av tryckfrihetsförordningen vilket innebär att det ska utses en ansvarig utgivare för tidskriften.

Jag rekommenderar att du ansöker samtidigt om registreringar i de båda systemen. Kontrollera gärna först med vår kundtjänst om den tänkta titeln redan finns registrerad som utgivningsbevis eller varumärke.

Upplysningar om varumärken får du via PRV:s webbplats, eller via vår kundtjänst på varumärkesenheten, 08-782 28 00, kundtjanst@prv.se.

/ Jan Ottosson, jurist på PRV

2 kommentarer

Under varumärke

2 svar till “Till dig som ger ut tidskrifter och vill vara ensam om titeln

  1. Ping: Stor ökning av ansökning av utgivningsbevis för tidningar | PRVbloggen

  2. Jörgen Elgqvist

    Hej,
    Och hur är bästa sättet att skydda ett namn på en vetenskaplig tidskrift som ska distribueras även utanför Sverige (hela världen), framförallt i USA och Europa? Hur har andra tidskrifter gjort generellt? Är det WIPO som gäller då? Är det dyrt?
    Mvh, Jörgen