Varumärke, innovation och design – Varumärkesdagen 2011

Varumärkesdagen 2011 pågår just nu på Bonnierhuset i Stockholm. Dagen har hittills varit intressant och bjudit på flera specifika case av företag som presenterat sin varumärkesstrategi, sina värderingar, svårigheter och framtidsvisioner. Under förmiddagen mötte vi bland annat Johan Almquist från Electrolux. Johan berättade om Electrolux arbete med att renodla sin brokiga och välfyllda varumärkesportfölj. Han poängterade även hur stor betydelse designen har för Electrolux produkter och framhåller värdet av att konsumenten ska förstå och få känslan av produktens avsändare. I det hänseendet är designens betydelse för varumärket enorm.

Samtliga föredragshållare har en gemensam nämnare – en central kärna. Det är innovation, design och varumärke.
Förmågan att se konsumentens framtida behov. Förmågan att få konsumenten att känna samhörighet och identifikation med produkter genom design, innovation och framförallt det värdefulla varumärket.

Årets varumärkesdag har hittills varit mycket spännande och tankeväckande. Delvis tack vare de inspirerande föredragen men även på grund av det kontaktskapande minglet.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV.

Kommentarer inaktiverade för Varumärke, innovation och design – Varumärkesdagen 2011

Under varumärke

Kommentarer inaktiverade.