Electrolux – 1920-talets Apple

En reflektion från Varumärkesdagen 2011

På 20-talet hade kylskåpet samma status som Apples iPad har idag – något som alla vill ha. Electrolux var ett innovativt och designfokuserat företag med egna ”concept stores” på stan dit man kunde gå för att titta, samla inspiration, få goda råd och boka ett hembesök av en representant från företaget. Någonstans på vägen tappade man sin unika prägel och verksamheten kännetecknades under många år av total säljorientering kring en mängd varumärken med helt olika image. Produktfloran tappade sin särskiljande och designorienterade kvalitet. Idag har Electrolux hittat tillbaka till sitt ursprung med design, innovation och livsstil som varumärkesbyggande hörnstenar. Man har reducerat sin tidigare alltför omfattande varumärkesportfölj till förmån för färre varumärken som har rätt identifikation med Electrolux kundupplevda värden. Detta har tydligt bidragit till dagens kommersiella framgångar över hela världen. Electrolux konsekventa arbete med sina immateriella tillgångar, varumärken och designskydd har spelat en viktig roll i företagets framgångar.

Ola Bergfeldt, Kommunikationschef på PRV

Kommentarer inaktiverade för Electrolux – 1920-talets Apple

Under immaterialrätt, varumärke

Kommentarer inaktiverade.