Testa ditt företags IP-mognad

Det svar du får när du genomfört testet ger en god uppfattning om vilken nivå på IP-mognad ditt företag har. Du får också tips om hur man kan höja kunskapsnivån inom företaget. Med bättre kunskaper blir du också bättre på att strategiskt hantera ditt företags immaterialrätter.  Ingen registrering krävs och du svarar på frågorna anonymt. Du kan skriva ut slutresultatet och diskutera detta inom företaget eller också kan du använda det kontaktformulär som finns i testet för att komma i kontakt med PRV och få tips om hur du kan gå vidare. Om du väljer att göra detta är du självklart inte anonym längre. Testet är utvecklat inom ramen för EU-projektet IPeuropAware  och riktar sig i första hand till små och medelstora företag.

Christina Nordström, projektledare för IPeuropAware på PRV

Kommentarer inaktiverade för Testa ditt företags IP-mognad

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.