Stor ökning av ansökningar av utgivningsbevis för tidningar

På bloggen Stora ord har man uppmärksammat att Patent- och registreringsverket (PRV) har haft fler ansökningar om utgivningsbevis i slutet av 2010 jämfört med en rad tidigare år. Den statistik som har lagts ut på PRV:s webbplats gäller således inlämnande ansökningar om utgivningsbevis och inte beviljade utgivningsbevis. Skillnaden mellan dessa uppgifter är dock liten då endast ett fåtal av ansökningarna inte blir godkända.

En viktig orsak till den betydande uppgången ligger sannolikt i att det år 1999 infördes ett krav på att förnya sina utgivningsbevis efter en tioårsperiod. Följden av det kravet blev att cirka 12000 gamla utgivningsbevis förföll från och med 1 januari 2009. Ägarna hade alltså valt att inte förnya dessa utgivningsbevis. Tryckfrihetsförordningen ger därefter de tidigare ägarna av de förfallna bevisen en möjlighet att ansöka om utgivningsbeviset på nytt inom en tvåårsperiod. Den första tvåårsperioden löpte ut 31/12 2010 med följden att vem som helst har möjlighet att ansöka om en tidigare registrerad titel på nytt.

Ett antal förlag har uppenbarligen valt att försöka komma över de gamla titlarna genom att skicka in sina ansökningar redan i slutet av 2010. Vi ser att detta är en av förklaringarna till ökningen av antalet ansökningar.

PRV hanterar endast utgivningsbevis för tryckta skrifter, varför de elektroniska tidningar som återfinns på internet inte ingår i begreppet tryckta skrifter. Gäller det grundlagskydd för elektroniskt distribuerade skrifter, särskilt för webbplatser, så kan dessa eventuellt omfattas av utgivningsbevis som beviljas av myndigheten för radio och tv.

Mer information om utgivningsbevis för tryckta skrifter.
Här finns mer läsning om utgivningsbevis och varumärken.

/Jan Ottosson, jurist på PRV

Kommentarer inaktiverade för Stor ökning av ansökningar av utgivningsbevis för tidningar

Under Okategoriserade

Kommentarer inaktiverade.