Sverige ligger i topp när det gäller innovation – hur tar vi det till nästa nivå?

Enligt den senaste rapporten INNOVATION UNION SCOREBOARD 2010 som kom ut den 1 februari så visar det sig att Sverige ligger i topp kring innovation. Rapporten visar trender inom EU:s 27 medlemstater samt ytterligare sju länder, bland annat Norge. Tillsammans med Danmark, Finland och Tyskland är Sverige innovationsledare. Detta betyder dock inte att vi har den högsta årliga tillväxten, den står länder så som Bulgarien, Estland, Malta, Rumänien, Portugal och Slovenien för. Där ligger den genomsnittliga tillväxten på 5%.

Likheter bland ledarna
Det finns likheter mellan de ledande länderna. En är ett välfungerande innovationssystem. Man ser också att de framgångsrika länderna har företag som satsar på forskning och utveckling. Man kan också se att länderna har en bra och naturlig koppling mellan forskning och näringsliv. Vidare har de den gemensamma nämnaren att de är duktiga på att kommersialisera sin teknologiska kunskap vilket man ser genom licens- och patentintäkter från utlandet.

Kan Sverige bli bättre?
Om vi nu ligger i topp måste vi ställa oss frågan hur vi kan bli ännu bättre. Vi måste öka vår tillväxttakt – hur gör vi det?

Jag tror Sverige behöver göra fyra saker i följande ordning:
1) Ta fram en konkurrenskraftig innovationsstrategi – Initiativet har tagits, äntligen! Jag ser med spänning fram emot hur projektet definieras för att sedan mynna ut i en strategi.

2) Anställ en Innovationsminister.

3) Ta fram ”Affärsplan Sverige” – initiativet är redan taget av IVA, Innovation för tillväxt, vilket jag ser mycket positivt på. Äntligen händer det något!

4) Renodla bland de initiativ som finns inom innovationssystemet – vi har många mycket bra aktörer inom innovationssystemet men de är för många. Identifiera de aktörer som har substans, spridning och rätt kunskap för att Sverige ska bli konkurrenskraftigt över tid. För många aktörer gör det svårt för entreprenören att hitta rätt hjälp. Vi måste också våga ställa resultatkrav på aktörerna.

Paula Lembke
Marknads- och försäljningschef
Patent- och registreringsverket

3 kommentarer

Under immaterialrätt

3 svar till “Sverige ligger i topp när det gäller innovation – hur tar vi det till nästa nivå?

  1. Det finns ett ytterligare viktigt element som de ledande länderna har gemensamt och som de också har gemensamt med andra länder som har en hög teknisk och ekonomisk tillväxt nämligen ett väl etablerat och fungerande immaterialrättssystem som främjar innovation, skapar tillväxt och ökad konkurrenskraft och därmed fler arbetstillfällen. Immaterialrätten har en viktig och naturlig plats i en innovationsstrategi.
    Susanne Ås Sivborg
    Generaldirektör på PRV

  2. Ping: Det är liksom fint att vi som jobbar i så olika branscher ändå jobbar med samma mål – främja innovation i Sverige! | PRVbloggen