Välbesökt arrangemang av Nordiska Immaterialrättsföreningarna

I tisdags ordnade NIR – Nordiska Immaterialrättsföreningarna ett spännande och välbesökt seminarium på Arlanda. Temat var runt varumärken i Europa och hur EU-varumärket förhåller sig till de nationella varumärkessystemen framförallt i Norden.

Vi fick en första inblick i den undersökning på just det temat som Max Planck-institutet gjort för EU-kommissionen. Det framkom att man generellt inom EU:s medlemstater är mycket nöjd med EU:s varumärkessystem, men som med allt också vill se förbättringar vad gäller OHIM:s arbete. Det framkommer också att det är viktigt för Europa att möjligheterna kvarstår att söka nationellt då många varumärkesinnehavare har sin verksamhet på de nationella marknaderna snarare än på den Europeiska. Rapporten behandlar också samspelet mellan det europeiska och de nationella systemen och vad som sades på mötet föreslå förbättringar inom just det området. Rapporten väntas bli offentlig i slutet av februari och alla i branschen ser med spänning fram emot den.

Susanne Ås Sivborg
Generaldirektör på Patent- och registreringsverket

Kommentarer inaktiverade för Välbesökt arrangemang av Nordiska Immaterialrättsföreningarna

Under varumärke

Kommentarer inaktiverade.