Småföretagare och piratkopiering

Småföretagare måste bli bättre på att tänka IPR och att använda immaterialrätten som ett verktyg mot plagiering och kopiering. Den 7-8 februari hölls ett avslutande möte i Bryssel inom ramen för projektet IPeuropAware där vi har jobbat med de här frågorna. Projektet har bedrivits mellan 20 medlemsländer i Europa. Arbetet har handlat om att både nationella IP-myndigheter och innovationsrådgivare måste försöka på ett bättre sätt stödja SMEs i arbetet med IP. Vid slutrapporteringen i Bryssel summerades alla projektresultat och vad de olika nationella myndigheterna åstadkommit i projektet. Totalt har över 70 verktyg arbetats fram och implementerats hos de olika myndigheterna. Verktygen ska kunna användas av våra innovationsrådgivare för att öka sina kunskap inom IPR men även för att hjälpa SMEs att utveckla sin kompetens. PRVs har anpassat några av verktygen till svenska förhållanden, bland annat IP Indicator som är ett webbaserat verktyg och tar pulsen på vilken IP-mognad ett SMEs har samt en guide för att söka i olika designdatabaser.

I anslutning till det avslutande mötet hölls den 9 februari en konferens där 120 innovationsrådgivare var anmälda. Här diskuterades projektets resultat och hur rådgivarna kan använda dem. Konferensen avslutades med en paneldebatt där faktiska fall diskuterades exempelvis hur man kan använda en i projektet framtagen Guide för möbelindustrin. I guiden står fakta kring vilka regler som gäller inom EU men även för vissa utvalda länder. Guiden kanske kan vara användbar för svenska företag som kämpar mot piratkopiering.

/ Markus Dahlberg, Kundansvarig på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Ett svar till “Småföretagare och piratkopiering

  1. Ping: Tweets that mention Småföretagare och piratkopiering | PRVbloggen -- Topsy.com