Kickoff för den nationella innovationsstrategin

I slutet av förra veckan deltog jag vid uppstartmötet för Sveriges nationella innovationsstrategi. Målet är att Sverige ska vara det mest innovativa landet 2020. PRV ska vara med som en aktiv aktör och företrädare för immaterialrätt i satsningen.

Närmare 150 personer deltog när näringsminister Maud Olofsson bjöd in till ett uppstartmöte för att diskutera Sveriges innovationsförmåga. Huvudfrågan var hur vi ska agera för att skapa mer innovationskraft i Sverige.

En situation som vi har i Sverige är att det finns kapital i innovationsprocessens tidiga skeden, men inte när företagen växt och kommit in etableringsskedet. Då är det svårt att få hjälp med kapital. Det är många företag som inte klarar av att ta detta viktiga steg. Resultatet av det är att Sverige har många nya och mycket små företag och ett fåtal riktigt stora. I mellanskiktet är antalet företag förhållande vis litet och det oroar många då det är dessa företag som utgör tillväxtpotentialen. Under detta uppstartmöte deltog alla i rundabordssamtal där en viktig del var just diskussionen om att det behövs bättre incitament för investeringar för företag i etableringsskeendet.

Dagen avslutades med en hemläxa till alla som var med: Gå hem och fundera på hur just vår verksamhet/organisation kan bidra till att och ge input till arbetet med innovationsstrategin. Mitt mål för PRV i detta arbete är att vi ska vara mycket aktiva i arbetet och bidra med våra kunskaper om innovationsprocessen och immaterialrättens roll i denna. Jag ser med spänning fram emot fortsättningen.

/Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör på PRV

2 kommentarer

Under immaterialrätt

2 svar till “Kickoff för den nationella innovationsstrategin

  1. Kan du hänvisa till en Vetenskaplig rapport som bevisar några inovations främjande sidor med statliga immaterialrätts myndigheter? För jag har inte hittat en enda.

  2. Ping: Det är liksom fint att vi som jobbar i så olika branscher ändå jobbar med samma mål – främja innovation i Sverige! | PRVbloggen